Έκθεση διαφάνειας

Παρακάτω μπορείτε να δείτε την πιο πρόσφατη αναφορά διαφάνειας. Αν δεν είστε σίγουροι για κάποιον όρο, ανατρέξετε στην ενότητα με τους ορισμούς στο κάτω μέρος της σελίδας. Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τα αιτήματα πληροφοριών χρήστη, ανατρέξτε στις κατευθυντήριες οδηγίες για την υποβολή αιτήματος πληροφοριών χρήστη.

Έκθεση διαφάνειας 2019

Αιτήματα πληροφοριών από αρχές επιβολής του νόμου των ΗΠΑ

1ο τρίμηνο: Ιανουάριος - Μάρτιος 2019

Είδη Αιτήματα Παραγωγή ορισμένων πληροφοριών Λογαριασμοί Λογαριασμοί που έλαβαν ειδοποίηση
Κλήτευση 10 10 11 4
Δικαστική εντολή 0 0 0 0
Ένταλμα 9 9 9 3
Σύνολο 19 19 20

7

 

2ο τρίμηνο: Απρίλιος - Ιούνιος 2019

Είδη Αιτήματα Παραγωγή ορισμένων πληροφοριών Λογαριασμοί Λογαριασμοί που έλαβαν ειδοποίηση
Κλήτευση 17 15 18 7
Δικαστική εντολή 0 0 0 0
Ένταλμα 11 10 12 3
Σύνολο 28 25 30 10

 

3ο τρίμηνο: Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2019

Είδη Αιτήματα Παραγωγή ορισμένων πληροφοριών Λογαριασμοί Λογαριασμοί που έλαβαν ειδοποίηση
Κλήτευση 11 11 17 2
Δικαστική εντολή 1 1 1 0
Ένταλμα 23 23 26 7
Σύνολο 34 34 44

9

 

4ο τρίμηνο: Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2019

Είδη Αιτήματα Παραγωγή ορισμένων πληροφοριών Λογαριασμοί Λογαριασμοί που έλαβαν ειδοποίηση
Κλήτευση 7 7 7 0
Δικαστική εντολή 1 1 1 0
Ένταλμα 7 7 10 7
Σύνολο 15 15 18 7

 

Αιτήματα πληροφοριών από μη κρατικές αρχές των ΗΠΑ

Χρονική περίοδος Αριθμός αιτημάτων Παραγωγή ορισμένων πληροφοριών Λογαριασμοί Χώρες
Ιανουάριος - Μάρτιος 2019 0 0 0 Δ/Υ
Απρίλιος - Ιούνιος 2019 0 0 0 Δ/Υ
Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2019 0 0 0 Δ/Υ

Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2019

3 3 4

Ηνωμένο Βασίλειο, Βραζιλία

 

Αιτήματα εθνικής ασφάλειας

Χρονική περίοδος Αριθμός αιτημάτων
Ιανουάριος - Ιούνιος 2019 0-249
Ιούλιος - Δεκέμβριος 2019 0-249

 

Κρατικά αιτήματα κατάργησης περιεχομένου

Τύπος παραβίασης // Χρονική περίοδος Παραβίαση οδηγιών για την κοινότητα Καταργήσεις στο πλαίσιο της νομοθεσίας Σύνολο Μη συμμόρφωση
Ιανουάριος - Μάρτιος 2019

Γερμανία (12)

Ρωσία (20)

Τουρκία (1)

Γερμανία (11)

Ρωσία (45)

Τουρκία (1)

90 1
Απρίλιος - Ιούνιος 2019

Ρωσία (56)

Τουρκία (9)

Γερμανία (4)

Ρωσία (15)

84 0
Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2019

Ινδία (12)

Ρωσία (168)

Τουρκία (13)

Γερμανία (76)

Ινδία (6)

Ρωσία (59)

Τουρκία (1)

335 0
Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2019

Αυστραλία (2)

Γερμανία (2)

Ινδία (11)

Ρωσία (110)

Γερμανία (1)

Ινδία (31)

Ρωσία (13)

Τουρκία (1) 

175 0

 

