Πρόσληψη πηγής δεδομένων

Φαίνεται ότι δεν είναι διαθέσιμοι ακόμη οι Κατάλογοι στην περιοχή σας. Δείτε σε ποιες περιοχές είναι διαθέσιμοι οι Κατάλογοι στους εταιρικούς λογαριασμούς στο Pinterest.

Learn more

Προσθήκη πηγής δεδομένων

 1. Μεταβείτε στην ενότητα Κατάλογοι (catalogs.pinterest.com).
 2. Πατήστε Έναρξη.
 3. Πατήστε Προσθήκη πηγής δεδομένων
 4. Εισαγάγετε τη διεύθυνση URL της πηγής δεδομένων.
  • Μια διεύθυνση URL πηγής δεδομένων είναι ένας σύνδεσμος προς την τοποθεσία από όπου το Pinterest θα μπορεί να λάβει την πηγή δεδομένων.
  • Αυτή η διεύθυνση URL πρέπει να ξεκινά με http://, https://, ftp:// ή sftp://. Επίσης, πρέπει να περιλαμβάνει την πλήρη διαδρομή αρχείου και να μην έχει διαπιστευτήρια.
  • Προς το παρόν, δεν δεχόμαστε συμπιεσμένα αρχεία.
 5. Επιλέξτε τη μορφή αρχείου (CSV, TSV ή XML).
 6. Αν απαιτούνται διαπιστευτήρια για την πηγή δεδομένων, επιλέξτε «Η πηγή δεδομένων μου προστατεύεται από κωδικό πρόσβασης».
  • Αν είναι απαραίτητο, εισαγάγετε τα διαπιστευτήριά σας.
 7. Πατήστε Δημιουργία pin.

Αφού πατήσετε Δημιουργία pin, θα επιστρέψετε στην κύρια σελίδα πηγής δεδομένων. Γίνεται επεξεργασία της τροφοδοσίας σας - περιμένετε για ένα email επιβεβαίωσης από το Pinterest για την κατάσταση της υποβολής της πηγής δεδομένων. 

Περισσότερα σχετικά με τις πηγές δεδομένων

 • Κάντε καθημερινή ενημέρωση. Η πρόσληψη της πηγής δεδομένων σας γίνεται μία φορά κάθε 24 ώρες. Θα πρέπει να καθιστάτε καθημερινά διαθέσιμη την πλήρη ενημερωμένη πηγή δεδομένων, ώστε οι λεπτομέρειες των προϊόντων σας να παραμένουν ενημερωμένες. Δεν υποστηρίζεται προγραμματισμός ή πρόσληψη κατ' απαίτηση.
 • Φιλοξενήστε την πηγή δεδομένων σας. Φιλοξενήστε τη δική σας πηγή δεδομένων σε έναν διακομιστή FTP/SFTP ή με έναν σύνδεσμο απευθείας λήψης HTTP/HTTPS. Αυτός πρέπει να είναι προσβάσιμος από έναν παράγοντα χρήστη και δεν πρέπει να απαιτεί τη δημιουργία λίστας επιτρεπόμενων κλειδιών IP ή SSH. Αν χρησιμοποιείτε σύνδεσμο απευθείας λήψης, δεν θα πρέπει να απαιτείται επιπλέον πλοήγηση για πρόσβαση στο αρχείο από το Pinterest. Δεν παρέχουμε φιλοξενία πηγής δεδομένων.
 • Έως 5 εκατομμύρια προϊόντα. Μπορούμε να επεξεργαστούμε έως 5 εκατομμύρια προϊόντα ανά λογαριασμό. Αν η πηγή δεδομένων σας έχει περισσότερα από 5 εκατομμύρια προϊόντα, θα επεξεργαστούμε τις πρώτες 5 εκατομμύρια σειρές.
 • Μία πηγή δεδομένων ανά εταιρικό λογαριασμό.

