Επιδιόρθωση συνδέσμου που δεν λειτουργεί

Κάποιες φορές αποκλείουμε συνδέσμους που οδηγούν σε άλλες σελίδες, περιλαμβάνουν παραπλανητικό, ακατάλληλο ή ενοχλητικό περιεχόμενο ή παραβαίνουν με άλλον τρόπο τους Όρους χρήσης και τις Οδηγίες για την κοινότητα. Αν ένα pin οδηγεί σε κενή σελίδα, μπορεί να αντικαταστήσουμε αυτόματα τον σύνδεσμο με κάποιον άλλο, πιο χρήσιμο.

Επεξεργασία συνδέσμου

Αν αποκλείσαμε τον σύνδεσμό που είχατε δηλώσει ή προσθέσαμε εσφαλμένο ιστότοπο σε κάποιο pin σας, μπορείτε να το επεξεργαστείτε.

Σημείωση: Μπορείτε να επεξεργαστείτε συνδέσμους μόνο σε pin που έχετε δημιουργήσει εσείς. Μπορείτε να ενημερώσετε συνδέσμους σε pin που έχετε αποθηκεύσει από το Pinterest ή μέσω του κουμπιού προγράμματος αναζήτησης.

Όταν είναι εφικτό, συνδέστε απευθείας με την πηγή του περιεχομένου. Δεδομένου ότι δεν επιτρέπουμε ορισμένες ανακατευθύνσεις ή προγράμματα σύντμησης URL (όπως το bit.ly), αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος να βεβαιωθείτε ότι οι σύνδεσμοί σας δουλεύουν σωστά.

Χρειάζεστε ακόμη βοήθεια;
Επικοινωνήστε μαζί μας.