Αναφορά συμβάντων μετατροπής εκτός σύνδεσης

Μετά το ανέβασμα των συμβάντων μετατροπής, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στον πίνακα εργαλείων αναφορών στη Διαχείριση διαφημίσεων ή να δημιουργήσετε μια αναφορά στο Κέντρο αναφορών. 

Προβολή μετρήσεων εκτός σύνδεσης στον πίνακα εργαλείων αναφορών της Διαχείρισης διαφημίσεων

  1. Επιλέξτε το εικονίδιο επεξεργασίας τέρμα δεξιά στην επάνω σειρά του πίνακα αναφορών. 
  2. Επιλέξτε μετατροπές για Ολοκλήρωση αγοράς.
  3. Επιλέξτε Εκτός σύνδεσης.
  4. Επιλέξτε τις μετρήσεις που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για τη μέτρηση μετατροπών εκτός σύνδεσης.

Προβολή μετρήσεων εκτός σύνδεσης στο κέντρο αναφορών

  1. Επιλέξτε τον τύπο μετατροπής που σας ενδιαφέρει στην ενότητα «Στήλες».
  2. Επιλέξτε «Εκτός σύνδεσης» στο αναπτυσσόμενο μενού.
  3. Χρησιμοποιήστε το αναπτυσσόμενο μενού για να επιλέξετε τις μετρήσεις που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για τη μέτρηση μετατροπών εκτός σύνδεσης.

Ρυθμίσεις μετατροπών

Το παράθυρο μετατροπής είναι το περιθώριο χρόνου που χρειάζεται για την απόδοση μιας μετατροπής σε ένα. Το παράθυρο κλικ/ενέργειας αλληλεπίδρασης/προβολής της μετατροπής για συμβάντα εκτός σύνδεσης μπορεί να έχει οποιονδήποτε συνδυασμό 1, 7, 30 και 60 ημερών.

Οι πηγές μετατροπών αναφέρονται στην τεχνολογία που χρησιμοποιείται για την αποστολή των συμβάντων μετατροπής στο Pinterest. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις επιλογές ανεβάσματος μετατροπών.

Μπορείτε να δείτε την αναφορά μετατροπών εκτός σύνδεσης μέσω της ημερομηνίας συμβάντος διαφήμισης ή της ημερομηνίας συμβάντος μετατροπής.

Τύπος αναφοράς Θα δείτε Παράδειγμα
Ημερομηνία συμβάντος διαφήμισης Αριθμός των συμβάντων διαφήμισης στο εύρος ημερομηνιών. Οι μετατροπές εκτός σύνδεσης που αποδίδονται σε αυτά τα συμβάντα διαφήμισης έχουν μεταγενέστερη ημερομηνία από το παράθυρο μετατροπής.

Εύρος ημερομηνιών: 1/1/2020 - 30/1/2020

Παράθυρο μετατροπής: 30/30/30

Θα εμφανίζονται όλα τα συμβάντα διαφήμισης που πραγματοποιούνται μεταξύ 1/1/2020 - 30/1/2020. Ας υποθέσουμε ότι αυτά τα συμβάντα αποδίδουν 100 μετατροπές μεταξύ 1/1/2020 - 29/2/2020 εντός του παραθύρου μετατροπής.

Οι 100 μετατροπές θα εμφανίζονται στην αναφορά. 

Ημερομηνία συμβάντος μετατροπής Αριθμός μετατροπών στο εύρος ημερομηνιών. Τα συμβάντα διαφήμισης που αποδίδονται σε αυτές τις μετατροπές είναι αναδρομικά ανάλογα με το επιλεγμένο παράθυρο μετατροπής.

Εύρος ημερομηνιών: 1/1/2020 - 30/1/2020

Παράθυρο μετατροπής: 30/30/30

Θα εμφανίζονται όλα τα συμβάντα μετατροπής που πραγματοποιούνται μεταξύ 1/1/2020 - 30/1/2020. Ας υποθέσουμε ότι αυτές οι μετατροπές αποδίδονται σε 100 συμβάντα διαφήμισης μεταξύ 2/12/2019 - 29/2/2020 εντός του παραθύρου μετατροπής.

Τα 100 συμβάντα διαφήμισης θα εμφανίζονται στην αναφορά.

 

 

 

 

Χρειάζεστε ακόμη βοήθεια;
Επικοινωνήστε μαζί μας.