Giv dit bud

Du befinder dig i et område, hvor der ikke er åbnet for Annoncer endnu. Se, hvor Annoncer kan benyttes af Pinterest Business-konti.

Få mere at vide

Bud styrer, hvordan du bruger dit budget til at betale for, hvad forskellige handlinger på dine annoncer er værd for dig. Du kan vælge brugerdefinerede bud eller automatiske bud.

Brugerdefinerede bud

Brugerdefinerede bud indstilles manuelt af dig. Du indtaster det maksimale beløb, som den pågældende handling er værd for dig på et givet tidspunkt. Du kan når som helst opdatere beløbet.

Klik på Brugerdefineret under Optimering og levering i Ads Manager.

Mindste bud for hver budmodel

Alle kampagner har deres egen nedre budgrænse. Inden for hver kampagnetype har forskellige lande deres egen nedre grænse. Minimumbuddet afhænger af, hvilke lande du vælger at målrette din kampagne mod. Den nedre budgrænse for hvert land konverteres derefter til det tilsvarende beløb i USD med den aktuelle valutakurs. Minimumbuddet vil være det højeste af de forskellige landes nedre grænse.

Hvis du vælger flere formater, vil din nedre budgrænse være den med det højeste format.

Hvis du f.eks. har en CPC-kampagne målrettet mod USA, Storbritannien og Canada, er den nedre budgrænse henholdsvis 0,10 USD, 0,07 GBP og 0,10 CAD. Vi konverterer disse nedre budgrænser til USD og anvender den højeste pris som minimum, i dette tilfælde 0,10 USD.

Husk, at du kun betaler det mindste beløb, der kræves på et givet tidspunkt, uanset hvad du har indstillet dit bud til. Hvis du indstiller dit bud til 3 USD, og det mindste beløb, der kræves for at vinde en auktion, er 0,50 USD, bruges kun 0,50 USD.

Bud på søgeordsniveau

Når du bruger søgeord, har du mulighed for anvende et bud på søgeordsniveau. Med bud på søgeordsniveau kan du optimere din kampagne ud fra de forskellige søgeords resultater. Hvis du bruger søgeordsmålretning, men ikke angiver et bud på søgeordsniveau, anvender vi som standard dit bud på annoncegruppeniveau.

Automatiske bud

Automatisk budgivning kan kun benyttes i trafikkampagner og er standardindstillingen for annoncører, der kører trafikkampagner.

Automatiske bud administreres af Pinterest, ikke af dig. Bud opdateres automatisk af Pinterest flere gange om dagen. Pinterest sigter mod at skaffe flest klik til den lavest mulige pris pr. klik (CPC) og samtidig bruge hele dit budget.

En automatisk budgivningsstrategi kan forårsage omkostningsudsving, normalt i begyndelsen af en kampagne, hvor Pinterests leveringsalgoritme søger efter mulige resultater. Eksempelvis kan omkostningerne falde, hvis auktionskonkurrencen bliver mindre. Hvis auktionskonkurrencen bliver større, kan omkostningerne stige. 

Vær opmærksom på, at der stadig kræves budgetter på annoncegruppeniveau.

Klik på Automatisk under Optimering og levering i Ads Manager.

Custom bids

Custom bids are manually set by you. You enter the maximum amount for what that action is worth to you at any one time and update the amount throughout the day manually, when and as often as you want to.
 

Automatic bids

Note: At this time, automatic bidding is only available for traffic and conversion campaigns, and is the default setting for advertisers running campaigns with these objectives.

Automatic bids are managed by Pinterest instead of you. Bids are updated by Pinterest automatically several times a day. Pinterest aims to get you the most clicks at the lowest possible cost per result while also spending your entire budget.

The automatic bidding strategy can produce cost fluctuation, usually at the beginning of a campaign, as Pinterest’s delivery algorithm searches for possible outcomes. For example, if auction competition decreases, costs may go down. If auction competition increases, costs may go up. Keep in mind that ad group level budgets are still required.
 

Edit your bid 

You can edit your bid type on an existing ad group at any time.
 

Har du brug for mere hjælp?
Kontakt os