Αναφορά περιεχομένου στο Pinterest

Δείτε οδηγίες για:

Αν εντοπίσετε κάποιο pin που παραβαίνει την Πολιτική αποδεκτής χρήσης του Pinterest, μπορείτε να μας το αναφέρετε ανώνυμα. Θα εξετάσουμε την αναφορά σας και θα προβούμε στις ανάλογες ενέργειες, αν εντοπίσουμε κάτι μη αποδεκτό. Για να σταματήσετε να βλέπετε όλα τα pin κάποιου χρήστη ή να εμποδίσετε κάποιον χρήστη να σας ακολουθεί, μπορείτε να αποκλείσετε το προφίλ του.

Αναφορά pin

 1. Κάντε κλικ στο pin για να ανοίξετε την κοντινή προβολή του.
 2. Επιλέξτε   στο πάνω μέρος του pin.
 3. Επιλέξτε Αναφορά pin.
 4. Επιλέξτε τον λόγο της αναφοράς σας και επιλέξτε Επόμενο.
 5. Επιλέξτε Done (Τέλος).
 1. Πατήστε το pin για να ανοίξετε την κοντινή προβολή του.
 2. Πατήστε   στο πάνω μέρος του pin.
 3. Πατήστε Αναφορά pin.
 4. Επιλέξτε τον λόγο της αναφοράς.
 1. Πατήστε το pin για να ανοίξετε την κοντινή προβολή του.
 2. Πατήστε   στο πάνω μέρος του pin.
 3. Πατήστε Αναφορά pin.
 4. Επιλέξτε τον λόγο της αναφοράς.

Αναφορά σχολίου

 1. Κάντε κλικ μέσα στο pin.
 2. Επιλέξτε   δεξιά από το σχόλιο.
 3. Επιλέξτε Αναφορά.
 4. Επιλέξτε τον λόγο της αναφοράς και κάντε κλικ στην Αναφορά μηνύματος.
 1. Ανοίξτε το pin.
 2. Πατήστε Σχόλια και στη συνέχεια πατήστε το σχόλιο που θέλετε να αναφέρετε.
 3. Πατήστε   δεξιά από το σχόλιο.
 4. Πατήστε Αναφορά.
 5. Επιλέξτε τον λόγο της αναφοράς.
 1. Ανοίξτε το pin.
 2. Πατήστε Σχόλια και στη συνέχεια πατήστε το σχόλιο που θέλετε να αναφέρετε.
 3. Πατήστε   δεξιά από το σχόλιο.
 4. Πατήστε Αναφορά.
 5. Επιλέξτε τον λόγο της αναφοράς.

Αναφορά μηνύματος

 1. Επιλέξτε   για να ανοίξετε τα μηνύματα.
 2. Κάντε κλικ σε ένα νήμα μηνυμάτων.
 3. Τοποθετήστε τον δείκτη ποντικιού κοντά στο   και επιλέξτε  .
 4. Επιλέξτε τον λόγο της αναφοράς του μηνύματος.
 5. Κάντε κλικ στην Αναφορά μηνύματος.
 1. Πατήστε   και μετά Εισερχόμενα.
 2. Πατήστε σε μια συνομιλία για να την ανοίξετε.
 3. Πατήστε   στην πάνω δεξιά γωνία.
 4. Πατήστε Αναφορά αυτής της συνομιλίας.
 5. Επιλέξτε τον λόγο της αναφοράς του μηνύματος.
 1. Πατήστε   και μετά Εισερχόμενα.
 2. Πατήστε σε ένα νήμα μηνυμάτων για να το ανοίξετε.
 3. Πατήστε   στην πάνω δεξιά γωνία.
 4. Πατήστε Αναφορά νήματος.
 5. Επιλέξτε τον λόγο της αναφοράς του μηνύματος.

Αναφορά σημείωσης ή φωτογραφίας κάποιου σε pin

 1. Επιλέξτε   στη σημείωση ή στη φωτογραφία που θέλετε να αναφέρετε.
 2. Επιλέξτε Αναφέρετε αυτό το περιεχόμενο.
 3. Επιλέξτε τον λόγο της αναφοράς.
 4. Επιλέξτε Αναφέρετε περιεχόμενο.
 1. Επιλέξτε   στη σημείωση ή στη φωτογραφία που θέλετε να αναφέρετε.
 2. Επιλέξτε Αναφορά.
 3. Επιλέξτε τον λόγο της αναφοράς.
 1. Επιλέξτε   στη σημείωση ή στη φωτογραφία που θέλετε να αναφέρετε.
 2. Κάντε κλικ στην Αναφορά.
 3. Επιλέξτε τον λόγο της αναφοράς.

Αφού υποβάλετε αναφορά για κάποιον χρήστη, θα μπορείτε ακόμα να βλέπετε τον λογαριασμό, τους πίνακες, τα pin και τα σχόλιά του. Για να βλέπετε λιγότερο περιεχόμενο από αυτόν τον χρήστη, μπορείτε, εκτός από την υποβολή αναφοράς, να σταματήσετε να ακολουθείτε τον συγκεκριμένο πίνακα ή προφίλ, ή να αποκλείσετε τον συγκεκριμένο χρήστη.

Άλλα άρθρα
Χρειάζεστε ακόμη βοήθεια;
Επικοινωνήστε μαζί μας.