Ενημερώστε τη χώρα ή τη γλώσσα σας

Δείτε οδηγίες για:

Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις σας στο Pinterest για να επιλέξετε τη χώρα ή τη γλώσσα που προτιμάτε.

Ενημέρωση χώρας

 1. Επιλέξτε στο πάνω μέρος του Pinterest για να ανοίξετε το μενού σας.
 2. Επιλέξτε Επεξεργασία ρυθμίσεων.
 3. Πατήστε Ρυθμίσεις λογαριασμού.
 4. Στο πεδίο «Χώρα/περιοχή», χρησιμοποιήστε το αναπτυσσόμενο μενού για να επιλέξετε τη χώρα σας.
 1. Στο προφίλ σας, πατήστε .
 2. Πατήστε Επεξεργασία ρυθμίσεων.
 3. Πατήστε Χώρα/περιοχή.
 4. Επιλέξτε τη χώρα σας.
 1. Στο προφίλ σας, πατήστε .
 2. Πατήστε Ρυθμίσεις λογαριασμού.
 3. Πατήστε Χώρα/περιοχή.
 4. Επιλέξτε τη χώρα σας.

Ενημέρωση γλώσσας

 1. Επιλέξτε στο πάνω μέρος του Pinterest για να ανοίξετε το μενού σας.
 2. Επιλέξτε Επεξεργασία ρυθμίσεων.
 3. Πατήστε Ρυθμίσεις λογαριασμού.
 4. Στο πεδίο «Γλώσσα», χρησιμοποιήστε το αναπτυσσόμενο μενού για να επιλέξετε τη γλώσσα σας.

Η εφαρμογή Pinterest χρησιμοποιεί τη γλώσσα που έχετε επιλέξει στις ρυθμίσεις της συσκευής σας. Μάθετε πώς να αλλάξετε τη γλώσσα στο Κέντρο βοήθειας του Android.

Η εφαρμογή Pinterest χρησιμοποιεί τη γλώσσα που έχετε επιλέξει στις ρυθμίσεις της συσκευής σας. Μάθετε πώς να αλλάξετε τη γλώσσα στο Κέντρο βοήθειας της Apple.

Άλλα άρθρα

Skip Άλλα άρθρα Links
End of Άλλα άρθρα Links
Χρειάζεστε ακόμη βοήθεια;
Επικοινωνήστε μαζί μας.