Κάθε εταιρεία που αποθηκεύει πληροφορίες —από τράπεζες έως εταιρείες τηλεφωνίας και υπηρεσίες παροχής email— πρέπει να έχει πολιτικές και κατευθυντήριες οδηγίες για την αντιμετώπιση των αιτημάτων παροχής πληροφοριών χρήστη από αρχές επιβολής του νόμου, δικαστήρια κ.λπ. Αυτές εδώ είναι οι δικές μας.

Οι περισσότερες από αυτές τις πληροφορίες προορίζονται για υπαλλήλους αρχών επιβολής του νόμου, δικαστικών σωμάτων και ρυθμιστικών αρχών. Αν δεν ανήκετε σε κάποια από αυτές τις κατηγορίες, μπορείτε να ανατρέξτε στο Κέντρο βοήθειας για τυχόν απορίες.

Πληροφορίες χρήστη που αποθηκεύονται

Το Pinterest αποθηκεύει και διατηρεί πληροφορίες χρήστη, όπως περιγράφεται στην Πολιτική απορρήτου και τους ισχύοντες Όρους χρήσης για καταναλωτές καιεπιχειρήσεις. Μπορείτε να δείτε παραδείγματα για τις πληροφορίες που αποθηκεύουμε στην Πολιτική απορρήτου.

Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι οι πληροφορίες που περιγράφονται στην Πολιτική απορρήτου ή στους ισχύοντες Όρους χρήσης θα είναι διαθέσιμες για κάθε συγκεκριμένο χρήστη. Το Pinterest δεν διατηρεί απαραίτητα ένα αντίγραφο για κάθε αρχείο εικόνας, ήχου ή βίντεο που αποθηκεύουν οι χρήστες στο Pinterest. Για παράδειγμα, οι χρήστες μπορούν να προσθέτουν συνδέσμους για υπηρεσίες βίντεο, όπως το YouTube, που αναπαράγονται μέσω του API του YouTube.

Απαιτήσεις για παροχή πληροφοριών χρήστη

Παρακαλώ λάβετε υπόψη ότι ενδέχεται να καλέσουμε για επιβεβαίωση των υποβολών, προκειμένου να διασφαλίσουμε τη νομιμότητα. Εάν είναι δυνατόν, στο αίτημά σας, καταχωρίστε έναν σύνδεσμο/URL προς έναν διαθέσιμο στο κοινό αριθμό επικοινωνίας κατά την υποβολή αιτημάτων. Εάν δεν είμαστε σε θέση να επιβεβαιώσουμε την υποβολή, ενδέχεται να υπάρξει καθυστέρηση της απάντησής μας.

Για αρχές επιβολής του νόμου στις ΗΠΑ

Για να υποχρεώσετε το Pinterest να παράσχει πληροφορίες για οποιονδήποτε χρήστη, θα πρέπει να έχετε έγκυρη κλήτευση, δικαστική εντολή ή ένταλμα έρευνας ("Αίτημα αρχής επιβολής του νόμου"). Για να υποχρεώσετε το Pinterest να παράσχει το περιεχόμενο οποιουδήποτε χρήστη, θα πρέπει να έχετε έγκυρο ένταλμα έρευνας. 

Για αρχές επιβολής του νόμου εκτός ΗΠΑ

Δεν μπορείτε να υποχρεώσετε το Pinterest να παράσχει πληροφορίες για οποιονδήποτε χρήστη, εκτός κι αν έχετε έγκυρη δικαστική εντολή από δικαστήριο των ΗΠΑ (μέσω συμφωνιών για αμοιβαία δικαστική συνδρομή ή επιστολής επίσημου αιτήματος).

