Λείπουν pin ή πίνακες

Αν όλα σας τα pin και οι πίνακες λείπουν ή έχουν διαφορετική εμφάνιση, ενδέχεται να έχουν συμβεί κατά λάθος τα εξής:

Αν λείπουν ένα ή περισσότερα από τα pin ή τους πίνακές σας:

Ενδέχεται να έχουμε καταργήσει περιεχόμενο που είναι αντίθετο με τις οδηγίες για την κοινότητα. Ελέγξτε τα εισερχόμενα email σας και αναζητήστε ένα μήνυμα που να εξηγεί γιατί καταργήθηκε το pin ή ο πίνακάς σας. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με όσα επιτρέπονται και όσα δεν επιτρέπονται στο Pinterest, διαβάστε τις Οδηγίες για την κοινότητά μας.

Αν λείπει ένας ομαδικός πίνακας:

Ενδέχεται να έχετε αποχωρήσει από τον πίνακα κατά λάθος ή να σας έχει καταργήσει ο δημιουργός του. Αν αποχωρήσατε από τον ομαδικό πίνακα κατά λάθος, ζητήστε από τον ιδιοκτήτη του να σας προσκαλέσει ξανά ή ζητήστε να γίνετε μέλος στον πίνακα.