Έλεγχος ταυτότητας δύο παραγόντων

Δείτε οδηγίες για:

Ενεργοποιώντας τον έλεγχο ταυτότητας δύο παραγόντων, θα πρέπει να πληκτρολογείτε τον κωδικό πρόσβασης και έναν κωδικό επαλήθευσης κάθε φορά που συνδέεστε. Αν κάποιος άλλος μάθει τον κωδικό σας, δεν θα μπορεί να συνδεθεί χωρίς να έχει πρόσβαση στο τηλέφωνό σας ή στον κωδικό ασφαλείας σας.

Λάβετε υπόψη ότι ο έλεγχος ταυτότητας δύο παραγόντων μπορεί να ρυθμιστεί στον υπολογιστή σας μόνο από ένα αξιόπιστο πρόγραμμα περιήγησης.

Ενεργοποίηση του ελέγχου ταυτότητας δύο παραγόντων

 1. Συνδεθείτε στο Pinterest από ένα αξιόπιστο πρόγραμμα περιήγησης.
 2. Επιλέξτε   στο πάνω μέρος του Pinterest για να ανοίξετε το μενού σας.
 3. Επιλέξτε Επεξεργασία ρυθμίσεων.
 4. Πηγαίνετε προς τα κάτω στην ενότητα "Ασφάλεια".
 5. Ενεργοποιήστε την επιλογή "Να απαιτείται κωδικός κατά τη σύνδεση".
 6. Επιβεβαιώστε τον κωδικό πρόσβασης και επιλέξτε Επόμενο.
 7. Προσθέστε τον αριθμό τηλεφώνου σας και επιλέξτε Επόμενο.
 8. Θα λάβετε έναν κωδικό μέσω γραπτού μηνύματος στο κινητό σας.
 9. Πληκτρολογήστε τον κωδικό που θα λάβετε και επιλέξτε Επαλήθευση.
 10. Σημειώστε τον κωδικό ασφαλείας και φυλάξτε τον σε ένα ασφαλές σημείο.

Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο όπου θα λαμβάνετε τα μηνύματα είναι αξιόπιστο και ότι το σημείο όπου φυλάσσετε τον κωδικό ασφαλείας είναι ασφαλές. Αν ενεργοποιήσετε τον έλεγχο ταυτότητας δύο παραγόντων, ο κωδικός ασφαλείας είναι ο μοναδικός τρόπος για να συνδεθείτε στο Pinterest χωρίς πρόσβαση στο τηλέφωνό σας.

Μπορείτε να συνδέσετε έναν αριθμό τηλεφώνου σε έναν λογαριασμό. Αν θέλετε να ενεργοποιήσετε τον έλεγχο ταυτότητας δύο παραγόντων σε περισσότερους λογαριασμούς, θα χρειαστείτε περισσότερους αριθμούς τηλεφώνου με δυνατότητα λήψης γραπτών μηνυμάτων.

Απενεργοποίηση του ελέγχου ταυτότητας δύο παραγόντων

 1. Συνδεθείτε στο Pinterest από ένα αξιόπιστο πρόγραμμα περιήγησης.
 2. Επιλέξτε   στο πάνω μέρος του Pinterest για να ανοίξετε το μενού σας.
 3. Επιλέξτε Επεξεργασία ρυθμίσεων για να ανοίξετε τις ρυθμίσεις σας.
 4. Πηγαίνετε προς τα κάτω στην ενότητα "Ασφάλεια".
 5. Ενεργοποιήστε την επιλογή "Να απαιτείται κωδικός κατά τη σύνδεση".
 6. Επιβεβαιώστε τον κωδικό πρόσβασης και επιλέξτε Απενεργοποίηση.
 1. Log in to Pinterest on a trusted web browser
 2. Click   at the top of Pinterest to open your menu
 3. Click Edit settings
 4. Scroll down to the “Security” section
 5. Toggle the switch next to "Require code at login"
 6. Confirm your password and click Next
 7. Add your phone number and click Next
 8. Check your text messages for a code sent by SMS
 9. Enter your code and click Verify
 10. Write down your backup code and keep it somewhere safe

To set up two-factor authentication, log in to Pinterest on your computer from a trusted web browser.

To set up two-factor authentication, log in to Pinterest on your computer from a trusted web browser.

Make sure you have a trusted phone that can receive text messages and a safe place to save your backup code. If you enable two-factor authentication, your backup code is the only way you can log in to Pinterest without access to your phone.

You can link a phone number to one account. If you want to enable two-factor authentication on more than one account, you'll need more than one phone number with texting enabled.

Turn off two-factor authentication

 1. Log in to Pinterest on a trusted web browser
 2. Click  at the top of Pinterest to open your menu
 3. Click Edit settings to open your settings
 4. Scroll down to the "Security" section
 5. Toggle the switch next to "Require code at login"
 6. Confirm your password and click Turn off

To set up two-factor authentication, log in to Pinterest on your computer from a trusted web browser.

To set up two-factor authentication, log in to Pinterest on your computer from a trusted web browser.

Χρειάζεστε ακόμη βοήθεια;
Επικοινωνήστε μαζί μας.