Επεξεργασία ή διαγραφή pin

Μπορείτε να επεξεργαστείτε ή να διαγράψετε ένα pin. Για διαφορετικούς τύπους pin ισχύουν διαφορετικοί περιορισμοί επεξεργασίας.

Μπορείτε να βρείτε τους περιορισμούς επεξεργασίας για τα pin που έχετε δημιουργήσει ή τα pin που έχετε αποθηκεύσει με το κουμπί προγράμματος περιήγησης παρακάτω.

Μπορείτε, επίσης, να διαγράψετε οποιοδήποτε pin έχετε αποθηκεύσει. Για αυτόν τον λόγο, θα πρέπει να διαγράφετε μόνο τα pin που είστε σίγουροι ότι δεν θέλετε. Δεν μπορούμε να ανακτήσουμε τα pin που διαγράφονται.

Επεξεργασία ή διαγραφή των pin που έχετε δημιουργήσει

Μπορείτε να επεξεργαστείτε οποιοδήποτε μέρος των pin που έχετε δημιουργήσει, όπως τον πίνακα, την ενότητα πίνακα, τον τίτλο, την περιγραφή ή τον ιστότοπο.

Επεξεργασία ή διαγραφή των pin που αποθηκεύτηκαν μέσω του κουμπιού προγράμματος περιήγησης

Αν αποθηκεύσατε ένα pin μέσω του κουμπιού προγράμματος περιήγησης, μπορείτε να επεξεργαστείτε τον πίνακα και την ενότητα πίνακα του αποθηκευμένου pin.

Χρειάζεστε ακόμη βοήθεια;
Επικοινωνήστε μαζί μας.