Ενεργοποίηση της προαιρετικής ενισχυμένης αντιστοίχισης

Βλέπετε αυτό το άρθρο από μια περιοχή όπου δεν είναι διαθέσιμη ακόμα η Ετικέτα Pinterest. Δείτε σε ποιες περιοχές είναι διαθέσιμη η Ετικέτα Pinterest για τους λογαριασμούς Pinterest Business.

Μάθετε περισσότερα

Η Ενισχυμένη αντιστοίχιση είναι μια προαιρετική τροποποίηση της ετικέτας Pinterest για την επιστροφή ασφαλών, κατακερματισμένων διευθύνσεων email με τις μετατροπές σας. Με την Ενισχυμένη αντιστοίχιση μπορείτε να δείτε περισσότερες μετατροπές, παρακολουθώντας τις ενέργειες στον ιστότοπο όταν δεν υπάρχουν cookie του Pinterest.

Ενεργοποίηση Ενισχυμένης αντιστοίχισης στο τμήμα JavaScript της ετικέτας σας

Εάν θέλετε να ενεργοποιήσετε την Ενισχυμένη αντιστοίχιση, τροποποιήστε τον κώδικα βάσης της ετικέτας Pinterest (μην τροποποιήσετε κώδικα συμβάντος) για να συμπεριλάβετε την παράμετρο em στη συνάρτηση φόρτωσης pintrk(). Θα πρέπει να προσθέσετε την παράμετρο em, ώστε η ετικέτα βάσης JavaScript να γίνει:

<script type="text/javascript">
!function(e){if(!window.pintrk){window.pintrk=function(){window.pintrk.queue.push(Array.prototype.slice.call(arguments))};var n=window.pintrk;n.queue=[],n.version="3.0";var t=document.createElement("script");t.async=!0,t.src=e;var r=document.getElementsByTagName("script")[0];r.parentNode.insertBefore(t,r)}}("https://s.pinimg.com/ct/core.js");

pintrk('load','<YOUR_TAG_ID>', {
 em: '<email_address>',
});
pintrk('page');
</script>

 

Θα πρέπει να αντικαταστήσετε τις τιμές <YOUR_TAG_ID> και <email_address> με τις δικές σας πληροφορίες. Για παράδειγμα, εδώ μπορείτε να δείτε πώς εμφανίζεται η συνάρτηση pintrk() με στατικές τιμές:

pintrk('load', '0123456789012', {
 em: 'user [at] example.com',
});

Για λόγους προστασίας του απορρήτου των χρηστών, η τιμή <email address> που μεταβιβάζεται στην εντολή pintrk θα κατακερματιστεί προτού σταλεί στο Pinterest.

Έχετε υπόψη ότι η παράμετρος em της ετικέτας JavaScript αποδέχεται κατακερματισμένες, αλλά και μη κατακερματισμένες διευθύνσεις email. Χρησιμοποιούμε ανίχνευση προκειμένου να διασφαλίσουμε την ασφάλεια και τη σωστή αποθήκευσή τους.

Ενεργοποίηση Ενισχυμένης αντιστοίχισης στο τμήμα pixel img της ετικέτας σας

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Ενισχυμένη αντιστοίχιση και με την ετικέτα img. Εάν χρησιμοποιείτε την ετικέτα img, θα πρέπει να μορφοποιήσετε και να κατακερματίσετε τις ίδιες τις τιμές <email_address> χρησιμοποιώντας τον αλγόριθμο SHA-256, SHA-1 ή MD5. Επίσης, η τιμή <email_address> θα πρέπει να είναι με πεζά γράμματα και να μην έχει κενά διαστήματα.

Θα πρέπει να προσθέσετε τη μορφοποιημένη και κατακερματισμένη τιμή <email_address> σε κάθε διεύθυνση URL ετικέτας img ετικέτας Pinterest στη σελίδα σας χρησιμοποιώντας την παράμετρο "&pd[em]=<hashed_email_address>". Η παράμετρος em πρέπει να προστεθεί στις ετικέτες img του κώδικα βάσης και του κώδικα συμβάντος.

