Ορισμός προσφοράς

Βλέπετε αυτό το άρθρο από μια περιοχή όπου δεν είναι διαθέσιμες ακόμα οι Διαφημίσεις. Δείτε σε ποιες περιοχές είναι διαθέσιμες οι Διαφημίσεις για τους λογαριασμούς Pinterest Business.

Learn more

Οι προσφορές αντιπροσωπεύουν τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείτε τον προϋπολογισμό σας, για να πληρώσετε τις διάφορες ενέργειες που γίνονται στις διαφημίσεις, ανάλογα με το πόσο εσείς θεωρείτε ότι αξίζουν αυτές οι ενέργειες. Μπορείτε να επιλέξετε τις προσαρμοσμένες προσφορές ή τις αυτόματες προσφορές.

Προσαρμοσμένες προσφορές

Τις προσαρμοσμένες προσφορές τις ορίζετε εσείς. Συμπληρώνετε το μέγιστο ποσό το οποίο θεωρείτε ότι αξίζει κάποια ενέργεια μια δεδομένη στιγμή και αλλάζετε το ποσό σε όλη τη διάρκεια της ημέρας, όταν και όσο συχνά θέλετε.

Πατήστε την επιλογή Προσαρμογή στην ενότητα Βελτιστοποίηση και προβολή της Διαχείρισης διαφημίσεων.

Ελάχιστες προσφορές για κάθε μοντέλο υποβολής προσφοράς

Κάθε καμπάνια έχει διαφορετικό κατώτατο όριο προσφοράς. Σε κάθε τύπο καμπάνιας ισχύουν διαφορετικά κατώτατα όρια ανάλογα με τη χώρα. Η ελάχιστη προσφορά εξαρτάται από τις χώρες τις οποίες θα επιλέξετε για στόχευση της καμπάνιας σας. Στη συνέχεια, το κατώτατο όριο προσφοράς για κάθε χώρα μετατρέπεται σε αντίστοιχο ποσό δολαρίων ΗΠΑ σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία. Η ελάχιστη προσφορά θα είναι η υψηλότερη από τα διαφορετικά κατώτατα όρια για τις διάφορες χώρες.

Εάν επιλέξετε πολλούς τύπους, το κατώτατο όριο της προσφοράς σας θα είναι το ίδιο με το κατώτατο όριο προσφοράς του τύπου με την υψηλότερη τιμή.

Για παράδειγμα, αν έχετε μια καμπάνια CPC που στοχεύει τις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο και τον Καναδά, τα κατώτατα όρια προσφοράς είναι 0,10 $, 0,07 £ και 0,10 $ αντίστοιχα. Μετατρέπουμε αυτά τα κατώτατα όρια προσφοράς σε δολάρια ΗΠΑ (USD) και μετά ορίζουμε το ελάχιστο ποσό ως την υψηλότερη τιμή, η οποία θα είναι 0,10 $.

Να θυμάστε ότι θα πληρώσετε μόνο το ελάχιστο απαιτούμενο ποσό μια δεδομένη στιγμή, ανεξάρτητα από το τι έχετε ορίσει στην προσφορά σας. Αν ορίσετε την προσφορά σας στα 3 $ και το ελάχιστο απαιτούμενο ποσό για να κερδίσετε μια δημοπρασία είναι 0,50 $, τότε θα χρησιμοποιηθούν μόνο τα 0,50 $.

Προσφορές σε επίπεδο λέξεων-κλειδιών

Όταν χρησιμοποιείτε λέξεις-κλειδιά, έχετε τη δυνατότητα να υποβάλετε μια προσφορά σε επίπεδο λέξεων-κλειδιών. Οι προσφορές σε επίπεδο λέξεων-κλειδιών μπορούν να σας βοηθήσουν να βελτιστοποιήσετε την καμπάνια σας με βάση την απόδοση μεμονωμένων λέξεων-κλειδιών. Αν χρησιμοποιείτε στόχευση λέξεων-κλειδιών, αλλά δεν παρέχετε προσφορά σε επίπεδο λέξεων-κλειδιών, από προεπιλογή η προσφορά σας θα οριστεί σε επίπεδο ομάδας διαφημίσεων.

Αυτόματες προσφορές

Οι αυτόματες προσφορές είναι διαθέσιμες μόνο σε καμπάνιες αύξησης της επισκεψιμότητας και είναι η προεπιλεγμένη ρύθμιση για τους διαφημιστές που υλοποιούν τέτοιες καμπάνιες.

Η διαχείριση για τις αυτόματες προσφορές γίνεται από το Pinterest, όχι από εσάς. Οι προσφορές αλλάζουν αυτόματα από το Pinterest πολλές φορές την ημέρα. Στόχος του Pinterest είναι να σας φέρνει τα περισσότερα κλικ στο χαμηλότερο δυνατό κόστος ανά κλικ (CPC), μέχρι να δαπανηθεί το σύνολο του προϋπολογισμού σας.

Η στρατηγική των αυτόματων προσφορών δημιουργεί κυμαινόμενο κόστος, συνήθως στην αρχή μιας καμπάνιας, καθώς ο αλγόριθμος προβολής του Pinterest αναζητά πιθανά αποτελέσματα. Για παράδειγμα, αν μειωθεί ο ανταγωνισμός στη δημοπρασία, μπορεί να πέσει το κόστος. Αν αυξηθεί ο ανταγωνισμός στη δημοπρασία, μπορεί να ανέβει το κόστος. 

Λάβετε υπόψη ότι εξακολουθούν να απαιτούνται προϋπολογισμοί σε επίπεδο ομάδας διαφημίσεων.

Πατήστε την επιλογή Αυτόματα στην ενότητα Βελτιστοποίηση και προβολή της Διαχείρισης διαφημίσεων.

Άλλα άρθρα

Χρειάζεστε ακόμη βοήθεια;
Επικοινωνήστε μαζί μας.