 

Μηνύματα σφάλματος πηγής δεδομένων

Χρησιμοποιούμε μοναδικά μηνύματα για να σας ενημερώσουμε αν παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα με τη δημιουργία pin προϊόντων ή αν έχουμε κάποια πρόταση για εσάς. Υπάρχουν τρεις διαφορετικοί τύποι μηνυμάτων που μπορείτε να περιμένετε. 

 • Σφάλμα σε επίπεδο αρχείου: Ενδέχεται να αποτύχει η πρόσληψη για ολόκληρη την πηγή δεδομένων, αν στην πηγή δεδομένων προκύψει κάποιο από τα σφάλματα σε επίπεδο αρχείου που αναφέρονται παρακάτω. 
 • Σφάλμα σε επίπεδο προϊόντος: Αν το προϊόν σας έχει σφάλματα αποτυχίας, δεν θα είναι δυνατή η δημιουργία pin προϊόντων. 
 • Ειδοποίηση σε επίπεδο προϊόντος: Τα προϊόντα με ειδοποιήσεις θα εξακολουθούν να δημιουργούν pin προϊόντων, αλλά συνιστάται να προσαρμόζετε τα δεδομένα προϊόντων έτσι ώστε να αποφεύγονται οι προειδοποιήσεις.

Ενδέχεται να αποτύχει η πρόσληψη για ολόκληρη την πηγή δεδομένων, αν στην πηγή δεδομένων προκύψει κάποιο από τα σφάλματα σε επίπεδο αρχείου που αναφέρονται παρακάτω. Αν το προϊόν σας έχει σφάλματα αποτυχίας, δεν θα είναι δυνατή η δημιουργία pin προϊόντων. Τα προϊόντα με ειδοποιήσεις θα εξακολουθούν να δημιουργούν pin προϊόντων, αλλά συνιστάται να προσαρμόζετε τα δεδομένα προϊόντων έτσι ώστε να αποφεύγονται οι προειδοποιήσεις.

Αναζητήστε το μήνυμα σφάλματος παρακάτω για συμβουλές σχετικά με το πώς μπορείτε να ενημερώσετε την πηγή δεδομένων.

Κωδικός σφάλματος Μήνυμα σφάλματος Τύπος σφάλματος Τι μπορείτε να κάνετε
100 Δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο αρχείο τροφοδοσίας. Βεβαιωθείτε ότι η διεύθυνση URL και τα διαπιστευτήρια είναι σωστά και ότι η τροφοδοσία υπάρχει στην παρεχόμενη τοποθεσία. Αποτυχία σε επίπεδο αρχείου Ελέγξτε τα διαπιστευτήρια και τη διαδρομή αρχείου της πηγής δεδομένων.
Βεβαιωθείτε ότι το όνομα αρχείου δεν έχει αλλάξει στην τοποθεσία (για ftp/sftp).
Βεβαιωθείτε ότι το χρονικό όριο της τοποθεσίας φιλοξενίας δεν πρόκειται να λήξει.
Βεβαιωθείτε ότι δεν συμπεριλάβατε το όνομα χρήστη/τον κωδικό πρόσβασης στη διεύθυνση URL αρχείου.
101 Η παρεχόμενη τροφοδοσία χρησιμοποιεί κωδικοποίηση που δεν υποστηρίζεται. Οι αποδεκτές κωδικοποιήσεις είναι οι UTF-8 και Latin1. Αποτυχία σε επίπεδο αρχείου Κωδικοποιήστε ξανά το αρχείο σας σε UTF-8 ή Latin1.
 
