Στόχευση βάσει δεδομένων τρίτων

Βλέπετε αυτό το άρθρο από μια περιοχή όπου δεν είναι διαθέσιμες ακόμα οι Διαφημίσεις. Δείτε σε ποιες περιοχές είναι διαθέσιμες οι Διαφημίσεις για τους λογαριασμούς Pinterest Business.

Μάθετε περισσότερα

Η στόχευση βάσει δεδομένων τρίτων επιτρέπει στους εγκεκριμένους διαχειριζόμενους συνεργάτες να αξιοποιούν τα τμήματα στόχευσης από τους συνεργάτες δεδομένων μας για την επίτευξη στόχων σε επίπεδο μάρκετινγκ.

Το Pinterest διαχειρίζεται αυτόματα τα κόστη που σχετίζονται με τη στόχευση τρίτων για να διασφαλίζει ότι δεν θα χρεωθείτε περισσότερο από την προσφορά σας. Όταν χρησιμοποιείτε στόχευση τρίτων, το σύστημά μας μειώνει την προσφορά σας στη δημοπρασία κατά ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 15%, για την κάλυψη του κόστους των δεδομένων. Αν κερδίσετε τη δημοπρασία, θα χρεωθείτε την τιμή της δημοπρασίας για την κάλυψη του κόστους των μέσων, καθώς και το αντίστοιχο % επί της τιμής της δημοπρασίας για την κάλυψη του κόστους των δεδομένων.

Άλλα άρθρα

Skip Άλλα άρθρα Links
End of Άλλα άρθρα Links