Συγχώνευση λογαριασμών

Δεν μπορείτε να συγχωνεύσετε τους λογαριασμούς Pinterest. Αν διαθέτετε περισσότερους από έναν λογαριασμούς, μπορείτε είτε να τους κρατήσετε όλους είτε να επιλέξετε έναν που θα κρατήσετε και να απενεργοποιήσετε τους υπόλοιπους.

Κάθε λογαριασμός email μπορεί να συνδέεται μόνο με έναν λογαριασμό Pinterest τη φορά. Η απενεργοποίηση ενός λογαριασμού Pinterest σε καμία περίπτωση δεν ελευθερώνει τον λογαριασμό email, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε έναν άλλον λογαριασμό Pinterest. Αν θέλετε να ελευθερώσετε τη διεύθυνση email που αντιστοιχεί σε έναν λογαριασμό, κλείστε τον λογαριασμό ή αλλάξτε τη διεύθυνση email που είναι συνδεδεμένη με τον λογαριασμό σας στις ρυθμίσεις. Μόλις αλλάξετε τη διεύθυνση email, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τον λογαριασμό και να χρησιμοποιήσετε την αρχική σας διεύθυνση email σε άλλο λογαριασμό.

Αν δεν έχετε πρόσβαση στον αρχικό σας λογαριασμό, μπορείτε πάντα να τον αναζητήσετε στο Pinterest και να αποθηκεύσετε τα pin από τον παλιό σας λογαριασμό στον νέο. Δεν υπάρχει τρόπος να μεταφέρετε πολλά pin από τον ένα λογαριασμό στον άλλο ταυτόχρονα. Μπορείτε να αποθηκεύετε ένα pin τη φορά.

Χρειάζεστε ακόμη βοήθεια;
Επικοινωνήστε μαζί μας.