Δημιουργία ομάδων προϊόντων

Φαίνεται ότι δεν είναι διαθέσιμοι ακόμη οι Κατάλογοι στην περιοχή σας. Δείτε σε ποιες περιοχές είναι διαθέσιμοι οι Κατάλογοι στους εταιρικούς λογαριασμούς στο Pinterest.

Learn more

Ομάδες προϊόντων

Οι ομάδες προϊόντων είναι ένας τρόπος για την ομαδοποίηση παρόμοιων pin. Για να προωθήσετε τα προϊόντα σας, πρέπει να τα ομαδοποιείτε σε ομάδες προϊόντων.

Οι ορισμοί πηγής δεδομένων που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να φιλτράρετε ομάδες προϊόντων είναι οι εξής: κατηγορία (κατηγορία προϊόντων Google), τύπος προϊόντος, brand και προσαρμοσμένες ετικέτες.

Τρόπος δημιουργίας ομάδων προϊόντων

  1. Αφού προσθέσετε μια πηγή δεδομένων, μεταβείτε στο αναπτυσσόμενο μενού «Διαφημίσεις» και επιλέξτε Κατάλογοι.
  2. Επιλέξτε Ομάδες προϊόντων και πατήστε Δημιουργία.
  3. Φιλτράρετε τα προϊόντα ορίζοντας επιλογές στα αναπτυσσόμενα μενού «Κατηγορία» και «Τύπος προϊόντος» (μπορείτε να επιλέξετε όσα θέλετε σε κάθε αναπτυσσόμενο μενού).
    • Συμβουλή: Αν θέλετε να δείτε τον συνολικό αριθμό προϊόντων σε κάθε ομάδα προϊόντων και πότε έγινε η τελευταία ενημέρωσή τους, ανατρέξτε στην καρτέλα «Ομάδα προϊόντων» στους Καταλόγους.
  4. Όταν είστε έτοιμοι, δώστε όνομα στα φίλτρα και αποθηκεύστε την ομάδα προϊόντων.
  5. Πατήστε   για να δείτε τα φίλτρα να εφαρμόζονται στην ομάδα προϊόντων.

Διαχείριση των ομάδων προϊόντων

  1. Για να δείτε τα επιλεγμένα φίλτρα που εφαρμόζονται στην ομάδα προϊόντων, πατήστε το 
  2. Πατήστε το  για να επεξεργαστείτε την ομάδα προϊόντων.

Βέλτιστες πρακτικές για ομάδες προϊόντων

Ονομάστε τις ομάδες προϊόντων με βάση τα επιλεγμένα φίλτρα, για να προσδιορίσετε εύκολα τη ρύθμιση για τη συγκεκριμένη ομάδα προϊόντων. Π.χ. Αν επιλέξετε τον τύπο προϊόντος «Φορέματα» και την προσαρμοσμένη ετικέτα «Περισσότερες πωλήσεις», ονομάστε την ομάδα προϊόντων «Φορέματα με τις περισσότερες πωλήσεις».

Ομαδοποιήστε παρόμοια προϊόντα πρώτα κατά κατηγορία και μετά προσθέστε προσαρμοσμένες ετικέτες και brand ανάλογα με την περίπτωση. Βεβαιωθείτε ότι δημιουργείτε ομάδες προϊόντων χρησιμοποιώντας φίλτρα που θα υπάρχουν πάντα στην πηγή δεδομένων. Αν τα φίλτρα που εφαρμόσατε σε μια ομάδα προϊόντων δεν σταλούν στην πηγή δεδομένων, το πλήθος προϊόντων της υπάρχουσας ομάδας προϊόντων θα είναι 0.

