Παραδείγματα κωδίκων συμβάντων

Βλέπετε αυτό το άρθρο από μια περιοχή όπου δεν είναι διαθέσιμη ακόμα η Ετικέτα Pinterest. Δείτε σε ποιες περιοχές είναι διαθέσιμη η Ετικέτα Pinterest για τους λογαριασμούς Pinterest Business.

Μάθετε περισσότερα

Για την αναφορά και την παρακολούθηση μετατροπών, πρέπει να καθορίσετε έναν από τους εννέα τύπους συμβάντων στον κώδικα συμβάντος. Αυτό το παράδειγμα παρακολουθεί το συμβάν ολοκλήρωσης αγοράς (checkout). Επίσης, πρέπει να αντικαταστήσετε το YOUR_TAG_ID με το δικό σας αναγνωριστικό ετικέτας μετατροπής Pinterest από τον κώδικα βάσης.

<script>
 pintrk('track', 'checkout');
</script>
<noscript>
 <img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://ct.pinterest.com/v3/?tid=YOUR_TAG_ID&event=checkout&noscript=1" />
</noscript>

Εάν θέλετε να παρακολουθήσετε κάποιο άλλο συμβάν, απλώς αντικαταστήστε τις παρουσίες του checkout με τον τύπο συμβάντος που θέλετε να παρακολουθήσετε. Έχετε υπόψη ότι θα πρέπει να προσαρμόσετε τον τύπο συμβάντος σε δύο σημεία: στον κώδικα JavaScript (μεταξύ των ετικετών <script> και </script>) και στην ετικέτα <img>.

Άλλα παραδείγματα κωδίκων συμβάντων

Έχετε υπόψη ότι μπορείτε να συμπεριλάβετε οποιονδήποτε συνδυασμό δεδομένων συμβάντος ανά συμβάν επιπλέον των όσων φαίνονται στα παρακάτω παραδείγματα.

PageVisit
 

<script>
 pintrk('track', 'pagevisit', {
   promo_code: 'WINTER10'
 });
</script>

Signup

<script>
 pintrk('track', 'signup', {
   lead_type: 'New release promotion'
 });
</script> 

 

Checkout
 

<script>
 pintrk('track', 'checkout', {
  value: 116,
  order_quantity: 2,
  currency: 'USD',
  line_items: [
   {
    product_name: 'Pillows (Set of 2)',
    product_id: '11',
    product_price: 48.00,
    product_quantity: 1
   },
   {
    product_name: 'Pillows, Large (Set of 2)',
    product_id: '15',
    product_price: 68.00,
    product_quantity: 1
   },
  ]
 });
</script>

WatchVideo

<script>
 pintrk('track', 'watchVideo', {
   video_title: 'My product video 01'
 });
</script>

Lead

<script>
 pintrk('track', 'lead', {
   lead_type: 'Newsletter'
 });
</script>

Παραδείγματα αντιγραφής και επικόλλησης κώδικα συμβάντος

 

Αυτή η ενότητα περιέχει ένα παράδειγμα για κάθε τύπο συμβάντος σε ολοκληρωμένη μορφή με δυνατότητα αντιγραφής που μπορείτε να τοποθετήσετε απευθείας στον ιστότοπό σας. Κάθε παράδειγμα έχει τα δεδομένα συμβάντος που απαιτούνται για την έναρξη της δραστηριότητας παρακολούθησης στον ιστότοπο.

Έχετε υπόψη ότι θα πρέπει να αντικαταστήσετε τις τιμές των παραδειγμάτων με την κατάλληλη  ή  για τον ιστότοπό σας. Για παράδειγμα, κατά πάσα πιθανότητα θα θέλετε να παρακολουθείτε δυναμικά την αξία παραγγελίας, επειδή η αξία κάθε παραγγελίας που υποβάλλεται στον ιστότοπό σας θα διαφέρει ανάλογα με το τι αγοράζουν οι χρήστες. Ωστόσο, μπορείτε να αντιστοιχίσετε μια στατική τιμή στα δεδομένα συμβάντος lead_type, εάν υποβληθεί μόνο σε μία συγκεκριμένη σελίδα.

Checkout

<script>
pintrk('track', 'checkout', { 
  value: 10.00, 
  order_quantity: 2, 
  currency: 'USD', 
  product_ids: ['1414', '1415'] }
);
</script>
<noscript>
<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://ct.pinterest.com/v3/?tid=YOUR_TAG_ID&event=checkout&ed[value]=10.00&ed[order_quantity]=2&noscript=1" />
</noscript>

Δεδομένα συμβάντος: value, order_quantity και currency.

Βεβαιωθείτε ότι έχετε εισαγάγει τον σωστό κωδικό νομίσματος για τον ιστότοπό σας.

AddToCart

<script>
 pintrk('track', 'AddToCart', {
   value: 10.00,
   order_quantity: 1,
   currency: 'USD'
 });
</script>
<noscript>
 <img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://ct.pinterest.com/v3/?tid=YOUR_TAG_ID&event=AddToCart&ed[value]=10.00&ed[order_quantity]=2&noscript=1" />
</noscript>

Δεδομένα συμβάντος: value, order_quantity και currency. Βεβαιωθείτε ότι έχετε εισαγάγει τον σωστό κωδικό νομίσματος για τον ιστότοπό σας.

Pagevisit

<script>
 pintrk('track', 'pagevisit');
</script>
<noscript>
 <img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://ct.pinterest.com/v3/?tid=YOUR_TAG_ID&event=pagevisit&noscript=1" />
</noscript>

 

Signup

<script>
 pintrk('track', 'signup');
</script>
<noscript>
 <img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://ct.pinterest.com/v3/?tid=YOUR_TAG_ID&event=signup&noscript=1" />
</noscript>

 

WatchVideo

<script>
 pintrk('track', 'watchvideo', {
   video_title: 'My Product Video 01'
 });
</script>
<noscript>
 <img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://ct.pinterest.com/v3/?tid=YOUR_TAG_ID&event=watchvideo&ed[video_title]=My+Product+Video+01&noscript=1" />
</noscript>

Δεδομένα συμβάντος: Video_title

Lead

<script>
 pintrk('track', 'lead', {
   lead_type: 'Newsletter'
 });
</script>
<noscript>
 <img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://ct.pinterest.com/v3/?tid=YOUR_TAG_ID&event=lead&ed[lead_type]=Newsletter&noscript=1" />
</noscript>

Δεδομένα συμβάντος: lead_type

Search

<script>
 pintrk('track', 'search', {
   search_query: 'horse'
 });
</script>
<noscript>
 <img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://ct.pinterest.com/v3/?tid=YOUR_TAG_ID&event=search&ed[search_query]=horse&noscript=1" />
</noscript>

Δεδομένα συμβάντος: search_query

ViewCategory

<script>
 pintrk('track', 'viewcategory');
</script>
<noscript>
 <img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://ct.pinterest.com/v3/?tid=YOUR_TAG_ID&event=viewcategory&noscript=1" />
</noscript>

Custom

Ο τύπος συμβάντος πρέπει να ονομάζεται custom — διαφορετικά, οι μετατροπές που παρακολουθούνται από την ετικέτα δεν θα αναφέρονται στον Διαχειριστή διαφημίσεων.

<script>
 pintrk('track', 'custom');
</script>
<noscript>
 <img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://ct.pinterest.com/v3/?tid=YOUR_TAG_ID&event=custom&noscript=1" />
</noscript>

 

Χρειάζεστε ακόμη βοήθεια;
Επικοινωνήστε μαζί μας.