Έλεγχος της αναφοράς συμβάντων μετατροπής εκτός σύνδεσης

Αφού ανεβάσετε τα συμβάντα μετατροπής, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στην αναφορά μέσω του πίνακα εργαλείων αναφορών στη Διαχείριση διαφημίσεων ή να δημιουργήσετε μια αναφορά στο Κέντρο αναφορών. 

Προβολή μετρήσεων εκτός σύνδεσης στη Διαχείριση διαφημίσεων

 1. Συνδεθείτε στον εταιρικό σας λογαριασμό στο Pinterest.
 2. Πατήστε Διαφημίσεις στο πάνω μέρος της οθόνης και μετά πατήστε Αναφορές
 3. Επιλέξτε το εικονίδιο επεξεργασίας στην πάνω δεξιά γωνία του πίνακα αναφορών. 
 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Μετατροπές από ολοκλήρωση αγοράς και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Εκτός σύνδεσης.
 5. Επιλέξτε τις μετρήσεις που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για τη μέτρηση μετατροπών εκτός σύνδεσης.

Προβολή μετρήσεων εκτός σύνδεσης σε προσαρμοσμένη αναφορά 

 1. Συνδεθείτε στον εταιρικό σας λογαριασμό στο Pinterest.
 2. Πατήστε Διαφημίσεις στο πάνω μέρος της οθόνης και μετά πατήστε Προσαρμοσμένες αναφορές.
 3. Πατήστε Δημιουργία νέας αναφοράς στην πάνω δεξιά πλευρά της οθόνης.
 4. Επεξεργαστείτε τα πεδία στις ενότητες Λεπτομέρειες αναφοράς, Φίλτρα δεδομένων και Προγραμματισμός και χρονικό πλαίσιο.
 5. Στην ενότητα Στήλες, επιλέξτε το εικονίδιο δεξιού εισαγωγικού chevron δίπλα στην επιλογή Μετατροπές από ολοκλήρωση αγορών.
 6. Πατήστε το εικονίδιο δεξιού εισαγωγικού chevron δίπλα στην επιλογή Εκτός σύνδεσης και επιλέξτε τις μετατροπές εκτός σύνδεσης που θέλετε να μετρήσετε.

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη δημιουργία προσαρμοσμένων αναφορών, διαβάστε την ενότητα Δημιουργία, επεξεργασία και έλεγχος προσαρμοσμένων αναφορών.

Ρυθμίσεις μετατροπών

Το παράθυρο μετατροπής είναι το περιθώριο χρόνου που χρειάζεται για την απόδοση μιας μετατροπής σε ένα . Το παράθυρο κλικ/ενέργειας αλληλεπίδρασης/προβολής της μετατροπής για συμβάντα εκτός σύνδεσης μπορεί να έχει οποιονδήποτε συνδυασμό 1, 7, 30 και 60 ημερών.

Οι πηγές μετατροπών αναφέρονται στην τεχνολογία που χρησιμοποιείται για την αποστολή των συμβάντων μετατροπής στο Pinterest. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις επιλογές ανεβάσματος μετατροπών.

Μπορείτε να δείτε την αναφορά μετατροπών εκτός σύνδεσης μέσω της ημερομηνίας συμβάντος διαφήμισης ή της ημερομηνίας συμβάντος μετατροπής.

Τύπος αναφοράς Θα δείτε Παράδειγμα
Ημερομηνία συμβάντος διαφήμισης Αριθμός των συμβάντων διαφήμισης στο εύρος ημερομηνιών. Οι μετατροπές εκτός σύνδεσης που αποδίδονται σε αυτά τα συμβάντα διαφήμισης έχουν μεταγενέστερη ημερομηνία από το παράθυρο μετατροπής.

Εύρος ημερομηνιών: 1/1/2020 - 30/1/2020

Παράθυρο μετατροπής: 30/30/30

Θα εμφανίζονται όλα τα συμβάντα διαφήμισης που πραγματοποιούνται μεταξύ 1/1/2020 - 30/1/2020. Ας υποθέσουμε ότι αυτά τα συμβάντα αποδίδουν 100 μετατροπές μεταξύ 1/1/2020 - 29/2/2020 εντός του παραθύρου μετατροπής.

Οι 100 μετατροπές θα εμφανίζονται στην αναφορά. 

Ημερομηνία συμβάντος μετατροπής Αριθμός μετατροπών στο εύρος ημερομηνιών. Τα συμβάντα διαφήμισης που αποδίδονται σε αυτές τις μετατροπές είναι αναδρομικά ανάλογα με το επιλεγμένο παράθυρο μετατροπής.

Εύρος ημερομηνιών: 1/1/2020 - 30/1/2020

Παράθυρο μετατροπής: 30/30/30

Θα εμφανίζονται όλα τα συμβάντα μετατροπής που πραγματοποιούνται μεταξύ 1/1/2020 - 30/1/2020. Ας υποθέσουμε ότι αυτές οι μετατροπές αποδίδονται σε 100 συμβάντα διαφήμισης μεταξύ 2/12/2019 - 29/2/2020 εντός του παραθύρου μετατροπής.

Τα 100 συμβάντα διαφήμισης θα εμφανίζονται στην αναφορά.

 

 

 

 

Χρειάζεστε ακόμη βοήθεια;
Επικοινωνήστε μαζί μας.