Stop annoncer

Du kan når som helst sætte dine kampagner, annoncegrupper eller sponsorerede pins på pause i Ads Manager, så der ikke påløber omkostninger.

  1. Klik på Annoncer ud for søgefeltet på Pinterest, og vælg Oversigt for at åbne Ads Manager.
  2. Klik på Se alle ud for den kampagnetype, du vil redigere.
  3. Klik på den kampagne, annoncegruppe eller sponsorerede pin, du vil redigere.
  4. Skub til/fra-skyderen til Fra.

Hvis du kører en kampagne med flere annoncegrupper og sætter en af disse annoncegrupper på pause, stoppes alle de sponsorerede pins i den pågældende annoncegruppe, uden at det påvirker de øvrige annoncegrupper i kampagnen.  Hvis du stopper en kampagne, sætter du alle dens annoncegrupper på pause.

Få flere oplysninger om at redigere kampagner.
 

Har du brug for mere hjælp?
Kontakt os