Παρουσιάστε πίνακες στο προφίλ σας

Ορίστε προτεινόμενους πίνακες για να καλωσορίζετε τους επισκέπτες στο προφίλ σας στο Pinterest με μια εναλλασσόμενη παρουσίαση των καλύτερων ιδεών σας. Οι προτεινόμενοι πίνακες τοποθετούνται στην κορυφή της καρτέλας «Overview (Επισκόπηση)» στο προφίλ σας και εναλλάσσονται αυτόματα, επιτρέποντάς σας να αποφασίσετε πώς θέλετε να παρουσιάσετε τον εαυτό σας.

Παρουσίαση πινάκων στο προφίλ σας

  1. Επιλέξτε   στο πάνω μέρος του Pinterest για να ανοίξετε το μενού σας.
  2. Επιλέξτε Ρυθμίσεις.
  3. Μετακινηθείτε προς τα κάτω στην ενότητα «Προφίλ» και πατήστε Επεξεργασία δίπλα στο στοιχείο «Προβαλλόμενοι πίνακες».
  4. Επιλέξτε έως πέντε δημόσιους πίνακες για προβολή.
  5. Επιλέξτε Αποθήκευση.

Οι προβαλλόμενοι πίνακες θα εμφανίζονται σε χρήστες σε όλες τις συσκευές, αλλά θα πρέπει να τους επεξεργάζεστε από ένα πρόγραμμα περιήγησης web. Αν επιλέξετε να μην προβάλλεται τίποτα, η ενότητα προβαλλόμενων πινάκων δεν θα εμφανίζεται στο προφίλ σας.

Χρειάζεστε ακόμη βοήθεια;
Επικοινωνήστε μαζί μας.