Αρχειοθέτηση ή επαναφορά της ετικέτας Pinterest

Αρχειοθέτηση της ετικέτας Pinterest

Μπορείτε να αρχειοθετήσετε μια μη ενεργή ετικέτα. Αν αποφασίσετε να τη χρησιμοποιήσετε ξανά, μπορείτε να την επαναφέρετε αργότερα.

  1. Συνδεθείτε στον εταιρικό σας λογαριασμό στο Pinterest.
  2. Πατήστε Διαφημίσεις και έπειτα επιλέξτε Μετατροπές.
  3. Πατήστετο εικονίδιο των αποσιωπητικών δίπλα στην ετικέτα που θέλετε να αφαιρέσετε.
  4. Επιλέξτε Αρχειοθέτηση ετικέτας και έπειτα πατήστε ξανά Αρχειοθέτηση για επιβεβαίωση.

Επαναφορά της ετικέτας Pinterest

Μπορείτε να επαναφέρετε μια ετικέτα που έχετε αρχειοθετήσει σε περίπτωση που αποφασίσετε να τη χρησιμοποιήσετε ξανά.

  1. Συνδεθείτε στον εταιρικό σας λογαριασμό στο Pinterest.
  2. Πατήστε Διαφημίσεις και έπειτα επιλέξτε Μετατροπές.
  3. Πατήστε το εικονίδιο αποσιωπητικών δίπλα στην αρχειοθετημένη ετικέτα που θέλετε να επαναφέρετε.
  4. Επιλέξτε Επαναφορά ετικέτας και έπειτα πατήστε ξανά Επαναφορά για επιβεβαίωση.
Χρειάζεστε ακόμη βοήθεια;
Επικοινωνήστε μαζί μας.