Απόκρυψη pin από την αρχική σας σελίδα

Δείτε οδηγίες για:

Η αρχική σας σελίδα περιλαμβάνει pin που σας προτείνουμε εμείς και pin από τα άτομα, τα θέματα και τους πίνακες που εσείς ακολουθείτε. Μπορείτε να κρύψετε μεμονωμένα pin από την αρχική σας σελίδα και να βοηθήσετε έτσι το Pinterest να καταλάβει τι είδους pin θέλετε να βλέπετε. Αν κρύψετε ένα pin εσφαλμένα, μπορείτε να το εμφανίσετε ξανά.

Απόκρυψη pin

  1. Στην αρχική σας σελίδα, επιλέξτε   στην κάτω δεξιά γωνία του pin.
  2. Επιλέξτε Απόκρυψη.
  1. Στην αρχική σας σελίδα, πατήστε   στην κάτω δεξιά γωνία του pin.
  2. Πατήστε Απόκρυψη.
  1. Στην αρχική σας σελίδα, πατήστε   στην κάτω δεξιά γωνία του pin.
  2. Πατήστε Απόκρυψη.

Εμφάνιση pin

Αν κρύψετε ένα pin εσφαλμένα, επιλέξτε Αναίρεση για να εμφανίσετε ξανά το pin στην αρχική σας σελίδα.

Αν κρύψετε ένα pin εσφαλμένα, πατήστε Αναίρεση για να εμφανίσετε ξανά το pin στην αρχική σας σελίδα.

Αν κρύψετε ένα pin εσφαλμένα, πατήστε Αναίρεση για να εμφανίσετε ξανά το pin στην αρχική σας σελίδα.

Άλλα άρθρα
Χρειάζεστε ακόμη βοήθεια;
Επικοινωνήστε μαζί μας.