Απαιτήσεις για κοινοποίηση πληροφοριών χρήστη σε αρχή επιβολής του νόμου

Για να ανταποκριθούμε στα αιτήματά σας, θα χρειαστούμε τα εξής:

 • Τα ανάλογα έγγραφα που περιγράφονται παραπάνω.
 • Το μοναδικό όνομα χρήστη (pinterest.com/[username]) ή/και τη διεύθυνση email που χρησιμοποιήθηκε για τη δημιουργία του λογαριασμού Pinterest.
 • Μια έγκυρη διεύθυνση email σε επίσημο κυβερνητικό τομέα για την απάντηση.
 • Προκειμένου να βεβαιωθούμε ότι το αίτημα αρχής επιβολής του νόμου που έχετε υποβάλει είναι συγκεκριμένο και δεν ζητά επιπλέον πληροφορίες από τις απαραίτητες (που ενδεχομένως απαιτούν επιπλέον κόστος και χρόνο), θα σας ζητήσουμε να δηλώσετε τα εξής:

 • Επαρκώς συγκεκριμένη/καθορισμένη χρονική περίοδο.
 • Συγκεκριμένο συμβάν ή συγκεκριμένη ενέργεια στην οποία προέβη το υποκείμενο.
 • Συγκεκριμένη αναφορά (για παράδειγμα: Διεύθυνση URL χρήστη = https://www.pinterest.com/pinterestpolicy/)
 • Απαιτήσεις για υποβολή αιτήματος τήρησης ή/και παροχής πληροφοριών χρήστη

  Το Pinterest πρέπει να λάβει ειδοποίηση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία των ΗΠΑ ή έγκυρη νομική διαδικασία μέσω της Φόρμας υποβολής αιτήματος αρχής επιβολής του νόμου. Η υποβολή της φόρμας γίνεται μόνο ηλεκτρονικά.

  Ανταποκρινόμαστε μόνο σε αιτήματα που υποβάλλονται από αρχές επιβολής του νόμου. Αν δεν είστε αρχή επιβολής του νόμου και αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα, ανατρέξτε στα άρθρα του Κέντρου βοήθειας.

  Με την αποδοχή της νομικής διαδικασίας, το Pinterest δεν αίρει τυχόν ενστάσεις που έχει, για παράδειγμα, αναφορικά με τη δικαιοδοσία ή την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.

  Γνωστοποίηση αιτημάτων στους χρήστες

  Σύμφωνα με την πολιτική μας, γνωστοποιούμε στους χρήστες τα αιτήματα αρχών επιβολής του νόμου, παρέχοντάς τους ένα αντίγραφο του αιτήματος πριν από τη διάθεση των πληροφοριών τους στην αρχή επιβολής του νόμου. Ενδέχεται να υπάρξουν εξαιρέσεις σε αυτήν την πολιτική στις εξής περιπτώσεις:

 • Αν απαγορεύεται από τον νόμο να στείλουμε ειδοποίηση (π.χ. βάσει εντολής που έχει εκδοθεί σύμφωνα με τον νόμο 18 U.S.C. § 2705(b) των ΗΠΑ).
 • Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης που ενέχει κίνδυνο θανάτου ή πρόκλησης βλάβης σε κάποιο άτομο ή μέρος.
 • Αν έχουμε λόγους να πιστεύουμε ότι η ειδοποίηση δεν θα παραδοθεί στον πραγματικό κάτοχο του λογαριασμού (π.χ. σε περίπτωση παραβίασης λογαριασμού ή μη έγκυρης διεύθυνσης email).
 • Αν λάβουμε επιστολή εθνικής ασφάλειας (NLS) από την κυβέρνηση των ΗΠΑ που περιλαμβάνει εντολή μη δημοσιοποίησης αορίστου χρόνου, η πολιτική μας είναι να ζητήσουμε από την κυβέρνηση να υποβάλει την εντολή σε δικαστική αναθεώρηση, σύμφωνα με τον Νόμο για την Ελευθερία των ΗΠΑ.

  Σε περίπτωση που δεν στείλουμε ειδοποίηση λόγω δικαστικής εντολής ή έκτακτης ανάγκης, η πολιτική μας είναι να στείλουμε ειδοποίηση στον χρήστη μόλις λήξει η δικαστική εντολή ή η έκτακτη ανάγκη.

  Σημείωση: Οι ένορκες βεβαιώσεις, περιγραφές, συνοδευτικές επιστολές ή παρεμφερείς δηλώσεις από αξιωματικούς δεν επαρκούν για να μας αποτρέψουν να ειδοποιήσουμε τους χρήστες. Πρέπει να προσκομίσετε δικαστική εντολή που έχει εκδοθεί σύμφωνα με τον νόμο 18 U.S.C. § 2705(b) των ΗΠΑ ή να παραθέσετε το εφαρμοστέο διάταγμα που απαγορεύει τη γνωστοποίηση του αιτήματος αρχής επιβολής του νόμου στον χρήστη. 

