Για να χρησιμοποιήσετε το Pinterest πρέπει να είστε τουλάχιστον 13 ετών. 

Σε ορισμένες χώρες, όπως στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η επιτρεπόμενη ηλικία για τη χρήση του Pinterest κυμαίνεται μεταξύ 13 και 16 ετών. Αν ζείτε σε μία από αυτές τις χώρες, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Pinterest μόνο αν είστε πάνω από την ηλικία κατά την οποία μπορείτε να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία δεδομένων, όπως αυτή ορίζεται από τους νόμους της χώρας σας.

Αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τα όρια ηλικίας, επικοινωνήστε μαζί μας.

End of Other articles Links
Χρειάζεστε ακόμη βοήθεια; Επικοινωνήστε μαζί μας.
User feedback
Σας βοήθησε αυτό το άρθρο;

collection_fields

Πώς θα μπορούσαμε να βελτιώσουμε αυτό το άρθρο;