Όρια για pin, πίνακες και ακολουθίες

Για την εύρυθμη λειτουργία του Pinterest, υπάρχει όριο στον συνολικό αριθμό pin, πινάκων και ακολουθιών που μπορούμε να αποθηκεύσουμε για προσωπικούς λογαριασμούς.

Μπορείτε να έχετε έως:

  • 500 πίνακες, συμπεριλαμβανομένων των μυστικών πινάκων και των ομαδικών πινάκων που δεν δημιουργήσατε
  • 200.000 pin, συμπεριλαμβανομένων των μυστικών pin και των pin στους ομαδικούς πίνακες
  • 50.000 ακολουθίες, συμπεριλαμβανομένων των ακολουθιών θεμάτων, πινάκων και ατόμων

Αν προκύψει σφάλμα ορίου, διαγράψτε μερικά pin ή πίνακες ή σταματήστε να ακολουθείτε κάποια άτομα. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε έναν καινούριο λογαριασμό με άλλη διεύθυνση email.

Χρειάζεστε ακόμη βοήθεια;
Επικοινωνήστε μαζί μας.