Ορισμοί

Πληροφορίες λογαριασμού: βασικές πληροφορίες λογαριασμού όπως διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του χρήστη, όνομα, όνομα χρήστη, ημερομηνία/ώρα δημιουργίας λογαριασμού και διευθύνσεις ΙΡ που χρησιμοποιήθηκαν για την πρόσβαση στο Pinterest. Δεν περιλαμβάνεται περιεχόμενο που δημοσιεύει ο χρήστης στο Pinterest.
Λογαριασμοί που έλαβαν ειδοποίηση: ο κάτοχος των λογαριασμών ειδοποιήθηκε πριν από την παραγωγή
Αστικό αίτημα: αίτημα αστικού δικαίου για πληροφορίες λογαριασμού (π.χ. αστική κλήτευση). Η νομοθεσία μάς απαγορεύει να παρέχουμε περιεχόμενο σε περίπτωση αστικού αιτήματος.Παραβίαση οδηγιών για την κοινότητα: ζητήθηκε κατάργηση από κρατική υπηρεσία, βρέθηκε περιεχόμενο που παραβιάζει τις Οδηγίες για την κοινότητα του Pinterest και επομένως καταργήθηκε.
Περιεχόμενο: το περιεχόμενο των επικοινωνιών που έχουν πραγματοποιήσει οι χρήστες στο Pinterest ή μέσω αυτού. Συμπεριλαμβάνει τα pin και τις περιγραφές pin του χρήστη, σχόλια, ονόματα πινάκων, επισημάνσεις «μου αρέσει» και άτομα που ακολουθεί ο χρήστης.
Ομοσπονδιακή αρχή: ομοσπονδιακές αρχές επιβολής του νόμου (π.χ. FBI) ή άλλες ομοσπονδιακές υπηρεσίες (π.χ. FTC) των ΗΠΑ.
Αρχή επιβολής του νόμου: ομοσπονδιακές, πολιτειακές και τοπικές αρχές επιβολής του νόμου (δηλ. δημοτική/πολιτειακή αστυνομία, FBI).
Νομική διαδικασία: κάθε ένταλμα, κλήτευση ή άλλο αίτημα από κυβερνητική υπηρεσία.
Κατάργηση στο πλαίσιο της νομοθεσίας: ζητήθηκε κατάργηση από κυβερνητική υπηρεσία, αλλά το περιεχόμενο δεν παραβίασε τις Οδηγίες για την κοινότητα του Pinterest και επομένως η εμφάνισή του περιορίστηκε μόνο στη χώρα προέλευσης του αιτήματος. Το περιεχόμενο εξακολουθεί να είναι διαθέσιμο σε όλους τους άλλους χρήστες.
Εκτός ΗΠΑ: ομοσπονδιακές, πολιτειακές ή τοπικές αρχές επιβολής του νόμου ή υπηρεσίες εκτός των ΗΠΑ.
Αίτημα εθνικής ασφάλειας: επιστολές και εντολές εθνικής ασφάλειας που εκδίδονται βάσει του Νόμου περί εποπτείας των αλλοδαπών υπηρεσιών πληροφοριών.
Λοιπά: άλλα αιτήματα από αρχές επιβολής του νόμου, όπως εντολές παρακολούθησης κλήσεων, καταγραφής κλήσεων, παρακολούθησης κλήσεων και εντοπισμού θέσης και αιτήματα επείγουσας δημοσιοποίησης.
Ασφαλιστικά μέτρα: (i) δικαστική εντολή που εκδίδεται σύμφωνα με τον νόμο 18 U.S.C. § 2705(b) των ΗΠΑ ή (ii) εφαρμοστέο πολιτειακό διάταγμα που απαγορεύει ή καθυστερεί την κοινοποίηση.
Πολιτειακή/τοπική αρχή: πολιτειακές ή τοπικές αρχές επιβολής του νόμου (π.χ. πολιτειακοί/επαρχιακοί εισαγγελείς, σερίφηδες, τοπική αστυνομία) και δικαστικά σώματα (π.χ. σώμα ενόρκων πολιτείας έως επαρχιακοί ειρηνοδίκες) των ΗΠΑ.

Χρειάζεστε ακόμη βοήθεια;
Επικοινωνήστε μαζί μας.