Καμπάνιες με αρχειοθέτηση διαφημιστικών pin

Αρχειοθετήστε τις ανενεργές καμπάνιες, τις ομάδες διαφημίσεων και τα διαφημιστικά pin για να τακτοποιήσετε το περιεχόμενό σας και να μειώσετε τον χρόνο φόρτωσης όταν χρησιμοποιείτε τη Διαχείριση διαφημίσεων.

Μπορείτε να κάνετε αρχειοθέτηση χρησιμοποιώντας τη Διαχείριση διαφημίσεων ή τη μαζική επεξεργασία. Στη Διαχείριση διαφημίσεων, μπορείτε να κάνετε αρχειοθέτηση όπως ακριβώς κάνετε τροποποιήσεις. Με τη μαζική επεξεργασία μπορείτε να αρχειοθετήσετε πολλές καμπάνιες, ομάδες διαφημίσεων ή διαφημιστικά pin κάθε φορά ορίζοντας «ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ» στη στήλη ενεργειών.

Με την αρχειοθέτηση μιας καμπάνιας ή ομάδας διαφημίσεων θα αρχειοθετηθούν και όλα τα στοιχεία που εμπεριέχονται σε αυτήν. Για παράδειγμα, αν αρχειοθετήσετε μια καμπάνια, θα αρχειοθετηθούν όλες οι ομάδες διαφημίσεων και τα διαφημιστικά pin στη συγκεκριμένη καμπάνια. Αν αρχειοθετήσετε μια ομάδα διαφημίσεων, θα αρχειοθετηθούν τα διαφημιστικά pin, αλλά η καμπάνια και τυχόν άλλες ομάδες διαφημίσεων σε αυτήν την καμπάνια δεν θα επηρεαστούν.

Όταν κάποιο στοιχείο έχει αρχειοθετηθεί, δεν είναι δυνατή η επαναφορά του. Η αρχειοθέτηση θα καταργήσει οριστικά ένα στοιχείο από τις προεπιλεγμένες προβολές και αναφορές σας. Αν και δεν είναι δυνατό να αναιρέσετε αυτήν την ενέργεια, μπορείτε ακόμη να εξαγάγετε τα δεδομένα απόδοσης για τα αρχειοθετημένα αντικείμενα.

Άλλα άρθρα

Χρειάζεστε ακόμη βοήθεια;
Επικοινωνήστε μαζί μας.