Δημιουργία, επεξεργασία και έλεγχος προσαρμοσμένων αναφορών

Υπάρχουν δύο τύποι αναφορών που μπορείτε να δημιουργήσετε για να δείτε μια προσαρμοσμένη προβολή των μετρήσεών σας: 

  • Εφάπαξ προσαρμοσμένες αναφορές: Δημιουργήστε μια εφάπαξ προσαρμοσμένη αναφορά, αν τη χρειάζεστε για συγκεκριμένη χρήση και δεν χρειάζεται να τη χρησιμοποιήσετε ξανά αργότερα.
  • Πρότυπα αναφορών: Δημιουργήστε ένα πρότυπο αναφοράς για να αποθηκεύσετε τις προσαρμοσμένες αναφορές που χρησιμοποιείτε συχνά. Για να εκτελείτε εύκολα αναφορές ξανά, μπορείτε να προγραμματίσετε την αναφορά σας να εκτελείται σε καθημερινή, εβδομαδιαία ή μηνιαία βάση και να αποστέλλεται αυτόματα σε εσάς ή σε οποιονδήποτε άλλον μέσω email.

Αφού δημιουργήσετε ένα πρότυπο ή ένα χρονοδιάγραμμα αναφοράς, μπορείτε να το επεξεργαστείτε στη σελίδα προσαρμοσμένων αναφορών.
 

Δημιουργία και εκτέλεση προσαρμοσμένης αναφοράς

Αποφασίστε ποιον τύπο προσαρμοσμένης αναφοράς θέλετε να εκτελέσετε (εφάπαξ προσαρμοσμένη αναφορά, πρότυπο αναφοράς χωρίς χρονοδιάγραμμα ή πρότυπο αναφοράς με χρονοδιάγραμμα). Έπειτα, δημιουργήστε, εκτελέστε και προγραμματίστε μια προσαρμοσμένη αναφορά.
 

Επεξεργασία προσαρμοσμένης αναφοράς

Επεξεργαστείτε τα πρότυπα και τα χρονοδιαγράμματα των αναφορών μετά τη δημιουργία τους. Μάθετε πώς μπορείτε να επεξεργαστείτε ένα υπάρχον πρότυπο αναφοράς, ένα υπάρχον χρονοδιάγραμμα, να προσθέσετε ένα χρονοδιάγραμμα σε ένα υπάρχον πρότυπο αναφοράς, να επεξεργαστείτε τους παραλήπτες ενός email για ένα υπάρχον προγραμματισμένο πρότυπο αναφοράς ή να αντιγράψετε και να ενημερώσετε ένα υπάρχον πρότυπο αναφοράς.

Έλεγχος προσαρμοσμένης αναφοράς

Ελέγξτε τη σελίδα προσαρμοσμένων αναφορών, για να δείτε όλα τα υπάρχοντα πρότυπα αναφορών, τα χρονοδιαγράμματα, τις αναφορές που βρίσκονται σε εξέλιξη και τις αναφορές που έχουν υποστεί επεξεργασία.
 

Χρειάζεστε ακόμη βοήθεια;
Επικοινωνήστε μαζί μας.