Εναλλαγή μεταξύ λογαριασμών

Συνδεθείτε σε πολλούς λογαριασμούς Pinterest και κάντε εναλλαγή μεταξύ τους χωρίς να αποσυνδεθείτε. Μπορείτε να προσθέσετε έως τέσσερις λογαριασμούς Pinterest σε οποιονδήποτε συνδυασμό εταιρικών και προσωπικών λογαριασμών.

Προσθήκη λογαριασμού

Εναλλαγή μεταξύ λογαριασμών

Μπορείτε να κάνετε εναλλαγή λογαριασμών, εφόσον παραμένετε στην ίδια περίοδο σύνδεσης του προγράμματος περιήγησης. Δεν θα μπορείτε να κάνετε εναλλαγή λογαριασμών, αν διαγράψετε τη μνήμη cache και τα cookie ή αν μεταβείτε σε άλλη συσκευή ή διαφορετικό πρόγραμμα περιήγησης. 

Για να καταργήσετε έναν λογαριασμό, αποσυνδεθείτε.

Άλλα άρθρα

Skip Άλλα άρθρα Links
End of Άλλα άρθρα Links