Διαγραφή πρόσφατου ιστορικού αναζήτησης

Δείτε οδηγίες για:

Καταργήστε από το ιστορικό αναζήτησης στοιχεία που έχετε αναζητήσει πρόσφατα.

  1. Πατήστε στη γραμμή αναζήτησης στο πάνω μέρος του Pinterest.
  2. Επιλέξτε δίπλα στο στοιχείο "Πρόσφατες αναζητήσεις".
  1. Πατήστε στο κάτω μέρος της οθόνης σας  
  2. Πατήστε στη γραμμή αναζήτησης.
  3. Πατήστε δίπλα στην πρόσφατη αναζήτησή σας
  1. Πατήστε στο κάτω μέρος της οθόνης σας  
  2. Πατήστε στη γραμμή αναζήτησης.
  3. Πατήστε δίπλα στην πρόσφατη αναζήτησή σας

Άλλα άρθρα

Χρειάζεστε ακόμη βοήθεια;
Επικοινωνήστε μαζί μας.