Χρήση του ίδιου email σε πολλούς λογαριασμούς

Κάθε διεύθυνση email μπορεί να συνδεθεί με έναν μόνο λογαριασμό Pinterest κάθε φορά.

Αν ο λογαριασμός στον οποίο συνδέεστε με τη διεύθυνση email σας δεν είναι αυτός που θέλετε, δοκιμάστε να αποσυνδεθείτε και να συνδεθείτε με κάποια άλλη διεύθυνση email που σας ανήκει.

Μπορείτε να βρείτε στοιχεία για τη διεύθυνση email του λογαριασμού σας μεταβαίνοντας στη διεύθυνση pinterest.com/password/reset και κάνοντας αναζήτηση για το όνομα ή το όνομα χρήστη σας.