Πρόγραμμα ανίχνευσης του Pinterest

Για να βοηθήσουμε τους χρήστες να ανακαλύψουν και να κάνουν ό,τι τους αρέσει, δημιουργήσαμε μια βάση δεδομένων με δισεκατομμύρια pin στο Pinterest. Για να προστατεύσουμε τους χρήστες μας και να τους προσφέρουμε περιεχόμενο υψηλότερης ποιότητας, χρησιμοποιούμε προγράμματα ανίχνευσης web που μας βοηθούν να προσδιορίσουμε τα δεδομένα στις σελίδες πίσω από τα pin.

Αυτές οι σελίδες περιέχουν εμπλουτισμένα σήματα που μας επιτρέπουν να βρίσκουμε καλύτερες προτάσεις, να καταπολεμούμε το ανεπιθύμητο περιεχόμενο και να εμφανίζουμε χρήσιμες πληροφορίες. Για να αξιοποιήσουμε πλήρως αυτά τα σήματα, ανά τακτά διαστήματα φορτώνουμε, αποθηκεύουμε και επεξεργαζόμαστε περιεχόμενο σελίδων που σχετίζεται με τα pin.

Πώς το Pinterest αποκτά πρόσβαση στον ιστότοπό σας

Όταν ένα γνήσιο πρόγραμμα ανίχνευσης του Pinterest επισκέπτεται τον ιστότοπό σας, στέλνει έναν έγκυρο παράγοντα χρήστη Pinterest και συνδέεται από ένα δίκτυο που ελέγχεται από το Pinterest.

Το πρόγραμμα ανίχνευσης του Pinterest σέβεται το Πρότυπο εξαίρεσης ρομπότ (robots.txt) και έχει διαμορφωθεί έτσι ώστε να οριοθετεί τα ταυτόχρονα αιτήματα που υποβάλλονται στον ιστότοπό σας. Μην ενσωματώνετε στον κώδικα διαμόρφωσης του ιστότοπου τις διευθύνσεις IP αυτών των δικτύων, επειδή οι διευθύνσεις που χρησιμοποιεί το πρόγραμμα ανίχνευσης μπορεί να αλλάξουν χωρίς ειδοποίηση.

Ο παράγοντας χρήστη του Pinterest είναι:

Pinterest/0.2 (+https://www.pinterest.com/bot.html)
Mozilla/5.0 (συμβατό, Pinterestbot/1.0, +https://www.pinterest.com/bot.html)Mozilla/5.0 (Linux, Android 6.0.1, Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, όπως Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile Safari/537.36 (συμβατό, Pinterestbot/1.0, +https://www.pinterest.com/bot.html)

Η διεύθυνση IP του Pinterest είναι δυναμική και αλλάζει συχνά, αλλά βρίσκεται πάντα στο εύρος 54.236.1.XXX.

Επαλήθευση του προγράμματος ανίχνευσης του Pinterest

  1. Χρησιμοποιήστε την εντολή host για να πραγματοποιηθεί αντίστροφη αναζήτηση DNS στη διεύθυνση IP από τα αρχεία καταγραφής.
  2. Επαληθεύστε ότι το όνομα τομέα στην απάντηση λήγει με το pinterest.com.
  3. Χρησιμοποιήστε την εντολή host για να πραγματοποιηθεί αναζήτηση DNS προς τα εμπρός στην απάντηση που ανακτήθηκε από το βήμα 1.
  4. Επαληθεύστε ότι πρόκειται για την ίδια με τη διεύθυνση IP από το βήμα 1.

Αν λάβετε σταθερό όγκο επισκεψιμότητας από έναν πελάτη που αποστέλλει έγκυρο παράγοντα χρήστη Pinterest, αλλά δεν περνάει την παραπάνω δοκιμή DNS, επικοινωνήστε μαζί μας.

Περιορισμός ή έλεγχος πρόσβασης του Pinterest στον ιστότοπό σας

Για να τροποποιήσετε τη συμπεριφορά του προγράμματος ανίχνευσης του Pinterest, θα πρέπει να ενημερώσετε το αρχείο robots.txt του ιστότοπού σας. Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει το αρχείο robots.txt στον κύριο τομέα σας, καθώς δεν υποστηρίζουμε αρχεία robots.txt σε υποτομείς.

Οι μεγάλες καθυστερήσεις ανίχνευσης επηρεάζουν τη διανομή και τις προτάσεις του περιεχομένου σας στο Pinterest. Επομένως, σεβόμαστε τις καθυστερήσεις έως 1 και θα αντιμετωπίσουμε τυχόν μεγαλύτερες τιμές ως 1.  Εάν το αποδέχεστε και εξακολουθείτε να χρειάζεστε μεγαλύτερη καθυστέρηση ανίχνευσης, επικοινωνήστε μαζί μας.

How Pinterest accesses your site

When a genuine Pinterest crawler visits your website, it will send a valid Pinterest User-Agent and connect from a network operated by Pinterest.

Pinterest crawler respects the Robots Exclusion Standard (robots.txt) and is configured to rate limit concurrent requests made to your site. Don't hard code these network's IP addresses in your site configuration, because the addresses that the crawler uses can change without notice.

Pinterest's user agent is:

Pinterest/0.2 (+https://www.pinterest.com/bot.html)
Mozilla/5.0 (compatible; Pinterestbot/1.0; +https://www.pinterest.com/bot.html)
Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile Safari/537.36 (compatible; Pinterestbot/1.0; +https://www.pinterest.com/bot.html)

Pinterest's IP is dynamic and and changes frequently, but will always be in the range of: 54.236.1.XXX.

Verify the Pinterest crawler

  1. Use the host command to run a reverse DNS lookup on the IP address from your logs
  2. Verify that the domain name in the response ends with pinterest.com
  3. Use the host command to run a forward DNS lookup on the response retrieved from step 1
  4. Verify that it is the same as the IP address from step 1

If you receive a consistent volume of traffic from a client sending a valid Pinterest user-agent but it does not pass the above DNS test, please contact us.

Restrict or limit Pinterest from accessing your site

To modify the behavior of the Pinterest crawler, you'll need to update your site's robots.txt file. Make sure to place the robots.txt file on your main domain, because we do not support robots.txt files on subdomains.

Large crawl delays impact the distribution and recommendation of your content on Pinterest. Therefore, we honor delays of up to 1 and will treat any larger values as 1.  If you acknowledge this and still need a larger crawl delay, contact us.

Χρειάζεστε ακόμη βοήθεια;
Επικοινωνήστε μαζί μας.