Δημιουργία πίνακα

Δείτε οδηγίες για:

Οι πίνακες είναι το μέρος όπου αποθηκεύετε τα pin σας. Μπορείτε να δημιουργείτε καινούριους πίνακες από το προφίλ σας ή καθώς αποθηκεύετε κάποιο pin.

Δημιουργία πίνακα από το προφίλ σας

 1. Στο προφίλ σας, επιλέξτε .
 2. Επιλέξτε Create board (Δημιουργία πίνακα).
 3. Επιλέξτε όνομα για τον πίνακά σας και ορίστε την αντίστοιχη επιλογή αν θέλετε ο πίνακας να παραμείνει μυστικός. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τους μυστικούς πίνακες.
 4. Επιλέξτε Create (Δημιουργία).
 1. Ανοίξτε το pin και πατήστε στην πάνω δεξιά γωνία.
 2. Επιλέξτε Δημιουργία πίνακα.
 3. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για τον πίνακά σας και ενεργοποιήστε την αντίστοιχη επιλογή αν θέλετε ο πίνακας να είναι μυστικός.
 4. Πατήστε Δημιουργία.
 1. Στο προφίλ σας, πατήστε στην πάνω δεξιά γωνία.
 2. Επιλέξτε Board (Πίνακας).
 3. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για τον πίνακά σας και ενεργοποιήστε την αντίστοιχη επιλογή αν θέλετε ο πίνακας να είναι μυστικός.
 4. Πατήστε Δημιουργία.

Δημιουργία πίνακα κατά την αποθήκευση pin

 1. Επιλέξτε Αποθήκευση στην πάνω δεξιά γωνία ενός pin.
 2. Επιλέξτε Δημιουργία πίνακα.
 3. Επιλέξτε ένα όνομα για τον πίνακά σας και ενεργοποιήστε την αντίστοιχη επιλογή αν θέλετε ο πίνακας να είναι μυστικός.
 4. Επιλέξτε Δημιουργία.
 1. Ανοίξτε την κοντινή προβολή του pin και πατήστε Αποθήκευση στην πάνω δεξιά γωνία.
 2. Πατήστε Δημιουργία πίνακα στο κάτω μέρος της οθόνης.
 3. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για τον πίνακά σας και ενεργοποιήστε την αντίστοιχη επιλογή αν θέλετε ο πίνακας να είναι μυστικός.
 4. Πατήστε Δημιουργία.
 1. Ανοίξτε το pin και πατήστε Αποθήκευση στην πάνω δεξιά γωνία.
 2. Πατήστε Δημιουργία πίνακα στο κάτω μέρος της οθόνης.
 3. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για τον πίνακά σας και ενεργοποιήστε την αντίστοιχη επιλογή αν θέλετε ο πίνακας να είναι μυστικός.
 4. Πατήστε Δημιουργία.
Άλλα άρθρα
Χρειάζεστε ακόμη βοήθεια;
Επικοινωνήστε μαζί μας.