Ετικέτα IMG

Βλέπετε αυτό το άρθρο από μια περιοχή όπου δεν είναι διαθέσιμη ακόμα η Ετικέτα Pinterest. Δείτε σε ποιες περιοχές είναι διαθέσιμη η Ετικέτα Pinterest για τους λογαριασμούς Pinterest Business.

Μάθετε περισσότερα

Η ετικέτα <img> λειτουργεί εφεδρικά σε περίπτωση που οι χρήστες έχουν απενεργοποιήσει την JavaScript στα προγράμματα περιήγησης που χρησιμοποιούν. Ωστόσο, μπορείτε να επιλέξετε να συμπεριλάβετε μόνο τον κώδικα συμβάντος ετικέτας εικόνας χωρίς JavaScript. Σε αυτήν την περίπτωση, θα πρέπει να καταργήσετε τις ετικέτες <noscript>, επειδή δεν θα χρησιμοποιείτε JavaScript. Προτείνουμε να συμπεριλάβετε και τα δύο τμήματα ετικέτας εικόνας και JavaScript του κώδικα συμβάντος, καθώς έτσι παρέχεται καλύτερη στόχευση χρηστών.

Κώδικας βάσης ετικέτας <img>

Προτείνουμε να τοποθετήσετε τον κώδικα βάσης σε κάθε σελίδα του ιστοτόπου σας, ακόμα και αν χρησιμοποιείτε την ετικέτα <img>. Έτσι θα μπορείτε να καταγράφετε δεδομένα από όλη την επισκεψιμότητα στον ιστότοπό σας. Η έκδοση ετικέτας <img> του κώδικα βάσης αποτελεί τμήμα ολόκληρου του κώδικα που δημιουργείται στη Διαχείριση διαφημίσεων. Παρακάτω μπορείτε να δείτε ένα παράδειγμα του κώδικα βάσης για την ετικέτα Pinterest <img>.

<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://ct.pinterest.com/v3/?tid=YOUR_TAG_ID&event=init&noscript=1" />

Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει τον κώδικα βάσης μεταξύ των ετικετών <head> και </head> σε HTML.

Δεδομένα συμβάντος στην ετικέτα <img>

Έχετε τη δυνατότητα να συμπεριλάβετε δεδομένα συμβάντος στην ετικέτα <img>. Δείτε το παρακάτω παράδειγμα για ένα συμβάν ολοκλήρωσης αγοράς (checkout) με δεδομένα συμβάντος στην ετικέτα <img>.

 <img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://ct.pinterest.com/v3/?tid=YOUR_TAG_ID&event=checkout&ed[value]=10.00&ed[order_quantity]=2&ed[currency]=USD&ed[line_items][0][product_name]=Parker+Boots&[line_items][0][product_id]='1414'&ed[line_items][0][product_price]=5.00&ed[line_items][0][product_quantity]=1&ed[line_items][1][product_name]=Parker+Sandals&ed[line_items][1][product_id]='ABC'&ed[line_items][1][product_price]=5.00&ed[line_items][1][product_quantity]=1&noscript=1"/>

Ο παρακάτω κώδικας δείχνει πώς φαίνεται η παραπάνω ετικέτα <img>, όταν διαχωρίζουμε τις παραμέτρους δεδομένων για καλύτερη αναγνωσιμότητα. Ωστόσο, έχετε υπόψη ότι η προσθήκη κενού διαστήματος στο χαρακτηριστικό src θα σπάσει τον κώδικα.