102 Η παρεχόμενη τροφοδοσία περιλαμβάνει μη αποδεκτούς οριοθέτες. Βεβαιωθείτε ότι η τροφοδοσία σας οριοθετείται με στηλοθέτες ή κόμματα. Βεβαιωθείτε ότι σε κάθε σειρά δεν υπάρχει επιπλέον οριοθέτης ή ότι δεν λείπει οριοθέτης. Αποτυχία σε επίπεδο αρχείου Βεβαιωθείτε ότι το αρχείο σας είναι οριοθετημένο με κόμμα (συνιστάται η χρήση διπλών εισαγωγικών) ή στηλοθέτη. Βεβαιωθείτε ότι σε κάθε σειρά δεν υπάρχουν επιπλέον οριοθέτες ή ότι δεν λείπουν οριοθέτες.
103 Από την παρεχόμενη τροφοδοσία λείπουν ορισμένες απαιτούμενες κεφαλίδες στήλης. Αποτυχία σε επίπεδο αρχείου Βεβαιωθείτε ότι αποστέλλετε όλες τις απαιτούμενες κεφαλίδες στήλης. Ελέγξτε τις απαιτούμενες προδιαγραφές της πηγής δεδομένων.
104 Το image link δεν αρχίζει με http ή https. Αποτυχία σε επίπεδο σειράς Βεβαιωθείτε ότι το image link αρχίζει με http:// ή https:// και αποτελεί έγκυρη διεύθυνση URL.
105 Λείπει το item ID από τα μεταδεδομένα προϊόντος. Αποτυχία σε επίπεδο σειράς Το item ID είναι υποχρεωτικό πεδίο. Βεβαιωθείτε ότι αποστέλλετε αναγνωριστικό στοιχείου για όλες τις σειρές στην πηγή δεδομένων. Αφαιρέστε τυχόν στοιχεία που δεν έχουν αναγνωριστικά.
106 Λείπει το title από τα μεταδεδομένα προϊόντος. Αποτυχία σε επίπεδο σειράς Το title είναι υποχρεωτικό πεδίο. Βεβαιωθείτε ότι αποστέλλετε τίτλο προϊόντος για όλες τις σειρές στην πηγή δεδομένων. Αφαιρέστε τυχόν στοιχεία που δεν έχουν τίτλους.
107 Λείπει το description από τα μεταδεδομένα προϊόντος. Αποτυχία σε επίπεδο σειράς Το description είναι υποχρεωτικό πεδίο. Βεβαιωθείτε ότι αποστέλλετε περιγραφή για όλες τις σειρές στην πηγή δεδομένων. Αφαιρέστε τυχόν στοιχεία που δεν έχουν περιγραφή.
108 Λείπει το Google Product Category από τα μεταδεδομένα προϊόντος. Δεχόμαστε την ταξινόμηση US Google Product Category. Αποτυχία σε επίπεδο σειράς Στείλτε google_product_category μετά τη σωστή ταξινόμηση. Προς το παρόν, δεχόμαστε μόνο την ταξινόμηση US-EN.
109 Το Google Product Category δεν είναι έγκυρο. Το Google Product Category πρέπει να ακολουθεί τη σωστή ταξινόμηση US Google Product Category. Αποτυχία σε επίπεδο σειράς Βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε τη σωστή ταξινόμηση. Προς το παρόν, δεχόμαστε μόνο την ταξινόμηση US-EN.
110 Λείπει το link από τα μεταδεδομένα προϊόντος. Αποτυχία σε επίπεδο σειράς Το link είναι υποχρεωτικό πεδίο. Βεβαιωθείτε ότι αποστέλλετε μια σελίδα προορισμού προϊόντος.
111 Το image_link λείπει από τα μεταδεδομένα προϊόντος. Αποτυχία σε επίπεδο σειράς Το image_link είναι απαιτούμενο πεδίο. Βεβαιωθείτε ότι αποστέλλετε έναν σύνδεσμο εικόνας για το προϊόν σας.
