Υποβολή αιτήματος συμμετοχής σε πίνακα

Δείτε οδηγίες για:

Αν χρησιμοποιείτε το Pinterest σε υπολογιστή, μπορείτε να επιτρέψετε σε άλλους να ζητάνε να γίνουν μέλη του πίνακά σας. Σε ορισμένους πίνακες, μπορείτε να ζητήσετε να γίνετε μέλος με βάση τις ρυθμίσεις του κατόχου του εκάστοτε πίνακα.

Πώς να επιτρέψετε την υποβολή αιτημάτων για συμμετοχή στον πίνακά σας

 1. Από το προφίλ σας, κάντε σε κλικ σε έναν πίνακα.
 2. Πατήστε Πρόσκληση δίπλα στην εικόνα προφίλ σας. 
 3. Πατήστε  δίπλα στην επιλογή «Πρόσκληση μελών ομάδας».
 4. Ενεργοποιήστε την επιλογή Αιτήματα ομάδας.
 5. Πατήστε Τέλος.

Με αυτόν τον τρόπο θα προστεθεί στον πίνακά σας το κουμπί «Υποβολή αιτήματος συμμετοχής». Θα λαμβάνετε ένα email και μια ειδοποίηση push κάθε φορά που κάποιος θα ζητά να γίνει μέλος του πίνακα. Μπορείτε να αποδεχτείτε ή να απορρίψετε το αίτημα αυτό από τα εισερχόμενά σας.

 1. Στο προφίλ σας, πατήστε σε έναν πίνακα.
 2. Πατήστε  στο επάνω μέρος.
 3. Πατήστε .
 4. Ενεργοποιήστε την επιλογή Υποβολή αιτήματος συμμετοχής.
 5. Πατήστε Τέλος στην πάνω δεξιά γωνία.

Με αυτόν τον τρόπο θα προστεθεί στον πίνακά σας το κουμπί «Υποβολή αιτήματος συμμετοχής». Θα λαμβάνετε ένα email και μια ειδοποίηση push κάθε φορά που κάποιος θα ζητά να γίνει μέλος του πίνακα. Μπορείτε να αποδεχτείτε ή να απορρίψετε το αίτημα αυτό από τα εισερχόμενά σας.

 1. Στο προφίλ σας, πατήστε σε έναν πίνακα.
 2. Πατήστε  στην πάνω δεξιά γωνία.
 3. Αγγίξτε το Επεξεργασία
 4. Ενεργοποιήστε την επιλογή Υποβολή αιτήματος συμμετοχής.
 5. Πατήστε Τέλος στην πάνω δεξιά γωνία. 

Με αυτόν τον τρόπο θα προστεθεί στον πίνακά σας το κουμπί «Υποβολή αιτήματος συμμετοχής». Θα λαμβάνετε ένα email και μια ειδοποίηση push κάθε φορά που κάποιος θα ζητά να γίνει μέλος του πίνακα. Μπορείτε να αποδεχτείτε ή να απορρίψετε το αίτημα αυτό από τα εισερχόμενά σας.

Πώς να ζητήσετε να γίνετε μέλος στον πίνακα κάποιου άλλου

 1. Κάντε κλικ στον πίνακα στον οποίο θέλετε να γίνετε μέλος.
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Υποβολή αιτήματος συμμετοχής δίπλα στο κουμπί «Ακολουθήστε» του πίνακα.

Αν το αίτημά σας εγκριθεί, θα λάβετε ένα email και μια ειδοποίηση push.

 1. Πατήστε στον πίνακα στον οποίο θέλετε να γίνετε μέλος
 2. Πατήστε Συμμετοχή δίπλα στο κουμπί «Ακολουθήστε» του πίνακα.

Αν το αίτημά σας εγκριθεί, θα λάβετε ένα email και μια ειδοποίηση push.

Πατήστε στον πίνακα στον οποίο θέλετε να γίνετε μέλος
Πατήστε Υποβολή αιτήματος συμμετοχής δίπλα στο κουμπί «Ακολουθήστε» του πίνακα.

Αν το αίτημά σας εγκριθεί, θα λάβετε ένα email και μια ειδοποίηση push.

Άλλα άρθρα
Χρειάζεστε ακόμη βοήθεια;
Επικοινωνήστε μαζί μας.