Συγχώνευση λογαριασμών

Προς το παρόν, δεν μπορείτε να συγχωνεύσετε τους λογαριασμούς σας στο Pinterest. Αν έχετε περισσότερους από έναν λογαριασμούς, μπορείτε είτε να διατηρήσετε και τους δύο λογαριασμούς ξεχωριστά και να κάνετε εναλλαγή μεταξύ τους είτε να διατηρήσετε τον έναν και να απενεργοποιήσετε ή να κλείσετε τους υπόλοιπους. Αν απενεργοποιήσετε ή κλείσετε έναν λογαριασμό, θα επηρεαστεί μόνο ο λογαριασμός που είναι συνδεδεμένος στο συγκεκριμένο email. Όλοι οι υπόλοιποι λογαριασμοί θα παραμείνουν ανοιχτοί.

Απελευθέρωση διεύθυνσης email

Κάθε διεύθυνση email μπορεί να συνδεθεί με έναν μόνο λογαριασμό Pinterest κάθε φορά. Η προσωρινή απενεργοποίηση ενός λογαριασμού Pinterest δεν απελευθερώνει τη διεύθυνση email για χρήση σε άλλον λογαριασμό.

Αν θέλετε να ελευθερώσετε τη διεύθυνση email που αντιστοιχεί σε έναν λογαριασμό, μπορείτε:

Εναλλαγή pin μεταξύ λογαριασμών

Προς το παρόν, δεν υπάρχει τρόπος μεταφοράς ή μετακίνησης πολλών pin μεταξύ λογαριασμών. Αν θέλετε να μεταφέρετε pin από έναν λογαριασμό σε κάποιον άλλον, μπορείτε να αποθηκεύσετε κάθε pin από τον αρχικό λογαριασμό στον καινούριο.