Δημιουργήσατε κατά λάθος δεύτερο λογαριασμό

Αν συνδεθήκατε πρόσφατα στο Pinterest και λείπουν τα pin και οι πίνακές σας ή ξαφνικά ο λογαριασμός σας στο Pinterest έχει διαφορετική όψη, μπορεί να δημιουργήσατε κατά λάθος δεύτερο λογαριασμό.

Σύνδεση στον αρχικό σας λογαριασμό

Για να συνδεθείτε στον αρχικό σας λογαριασμό, αποσυνδεθείτε από τον νέο λογαριασμό που δημιουργήσατε. Στη συνέχεια, βρείτε τον αρχικό λογαριασμό και επαναφέρετε τον κωδικό πρόσβασης για να συνδεθείτε.

  1. Μεταβείτε στη διεύθυνση pinterest.com/logout για να βεβαιωθείτε ότι έχετε αποσυνδεθεί από τον δεύτερο λογαριασμό.
  2. Μεταβείτε στη διεύθυνση pinterest.com/password/reset/.
  3. Αναζητήστε το email, το όνομα ή το όνομα χρήστη που σχετίζεται με τον αρχικό λογαριασμό.
    • Αν αναζητήσετε το όνομα ή το όνομα χρήστη, πατήστε Αυτός είμαι δίπλα στον λογαριασμό σας.
  4. Πατήστε Αποστολή.
  5. Ελέγξτε τη διεύθυνση email που σχετίζεται με τον αρχικό λογαριασμό, για να βρείτε ένα email με τη γραμμή θέματος «Επαναφορά του κωδικού πρόσβασής σας στο Pinterest».
  6. Από αυτό το email, πατήστε Επαναφορά κωδικού πρόσβασης.
  7. Μεταβείτε στη διεύθυνση pinterest.com/login για να συνδεθείτε με την αρχική σας διεύθυνση email και τον νέο κωδικό πρόσβασης.

Δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στον αρχικό σας λογαριασμό

Αν δεν έχετε πρόσβαση στη διεύθυνση email που σχετίζεται με τον αρχικό σας λογαριασμό στο Pinterest, δεν είναι δυνατό να επαληθεύσουμε ότι είστε ο κάτοχος του λογαριασμού ή να σας βοηθήσουμε να συνδεθείτε στον λογαριασμό.

Αν χρησιμοποιήσατε κάποια στιγμή το Facebook ή το Google για να συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στο Pinterest, δοκιμάστε να συνδεθείτε με τον συγκεκριμένο τρόπο και δείτε αν υπάρχει ακόμα σύνδεση.

Αν δεν μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στη διεύθυνση email ή να συνδεθείτε στον αρχικό λογαριασμό μέσω Facebook ή Google, είναι καλύτερα να δημιουργήσετε έναν νέο λογαριασμό. Μπορείτε να αναζητήσετε τον παλιό λογαριασμό για να δείτε το προφίλ σας και μετά να αποθηκεύσετε τα ίδια pin και να ακολουθήσετε τα ίδια άτομα στον νέο λογαριασμό.

Απενεργοποίηση ή αποσύνδεση του λογαριασμού που δημιουργήσατε κατά λάθος

Αν δημιουργήσατε έναν νέο λογαριασμό με διεύθυνση email, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τον λογαριασμό.

Αν δημιουργήσατε έναν νέο λογαριασμό μέσω Facebook ή Google, μπορείτε να ενημερώσετε τον λογαριασμό που είναι συνδεδεμένος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.