  Αιτήματα καταβολής κόστους τήρησης ή/και παροχής πληροφοριών

  Αν ζητήσουμε αποζημίωση για το πραγματικό κόστος τήρησης ή/και παροχής πληροφοριών, το Pinterest θα παράσχει καλή τη πίστη το εκτιμώμενο κόστος στο πλαίσιο της παροχής πληροφοριών ή κατόπιν αιτήματος της αρχής επιβολής του νόμου, πριν από τη διεκπεραίωση του αιτήματος. Το κόστος υπολογίζεται με βάση τα δεδομένα, τον χρόνο και τους πόρους που απαιτούνται για επεξεργασία και διασταύρωση των ανεπεξέργαστων δεδομένων που διατηρεί το Pinterest.

  Βεβαίωση επαλήθευσης ή κατάθεση εμπειρογνώμονα

  Το Pinterest παρέχει μια βεβαίωση από τον θεματοφύλακά του για τις παρεχόμενες πληροφορίες, αλλά δεν μπορεί γενικά να παρέχει κατάθεση μάρτυρα ή εμπειρογνώμονα.

  Επικοινωνία σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης

  Αν είστε χρήστης και γνωρίζετε ότι υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης βλάβης σε άτομο ή άτομα, θα πρέπει να επικοινωνήσετε αμέσως με τις τοπικές αρχές επιβολής του νόμου.

  Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης που ενέχει κίνδυνο θανάτου ή πρόκλησης σοβαρού τραυματισμού, οι αρχές επιβολής του νόμου μπορούν να υποβάλουν αίτημα γνωστοποίησης πληροφοριών χρήστη στο Pinterest μέσω της Φόρμας αιτήματος αρχής επιβολής του νόμου (βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει "Ναι" στην επιλογή επείγοντος αιτήματος) ή στέλνοντας email στην ειδική διεύθυνση: lawenforcement [at] pinterest.com.

  Ανταποκρινόμαστε μόνο σε email που λαμβάνουμε από αρχές επιβολής του νόμου. Αν δεν είστε αρχή επιβολής του νόμου και αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα, ανατρέξτε στα άρθρα με θέματα βοήθειας. Η αποστολή email σε αυτό το ψευδώνυμο θεωρείται κατάχρηση και ενδέχεται να οδηγήσει στην επιβολή κυρώσεων στον λογαριασμό σας στο Pinterest.

  Το Pinterest εξετάζει και αντιμετωπίζει όλα τα ανάλογα αιτήματα κατά περίπτωση.

  Δημόσια θέση για κυβερνητικά αιτήματα μαζικής παρακολούθησης

  Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες για τις αρχές επιβολής του νόμου, το Pinterest απαιτεί όλα τα αιτήματα για πληροφορίες χρήστη να περιορίζονται σε συγκεκριμένους και γνωστούς χρήστες για νόμιμους σκοπούς. Το Pinterest ουδέποτε συμμετείχε ούτε συμμετέχει στη συλλογή μαζικών πληροφοριών χρήστη κατ' απαίτηση της κυβέρνησης. Το Pinterest αντιτίθεται στην επιβολή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης και υποστηρίζει τις μεταρρυθμίσεις για περιορισμό των αιτημάτων μαζικής παρακολούθησης.

  Πληροφορίες ταυτοποίησης λογαριασμού

  Οι χρήστες του Pinterest έχουν ένα εμφανιζόμενο όνομα (στην κορυφή του προφίλ τους) και ένα μοναδικό όνομα χρήστη (στη διεύθυνση URL του προφίλ τους). Για να βρούμε έναν λογαριασμό, χρειαζόμαστε το όνομα χρήστη και τη διεύθυνση email του λογαριασμού. Η διεύθυνση email είναι γενικά προσωπική και μπορεί να προσδιοριστεί μόνο από τον ίδιο τον χρήστη του Pinterest ή μέσω του συστήματος CyberTips του Διεθνούς Κέντρου για τα Εξαφανισμένα και Κακοποιημένα Παιδιά (NCMEC).

