Δημιουργία πίνακα

Δείτε οδηγίες για:

Στους πίνακες αποθηκεύετε, συλλέγετε και οργανώνετε τα pin σας. Μπορείτε να δημιουργείτε καινούριους πίνακες από το προφίλ σας ή καθώς δημιουργείτε κάποιο καινούριο pin. Χρησιμοποιήστε πίνακες για να οργανώσετε τα εταιρικά σας pin, ώστε οι χρήστες να μπορούν εύκολα να περιηγούνται στο προφίλ σας ή να εξερευνούν τις ιδέες σας.

Δημιουργία πίνακα από το προφίλ σας

 1. Στο προφίλ σας, πατήστε Πίνακες στην κορυφή της σελίδας, ακριβώς κάτω από την εικόνα του προφίλ σας.

 2. Πατήστε  ή Δημιουργία πίνακα.

 3. Επιλέξτε ένα όνομα για τον πίνακά σας και ενεργοποιήστε την αντίστοιχη επιλογή αν θέλετε ο πίνακας να είναι μυστικός.

 4. Επιλέξτε Δημιουργία.

Δημιουργία πίνακα από το προφίλ σας

 1. Ανοίξτε το προφίλ σας και πατήστε  στην πάνω δεξιά γωνία.
 2. Επιλέξτε Δημιουργία πίνακα.
 3. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για τον πίνακά σας και ενεργοποιήστε την αντίστοιχη επιλογή αν θέλετε ο πίνακας να είναι μυστικός.

 4. Πατήστε Δημιουργία.

Δημιουργία πίνακα από το προφίλ σας

 1. Από το προφίλ σας πατήστε  στην πάνω δεξιά γωνία.

 2. Επιλέξτε Board (Πίνακας).

 3. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για τον πίνακά σας και ενεργοποιήστε την αντίστοιχη επιλογή αν θέλετε ο πίνακας να είναι μυστικός.

 4. Πατήστε Δημιουργία.
Χρειάζεστε ακόμη βοήθεια;
Επικοινωνήστε μαζί μας.