Επεξεργασία ή διαγραφή pin

Δείτε οδηγίες για:

Μπορείτε να επεξεργαστείτε τον πίνακα και την ενότητα πίνακα ενός αποθηκευμένου pin. Αν δημιουργήσατε εσείς το pin, μπορείτε να επεξεργαστείτε την περιγραφή ή τον ιστότοπό του.

Επίσης, μπορείτε να διαγράψετε ένα pin που έχετε αποθηκεύσει. Για αυτόν τον λόγο, διαγράφετε μόνο τα pin που είστε σίγουροι ότι δεν θέλετε. Δεν μπορούμε να ανακτήσουμε τα pin που διαγράφονται.

 1. Στον πίνακά σας, κάντε κλικ σε ένα pin για να ανοίξετε την κοντινή προβολή του.
 2. Επιλέξτε .
 3. Μπορείτε να κάνετε τα εξής:
  • Επεξεργαστείτε τον πίνακα, την ενότητα ή τον τίτλο του pin και έπειτα πατήστε Αποθήκευση για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές.
  • Πατήστε Διαγραφή και έπειτα επιλέξτε Διαγραφή pin για να διαγράψετε το pin.
 1. Στον πίνακά σας, κάντε κλικ σε ένα pin για να ανοίξετε την κοντινή προβολή του.
 2. Πατήστε .
 3. Μπορείτε να κάνετε τα εξής:
  • Επεξεργαστείτε τον πίνακα, την ενότητα ή τον τίτλο του pin και έπειτα πατήστε Τέλος για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές.
  • Πατήστε Διαγραφή και έπειτα επιλέξτε Διαγραφή για να διαγράψετε το pin.
 1. Στον πίνακά σας, κάντε κλικ σε ένα pin για να ανοίξετε την κοντινή προβολή του.
 2. Πατήστε .
 3. Μπορείτε να κάνετε τα εξής:
  • Επεξεργαστείτε τον πίνακα, την ενότητα ή τον τίτλο του pin και έπειτα πατήστε Τέλος για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές.
  • Πατήστε Διαγραφή και έπειτα επιλέξτε Διαγραφή για να διαγράψετε το pin.

Άλλα άρθρα

Χρειάζεστε ακόμη βοήθεια;
Επικοινωνήστε μαζί μας.