Σύνδεση και εναλλαγή μεταξύ συνδεδεμένων λογαριασμών

Συνδεθείτε σε πολλούς λογαριασμούς Pinterest με μία διεύθυνση email και έναν κωδικό πρόσβασης και κάντε εναλλαγή μεταξύ τους χωρίς να αποσυνδεθείτε. Μπορείτε να προσθέσετε έως τέσσερις εταιρικούς ή προσωπικούς λογαριασμούς Pinterest.

Προσθήκη συνδεδεμένου λογαριασμού

Μπορείτε να συνδέσετε έναν υπάρχοντα μεμονωμένο προσωπικό ή εταιρικό λογαριασμό στον λογαριασμό σας.

Εναλλαγή μεταξύ συνδεδεμένων λογαριασμών

Μπορείτε να κάνετε εναλλαγή μεταξύ λογαριασμών, εφόσον παραμένετε στην ίδια περίοδο σύνδεσης του προγράμματος περιήγησης. Δεν θα μπορείτε να κάνετε εναλλαγή λογαριασμών, αν διαγράψετε τη μνήμη cache και τα cookie ή αν μεταβείτε σε άλλη συσκευή ή διαφορετικό πρόγραμμα περιήγησης.

Κατάργηση συνδεδεμένου λογαριασμού

Για να καταργήσετε έναν συνδεδεμένο λογαριασμό, αποσυνδεθείτε από τον λογαριασμό.