  Για να βρείτε ένα όνομα χρήστη:

 • Στον ιστότοπο του Pinterest, πηγαίνετε στο προφίλ του χρήστη και εντοπίστε το όνομα χρήστη στη γραμμή διεύθυνσης έπειτα από το "https://pinterest.com/".
 • Στην εφαρμογή για iOS, από το προφίλ του χρήστη πατήστε τη σημαία πάνω αριστερά στην οθόνη. Το όνομα χρήστη θα εμφανιστεί εντός παρένθεσης προς το τέλος της οθόνης.
 • Στην εφαρμογή για Android, από το προφίλ του χρήστη πατήστε τη σημαία πάνω αριστερά στην οθόνη. Το όνομα χρήστη θα εμφανιστεί εντός παρένθεσης προς το τέλος της οθόνης.
 • Έκθεση διαφάνειας

  Δείτε την πιο πρόσφατη έκθεση διαφάνειας ή ανατρέξτε στο αρχείο εκθέσεων διαφάνειας.

  Τι είναι το Pinterest;

  Το Pinterest είναι ένα online εργαλείο που σας επιτρέπει να ανακαλύψετε, να συγκεντρώσετε και να οργανώσετε πράγματα που σας ενδιαφέρουν. Μπορείτε να αποθηκεύσετε συνδέσμους για περιεχόμενο πολυμέσων (πχ. εικόνες ή βίντεο) από όλο το internet ή να ανεβάσετε τις δικές σας εικόνες στο Pinterest (προς το παρόν, δεν μπορείτε να ανεβάσετε απευθείας ήχο ή βίντεο στο Pinterest). Μπορείτε επίσης να αναζητήσετε στο Pinterest περιεχόμενο που έχουν αποθηκεύσει άλλοι χρήστες.

  Τα pin αποθηκεύονται σε πίνακες. Μπορείτε να προσκαλέσετε άλλους να αποθηκεύσουν pin σε έναν πίνακα μαζί σας. Μπορείτε να ακολουθείτε τους πίνακες άλλων χρηστών και να αποθηκεύετε ή να σχολιάζετε τα pin άλλων χρηστών.

  Στην αρχική σας σελίδα, μπορείτε να περιηγηθείτε σε pin ή πίνακες άλλων χρηστών. 

  Μπορείτε να ανακαλύπτετε νέα pin, πίνακες ή χρήστες στις τροφοδοσίες των θεμάτων μας ή κάνοντας αναζήτηση για συγκεκριμένο περιεχόμενο ή μεμονωμένους χρήστες.

  Ανατρέξτε στον οδηγό μας για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του Pinterest.

   

  Pin

  Τα pin αποτελούνται από περιεχόμενο πολυμέσων (εικόνα, ήχο ή βίντεο), μια σύντομη περιγραφή και έναν σύνδεσμο. Μπορείτε να αποθηκεύετε pin με διάφορους τρόπους: (1) μέσω του pinterest.com, (2) με το κουμπί προγράμματος περιήγησης του Pinterest, (3) μέσω της εφαρμογής Pinterest για κινητά για iOS ή Android και (4) με το κουμπί αποθήκευσης που οι κάτοχοι περιεχομένου τρίτων επιλέγουν να προσθέσουν στον ιστότοπό τους.

  Κατά την αποθήκευση ενός pin, μπορείτε να προσαρμόσετε την περιγραφή του και να επιλέξτε σε ποιον πίνακα θα το αποθηκεύσετε.

  Μερικές φορές, ο κάτοχος του ιστότοπου ή του περιεχομένου έχει συμπληρώσει ήδη πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο στην περιγραφή του pin (όπως «lazy_cat.jpg» ή «Confessional Cheesecake Recipe | via mbarton.org»).

  Μετά την αποθήκευση, οι χρήστες μπορούν να επεξεργαστούν ή να αλλάξουν την περιγραφή. Μπορείτε επίσης να μεταφέρετε pin σε άλλους πίνακες ή να αποθηκεύσετε το ίδιο pin σε πολλούς πίνακες.

  Πίνακες

  Οι πίνακες είναι συλλογές pin που συνήθως ταξινομούνται με βάση ένα θέμα ή μια ιδέα. Μπορείτε να προσκαλέσετε άλλους χρήστες του Pinterest να αποθηκεύουν pin στους πίνακές σας.