112 Λείπει το availability από τα μεταδεδομένα προϊόντος. Οι πιθανές τιμές θα πρέπει να είναι μία από τις εξής: «in stock», «out of stock» ή «preorder». Αποτυχία σε επίπεδο σειράς Το availability είναι υποχρεωτικό πεδίο. Βεβαιωθείτε ότι αποστέλλετε μία από τις εξής τιμές: «in stock», «out of stock» ή «preorder».
113 Το πεδίο «price» έχει εσφαλμένη μορφή. Βεβαιωθείτε ότι αποστέλλετε σωστά μια τιμή της μορφής: <number> <currency>. Παραδείγματα έγκυρων τιμών αποτελούν τα «1.00USD» και «1.00 USD». Αποτυχία σε επίπεδο σειράς Το πεδίο «price» πρέπει να είναι μορφοποιημένο ως «number» «currency». Π.χ. 1.00 USD, 1 USD ή 1.00USD.
114 Ο τίτλος έχει πάνω από 128 χαρακτήρες. Χρησιμοποιούμε μόνο τους πρώτους 128 χαρακτήρες. Μειώστε το μήκος του τίτλου σε λιγότερους από 128 χαρακτήρες. Προειδοποίηση σε επίπεδο σειράς Περικόπτουμε τον τίτλο αν υπερβαίνει τους 128 χαρακτήρες. Για να είστε βέβαιοι ότι οι τίτλοι σας δεν θα περικόπτονται, θα πρέπει να αποστέλλετε τίτλους που δεν υπερβαίνουν τους 128 χαρακτήρες.
115 Η περιγραφή έχει πάνω από 500 χαρακτήρες. Χρησιμοποιούμε μόνο τους πρώτους 500 χαρακτήρες. Περιορίστε την περιγραφή σε λιγότερους από 500 χαρακτήρες. Προειδοποίηση σε επίπεδο σειράς Περικόπτουμε την περιγραφή αν υπερβαίνει τους 500 χαρακτήρες. Για να είστε βέβαιοι ότι οι περιγραφές των προϊόντων σας δεν θα περικόπτονται, θα πρέπει να αποστέλλετε περιγραφές που δεν υπερβαίνουν τους 500 χαρακτήρες.
116 Η τιμή «Condition» του στοιχείου λείπει ή η παρεχόμενη τιμή δεν είναι αποδεκτή. Προσδιορίστε εάν το στοιχείο είναι «new», «used» ή «refurbished». Προειδοποίηση σε επίπεδο σειράς Οι αποδεκτές τιμές κατάστασης για το προϊόν σας είναι: «new», «used» ή «refurbished». Βεβαιωθείτε ότι δεν αποστέλλετε άλλες τιμές για τη στήλη «Condition».
117 Δεν είναι δυνατή η ανάγνωση της τιμής «Gender» από τα συστήματά μας. Προσδιορίστε το πεδίο «Gender» με τις τιμές: «male», «female» ή «unisex». Προειδοποίηση σε επίπεδο σειράς Το πεδίο «Gender» πρέπει να έχει μία από τις εξής τιμές: «male», «female», «unisex». Τυχόν άλλες συμβολοσειρές θα αφαιρούνται από τα δεδομένα του προϊόντος σας και θα επηρεάζουν τη συνάφεια του προϊόντος.
118 Δεν είναι δυνατή η ανάγνωση της τιμής «Age_Group» από τα συστήματά μας. Προσδιορίστε το πεδίο «Age_Group» με τις τιμές: «newborn», «infant», «toddler», «kids» ή «adult». Προειδοποίηση σε επίπεδο σειράς Το πεδίο «age_group» πρέπει να έχει μία από τις εξής τιμές: «newborn», «infant», «toddler», «kids», «adult». Τυχόν άλλες συμβολοσειρές θα αφαιρούνται από τα δεδομένα του προϊόντος σας και θα επηρεάζουν τη συνάφεια του προϊόντος.
