Διαγραφή πρόσφατου ιστορικού αναζήτησης

Δείτε οδηγίες για:

Καταργήστε από το ιστορικό αναζήτησης στοιχεία που έχετε αναζητήσει πρόσφατα.

  1. Πατήστε στη γραμμή αναζήτησης στο πάνω μέρος του Pinterest.
  2. Επιλέξτε   δίπλα στο στοιχείο "Πρόσφατες αναζητήσεις".
  1. Πατήστε στη γραμμή αναζήτησης.
  2. Πατήστε   δίπλα στο στοιχείο "Πρόσφατες αναζητήσεις".
  1. Πατήστε στη γραμμή αναζήτησης.
  2. Πατήστε   δίπλα στο στοιχείο "Πρόσφατες αναζητήσεις".
  3. Πατήστε ΔΙΑΓΡΑΦΗ.
Άλλα άρθρα
Χρειάζεστε ακόμη βοήθεια;
Επικοινωνήστε μαζί μας.