Παραδείγματα συνδυασμένων κωδίκων βάσης και συμβάντων

Βλέπετε αυτό το άρθρο από μια περιοχή όπου δεν είναι διαθέσιμη ακόμα η Ετικέτα Pinterest. Δείτε σε ποιες περιοχές είναι διαθέσιμη η Ετικέτα Pinterest για τους λογαριασμούς Pinterest Business.

Μάθετε περισσότερα

 

Ακολουθούν ορισμένα παραδείγματα κωδίκων βάσης σε συνδυασμό με κώδικες συμβάντων. Μην ξεχάσετε να επιβεβαιώσετε ότι ο κώδικας συμβάντος βρίσκεται μετά τον κώδικα βάσης στον ιστότοπό σας. 

Παράδειγμα 1: Παρακολούθηση συμβάντος pagevisit χωρίς πρόσθετα δεδομένα συμβάντος

  • Παράδειγμα αναγνωριστικού ετικέτας μετατροπής 123456789 (αντικαταστήστε το με το δικό σας αναγνωριστικό ετικέτας μετατροπής Pinterest)

  • Παράδειγμα κώδικα συμβάντος: pagevisit

<head>
 <script type="text/javascript">
 !function(e){if(!window.pintrk){window.pintrk=function(){window.pintrk.queue.push(
   Array.prototype.slice.call(arguments))};var
   n=window.pintrk;n.queue=[],n.version="3.0";var
   t=document.createElement("script");t.async=!0,t.src=e;var
   r=document.getElementsByTagName("script")[0];r.parentNode.insertBefore(t,r)}}
   ("https://s.pinimg.com/ct/core.js"); pintrk('load', '123456789'); pintrk('page');
 </script>
 <noscript>
   <img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://ct.pinterest.com/v3/?tid=123456789&noscript=1" />
 </noscript>
 <script>
   pintrk('track', 'pagevisit');
 </script>
 <noscript>
   <img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://ct.pinterest.com/v3/?tid=123456789&event=pagevisit&noscript=1" />
 </noscript>
</head>

Παράδειγμα 2: Ενεργοποίηση δύο κωδίκων συμβάντων σε μία σελίδα

  • Παράδειγμα αναγνωριστικού ετικέτας μετατροπής 123456789 (αντικαταστήστε το με το δικό σας αναγνωριστικό ετικέτας μετατροπής Pinterest)

  • Παράδειγμα κωδίκων συμβάντων: pagevisit και addtocart

<head>
 <script type="text/javascript">
 !function(e){if(!window.pintrk){window.pintrk=function(){window.pintrk.queue.push(
   Array.prototype.slice.call(arguments))};var
   n=window.pintrk;n.queue=[],n.version="3.0";var
   t=document.createElement("script");t.async=!0,t.src=e;var
   r=document.getElementsByTagName("script")[0];r.parentNode.insertBefore(t,r)}}
   ("https://s.pinimg.com/ct/core.js"); pintrk('load', '123456789'); pintrk('page');
 </script>
 <noscript>
   <img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://ct.pinterest.com/v3/?tid=123456789&noscript=1" />
 </noscript>
 <script>
   pintrk('track', 'pagevisit');
   pintrk('track', 'addtocart');
 </script>
 <noscript>
   <img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://ct.pinterest.com/v3/?tid=123456789&event=pagevisit&noscript=1" />
   <img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://ct.pinterest.com/v3/?tid=123456789&event=addtocart&noscript=1" />
 </noscript>
</head>

 

Χρειάζεστε ακόμη βοήθεια;
Επικοινωνήστε μαζί μας.