Έκθεση διαφάνειας

Το Pinterest δημοσιεύει εκθέσεις διαφάνειας δύο φορές τον χρόνο από το 2013. Αυτή η έκθεση παρέχει πληροφορίες σχετικά με τον όγκο των πληροφοριών και των αιτημάτων κατάργησης που λαμβάνονται από αρχές επιβολής του νόμου και κρατικούς φορείς. 

Ακολουθεί η έκθεση διαφάνειας για το πρώτο εξάμηνο του 2020. Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τα αιτήματα πληροφοριών χρήστη, ανατρέξτε στις Κατευθυντήριες γραμμές για την επιβολή του νόμου.

Έκθεση διαφάνειας 2020

Αιτήματα πληροφοριών από κρατικές αρχές

Το Pinterest λαμβάνει νομικά αιτήματα από αρχές επιβολής του νόμου και κρατικούς φορείς για πληροφορίες χρηστών του Pinterest. Εξετάζουμε επιμελώς κάθε αίτημα και υποβάλλουμε δεδομένα στους αιτούντες οι οποίοι πληρούν τις απαιτήσεις που περιγράφονται στις οδηγίες μας. Πολιτική μας είναι να ενημερώνουμε τους χρήστες για κρατικά αιτήματα λήψης των πληροφοριών τους πριν από τη γνωστοποίηση, εκτός εάν αυτό απαγορεύεται από τη νομοθεσία ή σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Ηνωμένες Πολιτείες

Είδη Αιτήματα Παραγωγή ορισμένων πληροφοριών Λογαριασμοί   Λογαριασμοί που ειδοποιήθηκαν**
Κλήτευση 28 28 34 3
Δικαστική εντολή  3 3 5 0
Ένταλμα 14 14 15 2
Άλλο* 1 1 1 0
Σύνολο 46 46 55 5

 

Διεθνώς

Χώρα Είδη Αιτήματα Παραγωγή ορισμένων πληροφοριών Λογαριασμοί Λογαριασμοί που ειδοποιήθηκαν**
Καναδάς Άλλο* 1 1 1 0
Σύνολο -- 1 1 1 0

*Άλλο: Αιτήματα από αρχές επιβολής του νόμου, όπως εντολές παρακολούθησης κλήσεων, καταγραφής κλήσεων, παρακολούθησης κλήσεων και εντοπισμού θέσης και αιτήματα επείγουσας δημοσιοποίησης.

**Λογαριασμοί που ειδοποιήθηκαν: Οι λογαριασμοί των οποίων ο κάτοχοι ειδοποιήθηκαν πριν από την παραγωγή πληροφοριών.

Αιτήματα εθνικής ασφάλειας*

Χρονική περίοδος Αριθμός αιτημάτων
Ιανουάριος – Ιούνιος 2020 0-249

*Αίτημα εθνικής ασφάλειας: Επιστολές και εντολές εθνικής ασφάλειας που εκδίδονται βάσει του Νόμου περί παρακολούθησης επικοινωνιών αλλοδαπών υπηρεσιών πληροφοριών χρηστών.

Κρατικά αιτήματα κατάργησης περιεχομένου

Λαμβάνουμε αιτήματα από κρατικούς φορείς για την κατάργηση περιεχομένου στο Pinterest που ενδέχεται να είναι παράνομο στη χώρα τους ή/και να συνιστά παραβίαση των Οδηγιών για την κοινότητα

Εξετάζουμε τα αιτήματα κατάργησης για να διαπιστώσουμε εάν υπάρχει παραβίαση των Οδηγιών για την κοινότητα . Οι ομάδες μας αναλαμβάνουν δράση για παραβιάσεις, από την κατάργηση του περιεχομένου σε παγκόσμιο επίπεδο έως τον περιορισμό του περιεχομένου, εάν παραβιάζει μόνο την τοπική νομοθεσία της χώρας από την οποία προήλθε το αίτημα. 

Το Pinterest έλαβε συνολικά 919 αιτήματα από 6 κρατικούς φορείς εκτός των ΗΠΑ από τον Ιανουάριο έως τον Ιούνιο του 2020. Καταργήσαμε περιεχόμενο για 790 από αυτά τα αιτήματα λόγω παραβίασης των Οδηγιών για την κοινότητα και περιορίσαμε το περιεχόμενο στα υπόλοιπα 129 αιτήματα.

Χώρα  Παραβίαση Οδηγιών για την κοινότητα* Καταργήσεις στο πλαίσιο της νομοθεσίας**
Βέλγιο 6 0
Γερμανία 1 28
Καζακστάν 2 0
Κορέα 76 1
Ρωσία 687 96
Τουρκία 18 4
Σύνολο 790 129

*Παραβίαση Οδηγιών για την κοινότητα: Το περιεχόμενο παραβιάζει τις Οδηγίες για την κοινότητα του Pinterest και καταργήθηκε από την πλατφόρμα.

**Κατάργηση στο πλαίσιο της νομοθεσίας: Ζητήθηκε κατάργηση από κρατικό φορέα, αλλά το περιεχόμενο δεν παραβίασε τις Οδηγίες για την κοινότητα του Pinterest και επομένως η εμφάνισή του περιορίστηκε μόνο στη χώρα προέλευσης του αιτήματος βάσει της τοπικής νομοθεσίας. 

Ασφάλεια παιδιών

Το Pinterest δεν επιτρέπει υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών. Εφαρμόζουμε μια αυστηρή πολιτική μη ανοχής για κάθε περιεχόμενο, εικόνα ή κείμενο που εκμεταλλεύεται ή θέτει σε κίνδυνο ανηλίκους. Ο εντοπισμός και η κατάργηση αυτού του περιεχομένου είναι εξαιρετικά σημαντική για εμάς και συνεργαζόμαστε στενά με το Εθνικό κέντρο για τα εξαφανισμένα και κακοποιημένα παιδιά (National Center for Missing and Exploited Children – NCMEC) στις ΗΠΑ για την καταπολέμηση αυτού του τύπου δραστηριότητας.

Το Pinterest διαθέτει, επίσης, μια ομάδα ειδικών που έχουν εκπαιδευτεί για να αναγνωρίζουν και να ελέγχουν περιστατικά σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών. Υποβάλαμε 1.638 αναφορές CyberTipline στο NCMEC για το πρώτο εξάμηνο του 2020.

Χρονική περίοδος Αναφορές Cybertrip
Ιανουάριος – Ιούνιος 2020 1.638

 

Χρειάζεστε ακόμη βοήθεια;
Επικοινωνήστε μαζί μας.