Ψώνια στο Pinterest

Φαίνεται ότι δεν είναι διαθέσιμοι ακόμη οι Κατάλογοι στην περιοχή σας. Δείτε σε ποιες περιοχές είναι διαθέσιμοι οι Κατάλογοι στους εταιρικούς λογαριασμούς στο Pinterest.

Learn more

Ξεκινήστε με τις αγορές στο Pinterest

Με τα pin προϊόντων μπορείτε να προβάλλετε τα προϊόντα σας σε χρήστες του Pinterest που αναζητούν ήδη ιδέες και πράγματα για να αγοράσουν. Δείτε πώς μπορείτε να ξεκινήσετε:

  1. Προετοιμασία - Κάντε κάποια προεργασία για να βεβαιωθείτε ότι οι κατάλογοι ταιριάζουν και ότι είστε προετοιμασμένοι
  2. Πρόσληψη πηγής δεδομένων - Με αυτόν τον τρόπο προβάλλετε τα προϊόντα σας στο Pinterest (καθημερινά)

  3. Δημιουργία ομάδων προϊόντων - Φιλτράρετε και οργανώστε τα pin προϊόντων σας

  4. Προώθηση ομάδων προϊόντων - Δημιουργήστε διαφημίσεις αγορών για να προωθήσετε τα pin προϊόντων σας

  5. Παρακολούθηση, αναφορά και βελτιστοποίηση - Μετρήστε την επιτυχία και κάντε βελτιώσεις

Pin προϊόντων

Τα pin προϊόντων είναι εμπλουτισμένα με μεταδεδομένα και μορφοποιημένα έτσι ώστε οι χρήστες του Pinterest να καταλαβαίνουν ότι μπορούν να αγοράσουν τα προϊόντα. Περιέχουν πληροφορίες τιμολόγησης, διαθεσιμότητα, καθώς και τίτλο και περιγραφή προϊόντος.

Τα pin προϊόντων στο Pinterest προέρχονται από δύο πηγές:

  • Κατάλογοι - Ένας κλιμακωτός τρόπος για το ανέβασμα μιας πηγής δεδομένων προϊόντων. Τα pin προϊόντων από καταλόγους μπορούν να προστεθούν σε ομάδες προϊόντων και να προωθηθούν ως διαφημίσεις αγορών.
  • Εμπλουτισμένα pin - Αποθηκεύονται στο Pinterest απευθείας από μια σελίδα προϊόντων σε έναν ιστότοπο διαφημιστή (τα μεταδεδομένα από τη σελίδα προϊόντων υποδεικνύουν ότι μπορούν να γίνουν αγορές από το pin). Τα pin προϊόντων από εμπλουτισμένα pin δεν μπορούν να δημιουργούνται σε ομάδες προϊόντων ή να προωθούνται ως διαφημίσεις αγορών. 

Όλα τα pin προϊόντων στο Pinterest μπορούν να κατανέμονται οργανικά, αλλά μόνο τα pin προϊόντων που δημιουργούνται με χρήση καταλόγων μπορούν να προωθούνται ως διαφημίσεις αγορών.

Ποιο είναι το επόμενο βήμα;

Ανατρέξτε στον οδηγό «Προτού ξεκινήσετε με τους καταλόγους», για να δείτε τι πρέπει να κάνετε για να προβάλλετε τα προϊόντα σας στο Pinterest.

Χρειάζεστε ακόμη βοήθεια;
Επικοινωνήστε μαζί μας.