Μη αυτόματη προσθήκη της ετικέτας Pinterest για το Shopify

Αν δεν έχετε την εφαρμογή του Pinterest για το Shopify, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες μη αυτόματης εγκατάστασης της ετικέτας.

1ο βήμα: Κώδικας βάσης

 1. Από τον λογαριασμό διαχειριστή σας στο Shopify, πατήστε Online Store (Ηλεκτρονικό κατάστημα) και έπειτα Themes (Θέματα).​

 2. Πηγαίνετε στο θέμα που θέλετε να επεξεργαστείτε και πατήστε Actions (Ενέργειες) και έπειτα Edit Code (Επεξεργασία κώδικα).

 3. Επιλέξτε theme.liquid.

 4. Πηγαίνετε προς τα κάτω μέχρι να βρείτε το </head> και επικολλήστε αυτόν τον κώδικα από πάνω του:

  <script type="text/javascript">
  !function(e){if(!window.pintrk){window.pintrk=function()
  {window.pintrk.queue.push(Array.prototype.slice.call(arguments))};var
  n=window.pintrk;n.queue=[],n.version="3.0";var
  t=document.createElement("script");t.async=!0,t.src=e;var
  r=document.getElementsByTagName("script")[0];r.parentNode.insertBefore(t,r)}}
  ("https://s.pinimg.com/ct/core.js"); 
  
  pintrk('load','YOUR_TAG_ID', { em: '{{ customer.email }}', });
  pintrk('page');
  </script> 
  <noscript> 
  <img height="1" width="1" style="display:none;" alt=""
  src="https://ct.pinterest.com/v3/?tid=YOUR_TAG_ID&noscript=1" /> 
  </noscript>
  
 5. Αντικαταστήστε το YOUR_TAG_ID με το δικό σας μοναδικό αναγνωριστικό ετικέτας.

 6. Για να το βρείτε αυτό, μεταβείτε στη Διαχείριση διαφημίσεων, πατήστε Διαφημίσεις και, στη συνέχεια, βρείτε την επιλογή Μετατροπές και πατήστε Δημιουργία ετικέτας Pinterest (εάν έχετε ήδη δημιουργήσει μια ετικέτα Pinterest, μπορείτε να πατήσετε τον τίτλο για να δείτε το μοναδικό αναγνωριστικό της ετικέτας).

 7. Πηγαίνετε στη σύνοψη παρακολούθησης μετατροπών και βρείτε την ενότητα λεπτομερειών.

 8. Αντιγράψτε τον 13ψήφιο αριθμό κάτω από το Μοναδικό αναγνωριστικό ετικέτας και επικολλήστε τον στη θέση του τμήματος YOUR_TAG_ID στον κώδικα.

2ο βήμα: Κώδικας ολοκλήρωσης αγοράς (checkout)

 1. Από τον λογαριασμό διαχειριστή σας στο Shopify, πατήστε Settings (Ρυθμίσεις) και έπειτα Checkout (Ολοκλήρωση αγοράς).
 2. Στην ενότητα Order processing (Επεξεργασία παραγγελίας), βρείτε το πλαίσιο κειμένου Additional scripts (Πρόσθετες δέσμες ενεργειών).

 3. Επικολλήστε τον παρακάτω κώδικα παρακολούθησης στο πλαίσιο κειμένου: Αν στο πλαίσιο υπάρχει ήδη κώδικας, επικολλήστε τον κώδικα παρακολούθησης μετά τον ήδη υπάρχοντα.

  {% if first_time_accessed %}
  <script type="text/javascript">
  !function(e){if(!window.pintrk){window.pintrk=function()
  {window.pintrk.queue.push(Array.prototype.slice.call(arguments))};var
  
  n=window.pintrk;n.queue=[],n.version="3.0";var
  
  t=document.createElement("script");t.async=!0,t.src=e;var
  
  r=document.getElementsByTagName("script")[0];r.parentNode.insertBefore(t,r)}}
  
  ("https://s.pinimg.com/ct/core.js");
  
  
  
  pintrk('load','YOUR_TAG_ID', { em: '{{ customer.email }}', }); 
  pintrk('page'); 
  </script> 
  <noscript> 
  <img height="1" width="1" style="display:none;" alt=""
  src="https://ct.pinterest.com/v3/?tid=YOUR_TAG_ID&noscript=1" /> 
  </noscript>
  
  <script>
  pintrk('track', 'checkout',{
  value: {{ total_price }} / 100,
  currency: '{{ currency }}',
  order_quantity: 1,
  order_id: {{ checkout.id }}
  });
  </script>
  <noscript>
  <img height="1" width="1" style="display:none;" alt=""
  src="https://ct.pinterest.com/v3/?tid=YOUR_TAG_ID&event=checkout&noscript=1"/>
  </noscript>
  {% endif %}
  
  

   

 4. Μην ξεχάσετε να αντικαταστήσετε το τμήμα YOUR_TAG_ID με το μοναδικό αναγνωριστικό ετικέτας που δημιουργήθηκε στη Διαχείριση διαφημίσεων.

3ο βήμα: Κώδικας προσθήκης στο καλάθι (addtocart)

 1. Από τον λογαριασμό διαχειριστή σας στο Shopify, πατήστε Online Store (Ηλεκτρονικό κατάστημα) και έπειτα Themes (Θέματα).

 2. Στο θέμα που χρησιμοποιείτε, πατήστε Actions (Ενέργειες) και έπειτα Edit code (Επεξεργασία κώδικα).

 3. Στην ενότητα Templates (Πρότυπα) αναζητήστε αρχεία κώδικα με το όνομα product.liquid ή product-template.liquid ή product-form.liquid και ανοίξτε τα. Έχετε υπόψη ότι αυτό ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το θέμα που εγκαταστήσατε. Ωστόσο, συνήθως στο αρχείο «products.liquid» ή σε παρεμφερές αρχείο περιλαμβάνεται κώδικας για το κουμπί προσθήκης στο καλάθι.

 4. Κάντε αναζήτηση για addtocart μέσα στο αρχείο πατώντας παρατεταμένα τα πλήκτρα command+f σε Mac ή control+f σε PC.

 5. Τοποθετήστε τον παρακάτω κώδικα στο τελικό του στοιχείου <button> ή <input>.

  onclick="pintrk('track', 'addtocart');"

   

 6. Πατήστε Αποθήκευση στην πάνω δεξιά γωνία.

 

Χρειάζεστε ακόμη βοήθεια;
Επικοινωνήστε μαζί μας.