Δεν μπορείτε να συνδεθείτε λόγω ύποπτης δραστηριότητας

Εφαρμόζουμε περιορισμούς που εμποδίζουν τη δράση των δημιουργών ανεπιθύμητου περιεχομένου. Ωστόσο, μερικές φορές, λόγω αυτών των περιορισμών, αποκλείονται χρήστες που δεν κάνουν τίποτα κακό. Καταβάλλουμε προσπάθειες για την επίλυση αυτών των προβλημάτων ώστε να σταματάμε τους δημιουργούς ανεπιθύμητου περιεχομένου χωρίς να επηρεάζουμε τους πραγματικούς χρήστες.

Αν λάβετε μήνυμα σφάλματος ότι η σύνδεσή σας δεν επιτρέπεται ή ότι δεν μπορείτε να αποθηκεύσετε ένα pin λόγω ύποπτης δραστηριότητας, ενδέχεται να έχουμε μπλοκάρει τη δραστηριότητα από τη διεύθυνση IP σας ή την περιοχή σας. Η ύποπτη δραστηριότητα μπορεί να περιλαμβάνει συχνές συνδέσεις ή γνωστή επίθεση ανεπιθύμητου περιεχομένου. Ορισμένες φορές, αυτοί οι περιορισμοί επηρεάζουν χρήστες σε καφετέριες ή γραφεία όπου συνδέονται ταυτόχρονα πολλοί άνθρωποι.

Αν λάβετε μήνυμα σφάλματος, περιμένετε 5-30 λεπτά πριν δοκιμάσετε ξανά να συνδεθείτε ή να αποθηκεύσετε pin. Οι περισσότεροι περιορισμοί αίρονται αυτόματα.