Όρια για pin, πίνακες και ακολουθίες

Για την εύρυθμη λειτουργία του Pinterest, υπάρχει όριο στον συνολικό αριθμό pin, πινάκων και ακολουθιών που μπορούμε να αποθηκεύσουμε για λογαριασμούς.

Μπορείτε να έχετε έως:

  • 2.000 πίνακες, συμπεριλαμβανομένων των μυστικών πινάκων και των ομαδικών πινάκων που δεν δημιουργήσατε
  • 200.000 pin, συμπεριλαμβανομένων των μυστικών pin και των pin στους ομαδικούς πίνακες για προσωπικούς λογαριασμούς
  • 50.000 χρήστες που ακολουθείτε

Εάν ακολουθείτε ήδη 50.000 χρήστες, μπορείτε να συνεχίσετε ακολουθώντας μόνο τους χρήστες που είναι ήδη ακόλουθοί σας. Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των χρηστών που μπορούν να σας ακολουθήσουν.

Αν προκύψει σφάλμα σχετικό με κάποιον περιορισμό, διαγράψτε μερικά pin ή πίνακες ή σταματήστε να ακολουθείτε κάποια άτομα.

Χρειάζεστε ακόμη βοήθεια;
Επικοινωνήστε μαζί μας.