119 Δεν είναι δυνατή η ανάγνωση της τιμής «Size_Type» από τα συστήματά μας. Προσδιορίστε το πεδίο «Size_Type» με τις τιμές: «regular», «petite», «plus», «big_and_tall» ή «maternity». Προειδοποίηση σε επίπεδο σειράς Το πεδίο «size_type» πρέπει να έχει μία από τις εξής τιμές: «regular», «petite», «plus», «big_and_tall», «maternity». Τυχόν άλλες συμβολοσειρές θα αφαιρούνται από τα δεδομένα του προϊόντος σας και θα επηρεάζουν τη συνάφεια του προϊόντος.
120 Η ανάλυση γραμμής απέτυχε. Βεβαιωθείτε ότι ο οριοθέτης σας για αυτήν τη γραμμή είναι σωστός. Θα αποτύχει η ανάλυση τυχόν οριοθετών που λείπουν ή επιπλέον οριοθετών. Αποτυχία σε επίπεδο σειράς Βεβαιωθείτε ότι σε αυτήν τη σειρά δεν λείπουν οριοθέτες ή δεν υπάρχουν επιπλέον οριοθέτες.
121 Ο σύνδεσμος μπορεί να περιέχει παραμέτρους UTM. Βεβαιωθείτε ότι οι παράμετροι UTM που αποστέλλετε είναι ρυθμισμένες για το Pinterest. Προειδοποίηση σε επίπεδο σειράς Βεβαιωθείτε ότι οι παράμετροι UTM ακολουθούν τις οδηγίες παρακολούθησης και είναι ρυθμισμένες ειδικά για το Pinterest.
122 Ο σύνδεσμος δεν είναι έγκυρος. Βεβαιωθείτε ότι αρχίζει με http ή https. Αποτυχία σε επίπεδο σειράς Βεβαιωθείτε ότι ο σύνδεσμος αρχίζει με http:// ή https:// και αποτελεί έγκυρη διεύθυνση URL.
123 Υπάρχουν διπλότυπα προϊόντα. Προειδοποίηση σε επίπεδο σειράς Στην τρέχουσα σειρά υπάρχει μια προειδοποίηση, επειδή η πηγή δεδομένων περιέχει ήδη ένα στοιχείο με ακριβώς το ίδιο αναγνωριστικό προϊόντος. Μην αποστέλλετε διπλότυπα του προϊόντος σας.
125 Η τιμή έκπτωσης δεν είναι μορφοποιημένη σωστά ή η παρεχόμενη τιμή έκπτωσης είναι υψηλότερη από την αρχική τιμή του στοιχείου. Η τιμή έκπτωσης πρέπει να είναι χαμηλότερη από την αρχική τιμή. Προειδοποίηση σε επίπεδο σειράς Το πεδίο «sale price» πρέπει να είναι μορφοποιημένο ως «number» «currency». Π.χ. 1.00 USD, 1 USD ή 1.00USD. Η τιμή έκπτωσης δεν μπορεί να είναι υψηλότερη ή ίδια με την τιμή στη στήλη «price». 
126 Η κατηγορία προϊόντων Google έχει βάθος μόνο 1 ή 2 επιπέδων για αυτό το προϊόν, ενώ διατίθεται ένα πρόσθετο επίπεδο ακρίβειας. Προειδοποίηση σε επίπεδο σειράς Προτείνουμε να αποστείλετε όλη τη συγκεκριμένη κατηγορία προϊόντων Google ως συναφή. Οι πιο αναλυτικές κατηγορίες θα μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε καλύτερα το προϊόν.
127 Η στήλη «Adwords_redirect» περιέχει την ίδια διεύθυνση URL με τη στήλη «Link». Επιβεβαιώστε ότι η στήλη «Adwords_Redirect» αποστέλλει τις σωστές παραμέτρους παρακολούθησης. Αν αποστέλλετε παραμέτρους παρακολούθησης στο «Adwords_redirect», η στήλη «Link» θα πρέπει να αποστέλλει μόνο τους οργανικούς συνδέσμους. Προειδοποίηση σε επίπεδο σειράς Επιβεβαιώστε ότι η στήλη «adwords_redirect» αποστέλλει τις σωστές παραμέτρους παρακολούθησης για το Pinterest. Προτείνουμε να αποστέλλετε οργανικούς συνδέσμους στη στήλη «Link» και τυχόν διευθύνσεις URL με παραμέτρους παρακολούθησης στο «adwords_redirect».