 <img height="1" width="1" style="display:none;" alt=""
 src="https://ct.pinterest.com/v3/?tid=YOUR_TAG_ID
 &event=checkout
 &ed[value]=10.00
 &ed[order_quantity]=2
 &ed[currency]=USD
 &ed[line_items][0][product_name]=Parker+Boots
 &ed[line_items][0][product_id]='1414'
 &ed[line_items][0][product_price]=5.00
 &ed[line_items][0][product_quantity]=1
 &ed[line_items][1][product_name]=Parker+Sandals
 &ed[line_items][1][product_id]='ABC'
 &ed[line_items][1][product_price]=5.00
 &ed[line_items][1][product_quantity]=1
 &noscript=1"/>

Παραδείγματα αντιγραφής και επικόλλησης κώδικα συμβάντος για ετικέτα <img>

Αυτή η ενότητα περιέχει ένα παράδειγμα για κάθε τύπο συμβάντος σε ολοκληρωμένη μορφή με δυνατότητα αντιγραφής που μπορείτε να τοποθετήσετε απευθείας στον ιστότοπό σας. Κάθε παράδειγμα έχει τα δεδομένα συμβάντος που απαιτούνται για την έναρξη της δραστηριότητας παρακολούθησης στον ιστότοπο.

Έχετε υπόψη ότι θα πρέπει να αντικαταστήσετε τις τιμές των παραδειγμάτων με την κατάλληλη στατική τιμή ή δυναμική μεταβλητή για τον ιστότοπό σας. Για παράδειγμα, κατά πάσα πιθανότητα θα θέλετε να παρακολουθείτε δυναμικά την αξία παραγγελίας, επειδή η αξία κάθε παραγγελίας που υποβάλλεται στον ιστότοπό σας θα διαφέρει ανάλογα με το τι αγοράζουν οι χρήστες. Ωστόσο, μπορείτε να αντιστοιχίσετε μια στατική τιμή στα δεδομένα συμβάντος lead_type, εάν υποβληθεί μόνο σε μία συγκεκριμένη σελίδα.

Checkout

 

 <img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://ct.pinterest.com/v3/?tid=YOUR_TAG_ID&event=checkout&ed[value]=10.00&ed[order_quantity]=2&noscript=1" />

Δεδομένα συμβάντος: value, order_quantity και currency.

Βεβαιωθείτε ότι έχετε εισαγάγει τον σωστό κωδικό νομίσματος για τον ιστότοπό σας.

AddToCart

 

 <img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://ct.pinterest.com/v3/?tid=YOUR_TAG_ID&event=AddToCart&ed[value]=10.00&ed[order_quantity]=2&noscript=1" />

Δεδομένα συμβάντος: value, order_quantity και currency. Βεβαιωθείτε ότι έχετε εισαγάγει τον σωστό κωδικό νομίσματος για τον ιστότοπό σας.

Pagevisit

 

 <img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://ct.pinterest.com/v3/?tid=YOUR_TAG_ID&event=pagevisit&noscript=1" />

Δεδομένα συμβάντος: none

Signup

 

 <img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://ct.pinterest.com/v3/?tid=YOUR_TAG_ID&event=signup&noscript=1" />

Δεδομένα συμβάντος: none

WatchVideo

 

 <img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://ct.pinterest.com/v3/?tid=YOUR_TAG_ID&event=watchvideo&ed[video_title]=My+Product+Video+01&noscript=1" />

Δεδομένα συμβάντος: video_title

Lead

 

 <img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://ct.pinterest.com/v3/?tid=YOUR_TAG_ID&event=lead&ed[lead_type]=Newsletter&noscript=1" />

Δεδομένα συμβάντος: lead_type

Search

 

 <img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://ct.pinterest.com/v3/?tid=YOUR_TAG_ID&event=search&ed[search_query]=horse&noscript=1" />

Δεδομένα συμβάντος: search_query

ViewCategory

 

 <img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://ct.pinterest.com/v3/?tid=YOUR_TAG_ID&event=viewcategory&noscript=1" />

Δεδομένα συμβάντος: none

Custom

Ο τύπος συμβάντος πρέπει να ονομάζεται custom — διαφορετικά, οι μετατροπές που παρακολουθούνται από την ετικέτα δεν θα αναφέρονται στον Διαχειριστή διαφημίσεων.

 <img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://ct.pinterest.com/v3/?tid=YOUR_TAG_ID&event=custom&noscript=1" />

Δεδομένα συμβάντος: none

Χρειάζεστε ακόμη βοήθεια;
Επικοινωνήστε μαζί μας.