Απορριφθείσες πληρωμές

Αν η πληρωμή σας απέτυχε ή η κάρτα σας απορρίφθηκε:

  • Ελέγξτε το email σας για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την απορριφθείσα πληρωμή.
  • Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα που καταχωρίσατε είναι αποδεκτή στη χώρα σας. Έχετε υπόψη ότι, προς το παρόν, δεν δεχόμαστε προπληρωμένες κάρτες (π.χ. δωροκάρτες Visa ή Payoneer).
  • Επιβεβαιώστε ότι η διεύθυνση χρέωσης και η διεύθυνση κάρτας συμφωνούν.
  • Επιβεβαιώστε ότι η χώρα της επιχείρησής σας είναι ίδια με τη χώρα του διαφημιστικού λογαριασμού σας. Αν πρέπει να αλλάξετε τη χώρα χρέωσης, δημιουργήστε έναν νέο διαφημιστικό λογαριασμό.
  • Βεβαιωθείτε ότι η χώρα χρέωσης περιλαμβάνεται στη λίστα με τις χώρες που υποστηρίζονται
  • Επικοινωνήστε με την εταιρεία έκδοσης της κάρτας σας.

Αν επιλύσετε το πρόβλημα με την τράπεζά σας ή έχετε άλλη πιστωτική κάρτα που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε, αλλάξτε τα στοιχεία χρέωσης. Η διαφημιστική σας καμπάνια μπορεί να τεθεί σε παύση μέχρι να επεξεργαστούμε επιτυχώς μια πληρωμή.

Δείτε τη λίστα μας με τις αποδεκτές πληρωμές.

Χρειάζεστε ακόμη βοήθεια;
Επικοινωνήστε μαζί μας.