129 Η παρεχόμενη τροφοδοσία περιέχει διπλότυπες κεφαλίδες. Καταργήστε τις διπλότυπες κεφαλίδες και στείλτε μόνο μοναδικές στήλες. Προειδοποίηση σε επίπεδο αρχείου Η πηγή δεδομένων σας περιέχει ονόματα διπλότυπων στηλών. Καταργήστε τις διπλότυπες στήλες και στείλτε μόνο μοναδικές στήλες. Αν υπάρχουν διπλότυπες, θα δεχόμαστε μόνο την πρώτη στήλη της διπλότυπης στήλης.
130 Δεν είναι δυνατή η ανάγνωση της τιμής «Tax» από τα συστήματά μας. Δεχόμαστε 4 δευτερεύοντα χαρακτηριστικά: country:region:rate(required):tax_ship. Απαιτούνται όλες οι άνω και κάτω τελείες, ακόμα και για κενές τιμές. Προειδοποίηση σε επίπεδο σειράς Βεβαιωθείτε ότι η στήλη «Tax» ακολουθεί τη σωστή ρύθμιση. Απαιτούνται όλες οι άνω και κάτω τελείες, ακόμα και για κενά χαρακτηριστικά. Π.χ. US::0.13:
131 Δεν είναι δυνατή η ανάγνωση της παρεχόμενης τιμής «shipping» από το σύστημά μας. Δεχόμαστε 4 δευτερεύοντα χαρακτηριστικά: country:region:service:price. Απαιτούνται όλες οι άνω και κάτω τελείες, ακόμα και για κενά χαρακτηριστικά. Προειδοποίηση σε επίπεδο σειράς Βεβαιωθείτε ότι η στήλη «shipping» ακολουθεί τη σωστή ρύθμιση. Απαιτούνται όλες οι άνω και κάτω τελείες, ακόμα και για κενά χαρακτηριστικά. Π.χ. US:::0.00
132 Δεν είναι δυνατή η ανάγνωση της παρεχόμενης τιμής «shipping weight» από το σύστημά μας. Προειδοποίηση σε επίπεδο σειράς Η επικύρωση της τρέχουσας γραμμής απέτυχε, επειδή το πεδίο «shipping weight» δεν έχει τη μορφή «3kg» ή «3 kg». Η συμβολοσειρά πρέπει πρώτα να περιέχει μια αριθμητική τιμή και μετά έναν έγκυρο τύπο μονάδας βάρους (ένα από τα εξής: «lb», «oz» ή «kg»).
133 Δεν είναι δυνατή η ανάγνωση της παρεχόμενης τιμής «multipack» από το σύστημά μας. Προειδοποίηση σε επίπεδο σειράς Η τιμή «multipack» πρέπει να είναι αριθμητική. Τυχόν άλλες συμβολοσειρές θα αφαιρούνται από τα δεδομένα του προϊόντος σας.
134 Ο σύνδεσμος «Adwords_Redirect» δεν αρχίζει με http ή https. Αποτυχία σε επίπεδο σειράς Βεβαιωθείτε ότι ο σύνδεσμος «adwords_redirect» αρχίζει με http:// ή https:// και αποτελεί έγκυρη διεύθυνση URL.
135 Ο σύνδεσμος «Adwords_redirect» έχει λανθασμένη μορφή. Βεβαιωθείτε ότι πρόκειται για έγκυρη διεύθυνση url. Αποτυχία σε επίπεδο σειράς Βεβαιωθείτε ότι ο σύνδεσμος «adwords_redirect» έχει λιγότερους από 511 χαρακτήρες και αποτελεί έγκυρη διεύθυνση URL.
