Εφαρμογή ετικέτας Pinterest

Η ετικέτα Pinterest παρακολουθεί τις ενέργειες που πραγματοποιούν οι χρήστες στον ιστότοπό σας, αφού δουν τις διαφημίσεις σας. Τοποθετήστε την ετικέτα Pinterest στον ιστότοπό σας, για να συγκεντρώσετε πληροφορίες για το κοινό και να μετρήσετε την απόδοση της διαφημιστικής σας δαπάνης (RoAS).

Όταν προσθέσετε την ετικέτα Pinterest στον ιστότοπό σας, μπορείτε να μάθετε ποιες διαφημίσεις οδηγούν σε περισσότερες μετατροπές και πώς οι χρήστες αλληλεπιδρούν με τον ιστότοπό σας.

Κώδικας βάσης

Ο κώδικας βάσης αποτελεί τη βάση της ετικέτας Pinterest. Τοποθετήστε τον σε κάθε σελίδα του ιστότοπού σας, ανεξάρτητα από το εάν παρακολουθείτε συγκεκριμένα συμβάντα μετατροπών σε αυτήν τη σελίδα.

Κώδικας συμβάντος

Μπορείτε να τοποθετήσετε κώδικες συμβάντων στις σελίδες όπου θέλετε να παρακολουθείτε συγκεκριμένες μετατροπές. Αφού τοποθετήσετε τον κώδικα βάσης, τοποθετήστε έναν κώδικα συμβάντος εκεί όπου θέλετε να βλέπετε ποιες ενέργειες πραγματοποιούν οι χρήστες, όπως εγγραφές ή αγορές.

Επισκόπηση διαδικασίας

Έχετε υπόψη ότι για τις παρακάτω οδηγίες θεωρείται ως δεδομένο ότι χρησιμοποιείτε JavaScript και HTML.

Ρύθμιση της Διαχείρισης διαφημίσεων

 1. Συνδεθείτε στον εταιρικό σας λογαριασμό στο Pinterest και μεταβείτε στη σελίδα Μετατροπές, στη Διαχείριση διαφημίσεων.

 2. Επιλέξτε Δημιουργία ετικέτας Pinterest.

 3. Επιλέξτε το όνομα της ετικέτας Pinterest για να αντιγράψετε τον κώδικα βάσης, συμπεριλαμβανομένου του μοναδικού σας αναγνωριστικού ετικέτας.

Εφαρμογή προαιρετικής ενισχυμένης αντιστοίχισης

Έχετε τη δυνατότητα να εφαρμόσετε την Ενισχυμένη αντιστοίχιση, ώστε να μπορείτε να βλέπετε περισσότερες μετατροπές παρακολουθώντας τις ενέργειες στον ιστότοπο όταν δεν υπάρχει cookie Pinterest. Επιστρέφει ασφαλείς, κατακερματισμένες διευθύνσεις email με τις μετατροπές σας, προκειμένου να έχετε καλύτερη εικόνα για τις μετατροπές. Αν χρησιμοποιείτε την ετικέτα <img>, θα πρέπει να κατακερματίσετε εσείς τις διευθύνσεις email, προτού τις μεταβιβάσετε στην ετικέτα.

 1. Βρείτε τον κώδικα βάσης.

 2. Στον κώδικα αντικαταστήστε το στοιχείο <user_email_address> με τις δικές σας πληροφορίες.

Προσθήκη της ετικέτας Pinterest στον ιστότοπό σας

 1. Εντοπίστε την κεφαλίδα για τον ιστότοπό σας.

 2. Τοποθετήστε τον κώδικα βάσης στην  του ιστότοπού σας μεταξύ των ετικετών <head> και </head> ώστε να ενεργοποιείται σε κάθε σελίδα.

 3. Μεταβείτε στις σελίδες όπου θα θέλατε να παρακολουθείτε ένα συγκεκριμένο συμβάν, όπως όταν κάποιος αγοράζει κάτι ή προσθέτει ένα αντικείμενο στο καλάθι του.

 4. Προσθέστε τον αντίστοιχο κώδικα συμβάντος στη σελίδα και βεβαιωθείτε ότι ο κώδικας βάσης θα εκτελείται πριν από τον κώδικα συμβάντος.

Επαλήθευση της ετικέτας Pinterest

 1. Κατεβάστε την επέκταση Pinterest Tag Helper του Google Chrome, για να βλέπετε τις ετικέτες μετατροπών και τα σχετικά δεδομένα συμβάντος που αποστέλλονται από τον ιστότοπό σας.

 2. Μεταβείτε στη Διαχείριση διαφημίσεων και βρείτε τον πίνακα ιστορικού συμβάντων στη σελίδα μετατροπών για να δείτε τις μετατροπές που ενεργοποιήθηκαν από την ετικέτα σας τις τελευταίες 24 ώρες.

Προβολή μετατροπών

Μπορείτε να βλέπετε τις  στη Διαχείριση διαφημίσεων.

 1. Αφού προβάλετε μια καμπάνια διαφημίσεων, συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στο Pinterest και μεταβείτε στη Διαχείριση διαφημίσεων.

 2. Πατήστε Διαφημίσεις στην πάνω αριστερή γωνία και επιλέξτε Αναφορές.

 3. Μεταβείτε στην επιλογή Πίνακας: Απόδοση κάτω από το γράφημα στον πίνακα αναφορών.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τον πίνακα εργαλείων για τις αναφορές.

Περισσότεροι πόροι

 1. Κώδικας βάσης

 2. Κώδικας συμβάντος

 3. Παραδείγματα κωδίκων συμβάντων

 4. Συνδυαστικά παραδείγματα κωδίκων βάσης και συμβάντων.

 5. Ενισχυμένη αντιστοίχιση

 6. Ετικέτα IMG

 7. Βοήθεια ετικέτας Pinterest

 

Χρειάζεστε ακόμη βοήθεια;
Επικοινωνήστε μαζί μας.