Μηνύματα σφάλματος μαζικής επεξεργασίας

Βλέπετε αυτό το άρθρο από μια περιοχή όπου δεν είναι διαθέσιμες ακόμα οι Διαφημίσεις. Δείτε σε ποιες περιοχές είναι διαθέσιμες οι Διαφημίσεις για τους λογαριασμούς Pinterest Business.

Μάθετε περισσότερα

Χρησιμοποιούμε μοναδικά μηνύματα σφάλματος για να σας ενημερώσουμε αν παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα στη μαζική επεξεργασία.

Αν έχετε διπλότυπες λέξεις-κλειδιά, θα λάβετε μια προειδοποίηση, επισημασμένη με το γράμμα «Π». Το ανέβασμα θα είναι επιτυχές εφόσον δεν υπάρχουν άλλα σφάλματα. Επομένως, αυτό είναι περισσότερο μια ειδοποίηση για διπλότυπες λέξεις-κλειδιά παρά κάποιο σφάλμα και μπορείτε να θεωρήσετε ότι το ανέβασμα είναι επιτυχές: 

ΕΠΙΤΥΧΙΑ,Π1622: Βρέθηκαν διπλότυπες λέξεις-κλειδιά στην ίδια γονική οντότητα. Καταργήστε όλα τα διπλότυπα. 

Αναζητήστε το μήνυμα σφάλματος παρακάτω για συμβουλές σχετικά με το πώς μπορείτε να ενημερώσετε το φύλλο μαζικής επεξεργασίας.