137 Ένα ή περισσότερα additional image link δεν αρχίζουν με http ή https ή έχουν λανθασμένη μορφή. Τα αφαιρέσαμε από το προϊόν σας. Προειδοποίηση σε επίπεδο σειράς Θα αφαιρέσουμε τυχόν additional_image_link που δεν έχουν μορφοποιηθεί σωστά. Βεβαιωθείτε ότι πρόκειται για έγκυρες διευθύνσεις URL.
138 Το αρχείο τροφοδοσίας υπερβαίνει τις 5 εκατομμύρια γραμμές. Προς το παρόν, δεχόμαστε μόνο αρχεία τροφοδοσίας που έχουν λιγότερες από 5 εκατομμύρια γραμμές και επομένως θα γίνει πρόσληψη μόνο των πρώτων 5 εκατομμυρίων γραμμών της τροφοδοσίας σας.  Προειδοποίηση σε επίπεδο αρχείου Προς το παρόν, δεχόμαστε μόνο 5 εκατομμύρια σειρές. Μόνο τα πρώτα 5 εκατομμύρια προϊόντα θα υποστούν επεξεργασία. Τυχόν πρόσθετα προϊόντα θα παραβλεφθούν. Στείλτε λιγότερα από 5 εκατομμύρια προϊόντα, για να διασφαλίσετε ότι όλα τα προϊόντα που θέλετε να υποβληθούν σε επεξεργασία θα είναι αποδεκτά.
139 Ο τομέας του συνδέσμου προϊόντος δεν αντιστοιχεί στον επαληθευμένο τομέα που σχετίζεται με τον λογαριασμό σας. Επαληθεύστε ότι είναι σωστός. Αποτυχία σε επίπεδο αρχείου Οι διευθύνσεις URL των συνδέσμων σας πρέπει να αντιστοιχούν στον επαληθευμένο τομέα για τον λογαριασμό σας. Βεβαιωθείτε ότι δεν αποστέλλετε τυχόν ανακατευθύνσεις ή άλλους τομείς στη στήλη «link» της πηγής δεδομένων σας.
140 Προς το παρόν, αυτός ο λογαριασμός δεν έχει επαληθευμένο τομέα εμπόρου. Για να γίνει πρόσληψη της τροφοδοσίας, κατοχυρώστε τον τομέα εμπόρου. Αποτυχία σε επίπεδο αρχείου Για να γίνει πρόσληψη της πηγής δεδομένων, πρέπει να έχετε επαληθευμένο τομέα. Επαληθεύστε τον τομέα σας και δοκιμάστε ξανά.
141 Δεν είναι δυνατή η ανάγνωση της παρεχόμενης τιμής «Adult» από το σύστημά μας. Προσδιορίστε τη συγκεκριμένη τιμή ως «true», «false», «yes» ή «no» για όλα τα στοιχεία που επηρεάζονται. Αποτυχία σε επίπεδο σειράς Αν αποστέλλετε τη στήλη «Adult» και έχετε τιμή για τη στήλη, βεβαιωθείτε ότι αυτή είναι μία από τις εξής: «true», «false», «yes», «no».
1001 Απέτυχε η λήψη της εικόνας. Αποστείλετε έγκυρους συνδέσμους εικόνας. Αποτυχία σε επίπεδο σειράς Βεβαιωθείτε ότι ο σύνδεσμος εικόνας είναι σύνδεσμος προς αρχείο εικόνας και ότι είναι δυνατή η λήψη του από παράγοντα χρήστη.
1007 Δεν είναι δυνατή η αναγνώριση της μορφής εικόνας. Βεβαιωθείτε ότι πρόκειται για έγκυρη εικόνα. Αποτυχία σε επίπεδο σειράς Αποστείλετε στον προορισμό έγκυρες διευθύνσεις URL εικόνας με αρχεία εικόνας.

 

Ποιο είναι το επόμενο βήμα;

Η πρόσληψη της πηγής δεδομένων έγινε με επιτυχία; Για να το διαπιστώσουμε μπορεί να χρειαστεί περίπου μια ημέρα.

 

 

Χρειάζεστε ακόμη βοήθεια;
Επικοινωνήστε μαζί μας.