Ομάδες προϊόντων που δημιουργούνται αυτόματα

Επιπλέον των ομάδων προϊόντων που δημιουργείτε, το Pinterest μπορεί επίσης να δημιουργήσει αυτόματα ορισμένες ομάδες προϊόντων ως προτάσεις εκ μέρους σας. Δίπλα στο όνομα αυτών των ομάδων προϊόντων υπάρχει το μήνυμα "Δημιουργήθηκαν αυτόματα για εσάς". Μπορείτε να προβάλλετε αυτές τις ομάδες προϊόντων στο εταιρικό προφίλ σας ή να τις προωθείτε μέσω των διαφημίσεων αγορών όπως θα κάνατε με μια ομάδα προϊόντων που δεν δημιουργείται αυτόματα. Επίσης, μπορείτε να αγνοήσετε αυτές τις προτάσεις αν δεν έχουν αξία για την επιχείρησή σας ή αν δεν σχετίζονται με αυτήν.

Προς το παρόν, το σύνολο των ομάδων προϊόντων που δημιουργούνται αυτόματα περιορίζεται στα ακόλουθα 6. Έχετε υπόψη ότι για κάθε ομάδα προϊόντων (εκτός από την ομάδα «Όλα τα προϊόντα») περιορίζουμε το σύνολο αποτελεσμάτων σε μόνο 1.000 προϊόντα. Αυτές οι ομάδες ενημερώνονται εκτός σύνδεσης σε καθημερινή βάση.

Ομάδα προϊόντων Σύνοψη
Όλα τα προϊόντα Αποτελείται από κάθε προϊόν στο τελευταίο σας επιτυχημένο ανέβασμα τροφοδοσίας.
Περισσότερες πωλήσεις Αν έχετε εγκαταστήσει την Ετικέτα μετατροπής, θα αναζητήσουμε τα προϊόντα με το υψηλότερο ποσοστό μετατροπής και θα δημιουργήσουμε μια ομάδα προϊόντων με τα συγκεκριμένα προϊόντα.
Και πάλι διαθέσιμα Βλέποντας πώς αλλάζει η τροφοδοσία σας από τη μια μέρα στην άλλη, προσδιορίζουμε ποια προϊόντα ήταν προηγουμένως μη διαθέσιμα και τώρα είναι διαθέσιμα. Η συγκεκριμένη ομάδα αποτελείται από αυτά τα προϊόντα.
Οι καλύτερες προσφορές Ανατρέχοντας στο πεδίο «sales_price» και συγκρίνοντάς το με το πεδίο «price», υπολογίζουμε τα προϊόντα με τη μεγαλύτερη πτώση τιμής (%) και δημιουργούμε μια ομάδα με βάση αυτά τα προϊόντα.
Νέες αφίξεις Αποτελείται από προϊόντα που είναι νέα στον κατάλογό σας.
Αγαπημένα χρηστών του Pinterest Αυτά υπολογίζονται σύμφωνα με τις ενέργειες των χρηστών του Pinterest (διαφημίσεις + οργανικές), για να προσδιοριστεί ποια προϊόντα έχουν απήχηση στους περισσότερους χρήστες του Pinterest.

Προβολή ομάδων προϊόντων στο εταιρικό προφίλ σας

Στο επάνω μέρος της σελίδας ομάδων προϊόντων στους Καταλόγους, υπάρχει μια ενότητα για τις προβαλλόμενες ομάδες προϊόντων. Μπορείτε να επιλέξετε έως 8 ομάδες προϊόντων για προβολή στο εταιρικό προφίλ σας, επιλέγοντας την αρχή δίπλα σε κάθε όνομα ομάδας προϊόντων.

Ποιο είναι το επόμενο βήμα;

Τώρα που έχετε τις ομάδες προϊόντων, ανατρέξτε στον οδηγό «Διαφημίσεις αγορών», για να μάθετε πώς μπορείτε να δημιουργήσετε διαφημίσεις αγορών και να ρυθμίσετε τη δυναμική επαναστόχευση.

 

Χρειάζεστε ακόμη βοήθεια;
Επικοινωνήστε μαζί μας.