Πώς να αποφύγετε την εφαρμογή αποκλεισμού λόγω υπέρβασης των ορίων δραστηριότητας

Ο αποκλεισμός λόγω υπέρβασης των ορίων δραστηριότητας είναι ένα μέτρο που εφαρμόζεται προσωρινά και ενδέχεται να επηρεάσει τον λογαριασμό σας αν παρατηρήσουμε ότι έχετε επαναλάβει την ίδια ενέργεια πολλές φορές μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Αυτό γίνεται προκειμένου να αποφεύγεται το ανεπιθύμητο περιεχόμενο στο Pinterest και να διατηρείται η απρόσκοπτη λειτουργία των pin.

Μπορεί να αποκλειστείτε αν:

  • συνδέεστε πολύ συχνά.
  • σχολιάζετε σε pin πολύ γρήγορα.
  • δημοσιεύετε το ίδιο περιεχόμενο πολλές φορές.
  • αρχίσετε να ακολουθείτε πολλά άτομα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα.
  • προσθέτετε ή αποθηκεύετε γρήγορα πολλά pin από τον ίδιο ιστότοπο.

Για να αποφύγετε την εφαρμογή αποκλεισμού:

  • Προσπαθήστε να μην επαναλαμβάνετε την ίδια ενέργεια
  • Αλλάξτε τη ροή των ενεργειών σας

Αν έχετε αποκλειστεί, περιμένετε μερικά λεπτά πριν ξαναδοκιμάσετε. Αν εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε προβλήματα, οι περισσότεροι περιορισμοί αίρονται αυτόματα μετά από 24 ώρες.