Pinterest Trends

Pinterest Trends viser en historisk oversigt over de mest brugte søgeudtryk og emner i USA, Storbritannien og Canada i løbet af de sidste 12 måneder. Oversigten er til alle, der gerne vil vide, hvornår folk begyndte at søge efter forskellige emner, og hvilket indhold der er populært på Pinterest.

Kom i gang

  1. Åbn Pinterest Trends i browseren på din computer eller mobilenhed.
  2. Klik på USA øverst til højre for at vælge, hvilket land du vil se data fra.
  3. Skriv et udtryk i det øverste søgefelt, eller vælg et af de emner, der er vist nedenfor.

Hvis du ikke finder det udtryk, du leder efter, kan du kigge igen om et par dage, da vi tilføjer nye udtryk hver uge.

Mest populære søgninger

Under søgefeltet ses “Dagens mest populære søgninger på Pinterest”. Det er de mest søgte ord relateret til mode, mad og drikke, skønhed og bolig på daglig basis. Mest populære søgninger er søgninger, der både forekommer i stort antal og er i kraftig vækst. 

Du kan se de mest populære søgninger for USA, Storbritannien og Canada. For USA kan du også se de mest populære søgninger opdelt i vores mest populære kategorier.

Sammenlign udtryk

Du kan sammenligne emners popularitet over de sidste 12 måneder ved at skrive op til fire udtryk i søgefeltet samtidig. Du fjerner et udtryk fra sammenligningsvisningen ved at klikke på det lille x til højre.

Udfyld forslag automatisk 

Udfyld automatisk er en funktion i Trends-søgefeltet, der gør det hurtigere at indtaste søgninger. Forslagene er rigtige søgninger, der har fundet sted på Pinterest, og som viser almindelige og populære udtryk, der er relevante i forhold til de emner, du har indtastet. 

Diagram 

Pinterest normaliserer søgemængden ved kun at medtage forholdet mellem søgninger for hver trend og det samlede antal søgninger, der fandt sted på vores platform i samme tidsrum. For at gøre det lettere at sammenligne udtrykkene indekseres søgeudtrykkets højeste punkt til 100, og det laveste punkt indekseres til 0 på hver aftegning. Resten af punkterne på aftegningen er proportionale i forhold til det højeste og laveste punkt. 

Relaterede udtryk

Når du søger efter et udtryk i Trends, vil du se sektionen Relaterede udtryk nederst i diagrammet. Du kan se mere af listen ved at rulle til højre, og du kan føje et udtryk til din sammenligning ved at klikke på det.

Populære pins

Under Relaterede udtryk vises populære pins for hvert udtryk. Hvis du klikker på disse pins, åbnes de p.t. mest populære søgninger efter udtrykket i et nyt vindue.  
 

View Pinterest Trends

  1. Open Pinterest Trends on your desktop or mobile browser
  2. Select which country you want to see data from by clicking the directional chevron down icon next to US in the top-left
  3. Enter a term in the top search bar or click See now on one of the pre-populated topics featured below

As you type in the search bar, a list of suggested terms will appear. These suggestions are real searches that happen on Pinterest. They show common and trending terms relevant to the topics entered by you.

If you do not find a term you’re looking for, check back in a few days as we’re adding new terms every week.

View the graph

When you search for a term or click on one of the pre-populated topics, you’ll see the info on a graph. Pinterest normalizes search volume by only considering the ratio of searches for each trend to the total number of searches that happened on our platform during the same time frame. To make comparisons between terms easier, the highest point of the search term is indexed to 100, and the lowest point is indexed to 0 on each plot. The rest of the points on the plot are proportional to the highest and lowest point.

Compare terms

Explore multiple topics by entering up to 4 terms in the search bar at one time to compare their popularity over the past 12 months on the graph. To remove terms from the compare view, click the x iconto the right of each term.

View related terms

When you search for a term in Trends, you’ll see Related terms below the graph. Clickthe directional chevron right icon to explore the full list and click a term to add it to your comparison chart.

View popular Pins

Popular Pins for each term appear below Related terms. Clicking on the Pins will open the current top searches for the term in a new window.

View top trends

If you have not searched for anything yet, you’ll see This week’s top Pinterest trends below the search bar. These are the most searched fashion, food and drink, beauty, and home terms on a daily basis. Top trends highlight searches that have both high volume and strong growth.

You can browse top trends for the US, UK and Canada. For the US, you can also see a breakdown of top trends within our most popular categories below top trends.

Har du brug for mere hjælp?
Kontakt os