Οργάνωση πινάκων

Δείτε οδηγίες για:

Οργανώστε τους πίνακες στο προφίλ σας ανάλογα με τις ανάγκες σας. Ταξινομήστε τους αυτόματα ή μη αυτόματα, με μεταφορά και απόθεση στην έκδοση web.

Αυτόματη ταξινόμηση πινάκων

 1. Στο Pinterest, ανοίξτε το προφίλ σας.
 2. Επιλέξτε Πίνακες για να δείτε τους πίνακές σας.
 3. Για να ανοίξετε το μενού ταξινόμησης πινάκων, πατήστε
  • Τελευταία αποθήκευση: ταξινόμηση των πινάκων ώστε να εμφανίζονται πρώτοι οι πίνακες με τις πιο πρόσφατες αποθηκεύσεις.
  • Αλφαβητικά: ταξινόμηση των πινάκων με αλφαβητική σειρά.
  • Πιο πρόσφατος: ταξινόμηση των πινάκων με βάση την ημερομηνία δημιουργίας τους, ώστε να εμφανίζεται πρώτα ο πιο πρόσφατος πίνακας.
  • Πιο παλιός: ταξινόμηση των πινάκων με βάση την ημερομηνία δημιουργίας τους, ώστε να εμφανίζεται πρώτα ο πιο παλιός πίνακας.

Μη αυτόματη ταξινόμηση πινάκων

 1. Στο Pinterest, ανοίξτε το προφίλ σας.
 2. Επιλέξτε Πίνακες για να δείτε τους πίνακές σας.
 3. Κάντε κλικ σε έναν πίνακα και μεταφέρετέ τον στη λευκή περιοχή μεταξύ δύο πινάκων (αν υπάρχουν τυχόν άλλοι πίνακες γύρω του, θα μετακινηθούν).
 4. Αν σας ζητηθεί, επιλέξτε Να χαθεί η προηγούμενη προσαρμογή.

Αυτόματη ταξινόμηση πινάκων

 1. Πατήστε τη φωτογραφία προφίλ σας, για να μεταβείτε στο προφίλ σας.
 2. Πατήστε Πίνακες, για να δείτε τους πίνακές σας.
 3. Πηγαίνετε αργά προς τα κάτω μέχρι να εμφανιστεί η γραμμή αναζήτησης.
 4. Για να ανοίξετε το μενού ταξινόμησης πινάκων, πατήστε το εικονίδιο φίλτρων.
 5. Διαλέξτε μια επιλογή ταξινόμησης από το μενού.
  • Τελευταία αποθήκευση: ταξινόμηση των πινάκων ώστε να εμφανίζονται πρώτοι οι πίνακες με τις πιο πρόσφατες αποθηκεύσεις.
  • Αλφαβητικά: ταξινόμηση των πινάκων με αλφαβητική σειρά.

Μη αυτόματη ταξινόμηση πινάκων

 1. Πατήστε τη φωτογραφία προφίλ σας, για να μεταβείτε στο προφίλ σας.
 2. Πατήστε Πίνακες, για να δείτε τους πίνακές σας.
 3. Πατήστε παρατεταμένα έναν από τους πίνακές σας.
 4. Επιλέξτε το εικονίδιο βέλους κατεύθυνσης προς τα πάνωτο εικονίδιο βέλους κατεύθυνσης προς τα κάτω.
 5. Αλλάξτε τη σειρά των πινάκων με μεταφορά και απόθεση.
 6. Πατήστε Τέλος.

Αυτόματη ταξινόμηση πινάκων

 1. Πατήστε τη φωτογραφία προφίλ σας, για να μεταβείτε στο προφίλ σας.
 2. Πατήστε Πίνακες, για να δείτε τους πίνακές σας.
 3. Πηγαίνετε αργά προς τα κάτω μέχρι να εμφανιστεί η γραμμή αναζήτησης.
 4. Για να ανοίξετε το μενού ταξινόμησης πινάκων, πατήστε το εικονίδιο φίλτρων.
 5. Διαλέξτε μια επιλογή ταξινόμησης από το μενού.
  • Αλφαβητικά: ταξινόμηση των πινάκων με αλφαβητική σειρά.
  • Μεταφορά και απόθεση, για να μετακινήσετε πίνακες πάνω ή κάτω.
  • Τελευταία αποθήκευση: ταξινόμηση των πινάκων ώστε να εμφανίζονται πρώτοι οι πίνακες με τις πιο πρόσφατες αποθηκεύσεις.

Μη αυτόματη ταξινόμηση πινάκων

Ορισμένοι χρήστες αναφέρουν ότι λείπουν τα κουμπιά «Μετακίνηση», «Αντιγραφή» ή «Συγχώνευση». Προσπαθούμε να διορθώσουμε αυτό το πρόβλημα.

 1. Πατήστε τη φωτογραφία προφίλ σας, για να μεταβείτε στο προφίλ σας.
 2. Πατήστε Πίνακες, για να δείτε τους πίνακές σας.
 3. Πατήστε παρατεταμένα έναν από τους πίνακές σας.
 4. Επιλέξτε το εικονίδιο βέλους κατεύθυνσης προς τα πάνωτο εικονίδιο βέλους κατεύθυνσης προς τα κάτω.
 5. Αλλάξτε τη σειρά των πινάκων με μεταφορά και απόθεση.
 6. Πατήστε Τέλος.

Άλλα άρθρα

Χρειάζεστε ακόμη βοήθεια;
Επικοινωνήστε μαζί μας.