  Οι πίνακες μπορούν να είναι δημόσιοι ή μυστικοί. Μόνο εσείς και όσοι έχετε προσκαλέσει σε έναν μυστικό πίνακα μπορείτε να δείτε τα pin που έχετε αποθηκεύσει στον συγκεκριμένο πίνακα.

  Αποθηκευμένα pin

  Μπορείτε να αποθηκεύσετε τα pin άλλων χρηστών στο Pinterest σε δικούς σας πίνακες. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο χρήστης από τον οποίο αποθηκεύετε το pin μπορεί να μην είναι ο αρχικός χρήστης που το έχει αποθηκεύσει (για παράδειγμα, ο χρήστης Α αποθήκευσε το pin από τον χρήστη Β, ο οποίος το είχε αποθηκεύσει από τον χρήστη Γ που δημοσίευσε πρώτος το περιεχόμενο.

  Αν διαγράψετε ένα pin, δεν θα διαγραφεί από τους πίνακες άλλων χρηστών όπου έχει αποθηκευτεί.

  Σχόλια

  Όλοι μπορούν να σχολιάσουν τα pin που μπορούν να δουν. Μπορείτε να διαγράψετε τα δικά σας σχόλια αλλά όχι τα σχόλια άλλων χρηστών. Τα σχόλια εμφανίζονται δημόσια, αν ο πίνακας είναι δημόσιος.

  Σημείωση: Αυτό που φαίνεται σαν το πρώτο σχόλιο σε ένα pin, στην ουσία είναι η περιγραφή του pin.

  Μηνύματα

  Μπορείτε να στέλνετε προσωπικά μηνύματα σε περισσότερους χρήστες στο Pinterest. Τα μηνύματα ενδέχεται να υπόκεινται σε περιορισμούς βάσει της ηλικίας ή των ρυθμίσεων κοινωνικών δικαιωμάτων ενός χρήστη.

  Αναζήτηση όρων

  Το Pinterest έχει τη δική του γραμμή αναζήτησης η οποία λειτουργεί ως μηχανή αναζήτησης.

  Όταν ψάχνετε ιδέες στο Pinterest, μπορείτε να πληκτρολογείτε μεμονωμένες λέξεις ή συνδυασμούς λέξεων στη γραμμή αναζήτησης. Στα αποτελέσματα θα περιλαμβάνονται pin, πίνακες και λογαριασμοί. Όλοι οι όροι αναζήτησης που χρησιμοποιεί ο χρήστης για αναζήτηση μπορούν να ανακτηθούν και να παραδοθούν σε λίστα στις αρχές επιβολής του νόμου.

  Προφίλ

  Όλα τα προφίλ στο Pinterest είναι δημόσια και περιλαμβάνουν ορισμένες πληροφορίες που παρέχουν οι ίδιοι οι χρήστες, καθώς και πίνακες, pin, δοκιμές, ακολούθους και άτομα που ακολουθεί ο χρήστης. Οι πληροφορίες που διατίθενται σε ένα προφίλ είναι οι εξής:

 • Όνομα (υποχρεωτικό)
 • Όνομα χρήστη (υποχρεωτικό)
 • Τοποθεσία (προαιρετικά)
 • Περιγραφή προφίλ έως 500 χαρακτήρες (προαιρετικά)
 • Ιστότοπος (προαιρετικά)
 • Εικόνα προφίλ (προαιρετικά)
 • Λογαριασμός Facebook ή Twitter, αν η σύνδεση πραγματοποιείται μέσω αυτών τον λογαριασμό (προαιρετικά)
 • Δεν σας ζητάμε να δηλώσετε το πραγματικό σας όνομα, ούτε επαληθεύουμε το όνομα, την ηλικία ή την τοποθεσία σας.

  Μπορείτε να επεξεργαστείτε τις πληροφορίες του προφίλ σας οποιαδήποτε στιγμή, εκτός κι αν έχει ανασταλεί η λειτουργία του λογαριασμού σας.

  End of Other articles Links
  Χρειάζεστε ακόμη βοήθεια; Επικοινωνήστε μαζί μας.
  User feedback
  Σας βοήθησε αυτό το άρθρο;

  collection_fields

  Πώς θα μπορούσαμε να βελτιώσουμε αυτό το άρθρο;