Μήνυμα σφάλματος Προτεινόμενη ενέργεια
Σφάλμα 1559: Μη έγκυρη ημερομηνία έναρξης UTC. Η ημερομηνία έναρξης πρέπει να βρίσκεται πριν από την ημερομηνία λήξης και μετά τη σημερινή ημερομηνία. Βεβαιωθείτε ότι η ημερομηνία έναρξης είναι μελλοντική και προηγείται της ημερομηνίας λήξης. Λάβετε υπόψη ότι θα χρειαστεί να εισαγάγετε την ημερομηνία UTC, η οποία ενδέχεται να διαφέρει από την τοπική σας ώρα.
Σφάλμα 1569: Μη έγκυρη τοποθέτηση. Αφού δημιουργήσετε μια διαφήμιση, δεν θα μπορείτε να επεξεργαστείτε την τοποθέτηση. Αν θέλετε να δοκιμάσετε επιπλέον τοποθετήσεις, αντιγράψτε την υπάρχουσα καμπάνια και ενημερώστε την τοποθέτηση.
Σφάλμα 1619: Λείπει η εικόνα, η περιγραφή ή η διεύθυνση URL προώθησης του οργανικού pin. Απαιτείται αρχείο εικόνας, περιγραφή και διεύθυνση URL της σελίδας προορισμού για να δημιουργήσετε ένα νέο pin. Ελέγξτε μήπως λείπει κάποιο από αυτά στο φύλλο μαζικής επεξεργασίας.
Σφάλμα 1622: Βρέθηκαν διπλότυπες λέξεις-κλειδιά στην ίδια γονική οντότητα. Καταργήστε όλα τα διπλότυπα. Αν έχετε τις ίδιες λέξεις-κλειδιά και τους ίδιους τύπους αντιστοίχισης σε μία καμπάνια ή ομάδα διαφημίσεων, θα δημιουργηθεί μόνο η πρώτη παρουσία τους. Θα πρέπει να καταργήσετε τα διπλότυπα.
Σφάλμα 2009: Λείπουν πληροφορίες από αυτήν τη σειρά. Πρέπει να συμπληρώσετε ένα όνομα ή αναγνωριστικό στήλης. Αν δημιουργείτε μια καμπάνια, προσθέστε ένα όνομα καμπάνιας. Αν επεξεργάζεστε μια καμπάνια ή ομάδα διαφημίσεων, καθορίστε το αναγνωριστικό καμπάνιας ή ομάδας διαφημίσεων.
Σφάλμα 2016: Δεν ήταν δυνατή η εύρεση γονικής σειράς. Αν εισαγάγατε λέξη-κλειδί καμπάνιας, ο τύπος αντιστοίχισης πρέπει να ξεκινά με τη λέξη CAMPAIGN. Π.χ. CAMPAIGN_NEGATIVE_PHRASE Στο επίπεδο καμπάνιας μπορείτε να προσθέσετε μόνο αρνητικές λέξεις-κλειδιά. Ορίστε CAMPAIGN_NEGATIVE_PHRASE ή CAMPAIGN_NEGATIVE_EXACT για να διορθώσετε τους τύπους αντιστοίχισης.
Σφάλμα 2017: Η στήλη έχει μη έγκυρη τιμή - Μη έγκυρο αναγνωριστικό οντότητας. Συνήθως αυτό σημαίνει πως λείπει το πρόθημα για ένα αναγνωριστικό οντότητας. Χρησιμοποιήστε το ‘C’ για να ορίσετε την καμπάνια, το ‘AG’ για να ορίστε την ομάδα διαφημίσεων, το ‘KW’ για να ορίσετε τη λέξη-κλειδί, το ‘P’ για να ορίσετε ένα οργανικό pin, το ‘PP’ για να ορίσετε ένα αναγνωριστικό διαφήμισης και το ‘COL’ για να ορίσετε μια γραμμή παραγγελιών καμπάνιας.
Σφάλμα 2017: Η τιμή της στήλης «Ενδιαφέροντα» δεν είναι έγκυρη Βεβαιωθείτε ότι η λίστα με τα ενδιαφέροντά σας έχει τη σωστή μορφή. Για οδηγίες ανατρέξτε στη σειρά 2, στο φύλλο μαζικής επεξεργασίας.
Σφάλμα 2017: Μη έγκυρη τιμή - Δεν ήταν δυνατή η δημιουργία του pin. Πρέπει να εισαγάγετε εικόνα, περιγραφή pin και διεύθυνση URL οργανικού pin. Βεβαιωθείτε ότι το όνομα αρχείου της εικόνας που ανεβάζετε ταιριάζει με το όνομα αρχείου της εικόνας στο csv. Απαιτείται αρχείο εικόνας, περιγραφή και διεύθυνση URL της σελίδας προορισμού για να δημιουργήσετε ένα νέο pin. Ελέγξτε μήπως λείπει κάποιο από αυτά στο φύλλο μαζικής επεξεργασίας.
Σφάλμα 2017: Η στήλη «Υπάρχον αναγνωριστικό pin» έχει μη έγκυρη τιμή - Το pin δεν έχει δυνατότητα προώθησης. Βεβαιωθείτε ότι το οργανικό pin που επιθυμείτε να προωθήσετε έχει διεύθυνση URL προορισμού, ότι βρίσκεται σε δημόσιο ή προστατευμένο πίνακα και ότι σας ανήκει. Λάβετε υπόψη ότι δεν μπορείτε να προωθήσετε pin από μυστικούς πίνακες.
