Διακοπή λήψης email από το Pinterest

Αν θέλετε να σταματήσετε να λαμβάνετε email από εμάς, μπορείτε να καταργήσετε την εγγραφή σας από τις ρυθμίσεις σας ή από κάποιο email στο Pinterest.

Κατάργηση εγγραφής από τις ρυθμίσεις σας

 1. Επιλέξτε στο πάνω μέρος του Pinterest.
 2. Επιλέξτε Επεξεργασία ρυθμίσεων.
 3. Πατήστε Ειδοποιήσεις στην αριστερή πλευρά της οθόνης.
 4. Δίπλα στην επιλογή «Με email», πατήστε Επεξεργασία.
 5. Πατήστε Απενεργοποίηση όλων.
  • Αν έχετε εταιρικό λογαριασμό, θα πρέπει να επιλέξετε Απενεργοποίηση όλων στις ενότητες «Προσωπικός λογαριασμός» και «Εταιρικός λογαριασμός».
 6. Επιλέξτε Τέλος.

Κατάργηση της εγγραφής σας με ένα email

 1. Ανοίξτε ένα email από το Pinterest και πηγαίνετε στο κάτω μέρος του μηνύματος.
 2. Επιλέξτε Κατάργηση εγγραφής από αυτό το email για να καταργήσετε την εγγραφή από αυτόν τον τύπο email.
 3. Για να καταργήσετε την εγγραφή από όλα τα email, επιλέξτε Κατάργηση εγγραφής από όλα τα email (εκτός από όσα αφορούν το απόρρητο/τον λογαριασμό) από τη σελίδα επιβεβαίωσης.

Ενδέχεται να χρειαστούν κάποιες ημέρες για να ενημερωθούν οι ρυθμίσεις σας. Αν δεν δείτε τις αλλαγές μετά από μερικές ημέρες ή αν λαμβάνετε email για κάποιον λογαριασμό που δεν δημιουργήσατε εσείς, ενημερώστε μας.

Unsubscribe from within an email

 1. Open an email from Pinterest and scroll to the bottom of the message
 2. Click Unsubscribe to unsubscribe from this type of email, then click Confirm
  • To unsubscribe from all emails, click to deselect the type of emails you're currently receiving

It may take a day or two for your settings to update. If you aren't seeing the changes after a few days or if you're getting emails for an account you didn't create, let us know.

Θέλετε να σταματήσετε να λαμβάνετε email από το Pinterest;
Κατάργηση εγγραφής από τις ρυθμίσεις σας
Χρειάζεστε ακόμη βοήθεια;
Επικοινωνήστε μαζί μας.