Ανακατεύθυνση στο App Store, στο Play Store ή στο Amazon

Για τη βέλτιστη εμπειρία χρήσης στις κινητές συσκευές, θα πρέπει να κατεβάσετε την εφαρμογή Pinterest από το App Store, το Google Play ή το Amazon Appstore.

Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το Pinterest σε πρόγραμμα περιήγησης μιας κινητής συσκευής, αλλά το πρόγραμμα σάς ανακατευθύνει στο App Store ή το Google Play, πρέπει να διαγράψετε τα περιεχόμενα της προσωρινής μνήμης και τα cookie στο πρόγραμμα περιήγησης της κινητής σας συσκευής.

Πώς μπορείτε να διαγράψετε τα περιεχόμενα της προσωρινής μνήμης και τα cookie από το πρόγραμμα περιήγησης της κινητής σας συσκευής.