Ακολουθεί ένα παράδειγμα:

<noscript>
<img height="1" width="1" style="display:none;" alt=""
src="https://ct.pinterest.com/v3/?tid=<YOUR_TAG_ID>&event=<EVENT_NAME>&pd[em]=<hashed_email_address>&noscript=1" />
</noscript>

Να θυμάστε ότι θα πρέπει να αντικαταστήσετε τις μεταβλητές <YOUR_TAG_ID>, <EVENT_NAME> και <hashed_email_address> με τις αντίστοιχες τιμές ή μεταβλητές στον ιστότοπό σας. Με την εισαγωγή στατικών τιμών από το παραπάνω παράδειγμα JavaScript, η ετικέτα img γίνεται:

<noscript>
<img height="1" width="1" style="display:none;" alt=""
src="https://ct.pinterest.com/v3/?tid=0123456789012&event=pagevisit&pd[em]=b4c9a289323b21a01c3e940f150eb9b8c542587f1abfd8f0e1cc1ffc5e475514&noscript=1" />
</noscript>

Απόρρητο

Πώς αποστέλλονται τα email στο Pinterest;

Για λόγους προστασίας του απορρήτου, η ετικέτα μας JavaScript θα κατακερματίσει τυχόν μη κατακερματισμένες τιμές <email_address> στο πρόγραμμα περιήγησης (χρησιμοποιώντας τον αλγόριθμο SHA-256) προτού τις στείλει στο Pinterest. Η διαδικασία κατακερματισμού μετατρέπει την τιμή σε μια σύντομη συμβολοσειρά κειμένου που δεν μπορεί να διαβαστεί από άνθρωπο.

Επίσης, το Pinterest χρησιμοποιεί το ασφαλές πρότυπο πρωτοκόλλου σύνδεσης https για την κρυπτογράφηση τυχόν δεδομένων που μεταδίδει η ετικέτα στους διακομιστές μας από ένα πρόγραμμα περιήγησης.

Εάν κάποιος συνεργάτης χρησιμοποιεί την έκδοση img της ετικέτας μας, θα πρέπει να κατακερματίσει την τιμή <email_address> προτού τη μεταβιβάσει στην ετικέτα.

Η ετικέτα img δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται με μη κατακερματισμένη τιμή <email_address>. Ωστόσο, δεν θα χρησιμοποιούμε ούτε θα αποθηκεύουμε μη κατακερματισμένες τιμές που αποστέλλονται μέσω ετικέτας img.

Το Pinterest αποδέχεται ή αποθηκεύει μη επεξεργασμένες διευθύνσεις email;

Το Pinterest επιτρέπει στους συνεργάτες να μεταβιβάζουν μη κατακερματισμένες τιμές <email_address> *μόνο* μέσω της ετικέτας JavaScript του Pinterest. Εάν η ετικέτα JavaScript εντοπίσει μια μη επεξεργασμένη τιμή <email_address>, η JavaScript θα την κατακερματίσει προτού τη μεταδώσει στο Pinterest. Δεν αποθηκεύουμε μη κατακερματισμένες τιμές.

Εάν χρησιμοποιείτε την ετικέτα img, θα πρέπει να κατακερματίσετε την τιμή <email_address> χρησιμοποιώντας τον αλγόριθμο SHA-256, SHA-1 ή MD5, προτού τη μεταβιβάσετε στην ετικέτα.

Πώς το Pinterest χρησιμοποιεί τις κατακερματισμένες διευθύνσεις email; Για πόσο χρονικό διάστημα διατηρούνται;

Όταν η ετικέτα μεταδίδει την τιμή <email_address> στον διακομιστή του Pinterest, το Pinterest ελέγχει εάν σχετίζεται με έναν υπάρχοντα λογαριασμό Pinterest.

Μετά την ολοκλήρωση αυτού του ελέγχου διαγράφουμε την τιμή <email_address>.

Πότε χρησιμοποιούνται οι κατακερματισμένες διευθύνσεις email;

Οι αντιστοιχισμένες κατακερματισμένες διευθύνσεις email χρησιμοποιούνται μόνο για την αντιστοίχιση μετατροπών στη δραστηριότητα Pinterest.

Privacy

What's the next step?

Verify the Pinterest tag to make sure everything is working correctly.

Χρειάζεστε ακόμη βοήθεια;
Επικοινωνήστε μαζί μας.