Σφάλμα 2017: Η τιμή της στήλης «Κατάσταση διαφημίσεων» δεν είναι έγκυρη - «ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΘΗΚΕ». Για να αρχειοθετήσετε ένα αντικείμενο, επιλέξτε «Αρχειοθέτηση» ως ενέργεια στη στήλη A. Δεν είναι δυνατή η αρχειοθέτηση ενός αντικειμένου με αλλαγή της κατάστασής του.
Σφάλμα 2017: Η τιμή της στήλης «Διεύθυνση URL διαφημίσεων» δεν είναι έγκυρη - Καταχωρίστηκε μη έγκυρη διεύθυνση URL. Επεξεργαστείτε το πεδίο Ad URL για να διαγράψετε κενά διαστήματα ή να διορθώσετε λάθη στη μορφοποίηση.
Σφάλμα 2018: Παρουσιάστηκε σφάλμα. Επαναλάβετε το ανέβασμα και δοκιμάστε ξανά. Παρουσιάστηκε σφάλμα στο παρασκήνιο. Δοκιμάστε να ανεβάσετε το αρχείο αργότερα. Αν συνεχίσετε να αντιμετωπίζετε προβλήματα, ενημερώστε μας.
Σφάλμα 2019: Υπάρχει σφάλμα σε ένα από τα γονικά αντικείμενα. Διορθώστε αυτά τα σφάλματα και ανεβάστε το αρχείο ξανά. Αν υπάρχει σφάλμα σε ένα από τα γονικά αντικείμενα, δεν θα είναι δυνατή η δημιουργία ή ενημέρωση των αντικειμένων που είναι ένθετα σε αυτά. Αντιμετωπίστε τυχόν μηνύματα σφάλματος σχετικά με το γονικό στοιχείο και μετά δοκιμάστε να επαναλάβετε το ανέβασμα.
Σφάλμα 2020: Η στήλη έχει μη έγκυρους χαρακτήρες. Επιτρέπονται μόνο τιμές UTF8. Το Excel ενδέχεται να αλλάζει τη μορφοποίηση του κειμένου σας. Δοκιμάστε να αποθηκεύσετε το αρχείο με μορφή CSV UTF-8 και να το ανεβάσετε ξανά.
Σφάλμα 2033: Η σειρά περιέχει πεδία από πολλές οντότητες Συμπεριλάβετε πεδία από μια μόνο οντότητα: καμπάνια, ομάδα διαφημίσεων, προώθηση pin ή λέξη-κλειδί. Ελέγξτε μήπως έχετε συμπληρώσει στήλες που δεν ανήκουν στο αντικείμενο που προσπαθείτε να δημιουργήσετε ή να επεξεργαστείτε. Κάθε σειρά αντιπροσωπεύει ένα διαφορετικό αντικείμενο (καμπάνια, ομάδα διαφημίσεων, pin ή λέξη-κλειδί) και το φύλλο μαζικής επεξεργασίας είναι μια ένθετη δομή, με pin και λέξεις-κλειδιά στο πλαίσιο ομάδων διαφημίσεων και με ομάδες διαφημίσεων στο πλαίσιο καμπανιών. Βεβαιωθείτε πως οι στήλες που έχετε συμπληρώσει είναι εφαρμόσιμες μόνο στο αντικείμενο της σειράς που δημιουργείτε.
Σφάλμα 2038: Δεν έγινε επεξεργασία σε αυτήν τη σειρά. Βεβαιωθείτε ότι έχετε ενημερώσει τη συγκεκριμένη σειρά. Αυτό το σφάλμα εμφανίζεται όταν έχετε ορίσει την ενέργεια για τη στήλη A σε «Επεξεργασία» ή «Δημιουργία», αλλά δεν έχετε συμπληρώσει τις στήλες ώστε να δημιουργηθεί κάτι ή δεν έχετε κάνει αλλαγές στο υπάρχον βιβλίο εργασίας.
Σφάλμα 2044: Υπάρχει ήδη μια λέξη-κλειδί με την ίδια τιμή και τον ίδιο τύπο αντιστοίχισης. Κατεβάστε ξανά το φύλλο σας. Ελέγξτε αν κάποια από τις λέξεις-κλειδιά και τους τύπους αντιστοίχισης που προσπαθείτε να προσθέσετε υπάρχει ήδη στις τρέχουσες ομάδες διαφημίσεων ή καμπάνιες σας.
Σφάλμα 12: Παρουσιάστηκε άγνωστο σφάλμα κατά την επεξεργασία αυτής της σειράς. Ελέγξτε τον λογαριασμό σας για να επαληθεύσετε αυτήν την ενέργεια. Συνήθως αυτό το σφάλμα παρουσιάζεται στα μεγάλα αρχεία. Δοκιμάστε να επαναλάβετε το ανέβασμα αργότερα.

Άλλα άρθρα

Skip Άλλα άρθρα Links
End of Άλλα άρθρα Links
Χρειάζεστε ακόμη βοήθεια;
Επικοινωνήστε μαζί μας.