Indstil og rediger dit bud

Du befinder dig i et område, hvor der ikke er åbnet for Annoncer endnu. Se, hvor Annoncer kan benyttes af Pinterest Business-konti.

Få mere at vide

Bud styrer, hvordan du bruger dit budget til at betale for, hvad forskellige handlinger på dine annoncer er værd for dig på Pinterest. Du kan vælge brugerdefinerede bud eller automatiske bud.

Brugerdefinerede bud

Brugerdefinerede bud indstilles manuelt af dig. Du indtaster det maksimale beløb, som den pågældende handling er værd for dig på et givet tidspunkt. Du kan når som helst opdatere beløbet.

Automatiske bud

Bemærk, at automatiske bud på nuværende tidspunkt kun er tilgængelige til trafik-, konverterings- og katalogsalgskampagner, og at det er standardindstillingen for annoncører, der kører kampagner med disse mål.

Automatiske bud administreres af Pinterest, ikke af dig. Bud opdateres automatisk af Pinterest flere gange om dagen. Pinterest har som målsætning at give dig det højeste antal klik til den lavest mulige pris pr. resultat, samtidig med at hele dit budget udnyttes.

Den automatiske budgivningsstrategi kan forårsage omkostningsudsving, normalt i begyndelsen af en kampagne, hvor Pinterests leveringsalgoritme søger efter mulige resultater. Eksempelvis kan omkostningerne falde, hvis auktionskonkurrencen bliver mindre. Hvis auktionskonkurrencen bliver større, kan omkostningerne stige. Vær opmærksom på, at der stadig kræves budgetter på annoncegruppeniveau.

Rediger dit bud 

Du kan når som helst redigere din budtype i en eksisterende annoncegruppe.
 

Har du brug for mere hjælp?
Kontakt os