Ψώνια στο Pinterest

Φαίνεται ότι δεν είναι διαθέσιμοι ακόμη οι Κατάλογοι στην περιοχή σας. Δείτε σε ποιες περιοχές είναι διαθέσιμοι οι Κατάλογοι στους εταιρικούς λογαριασμούς στο Pinterest.

Μάθετε περισσότερα

Με τα pin προϊόντων μπορείτε να προβάλλετε τα προϊόντα σας σε άτομα στο Pinterest που αναζητούν ήδη ιδέες και πράγματα για να αγοράσουν. Δείτε πώς μπορείτε να ξεκινήσετε:

  1. Προετοιμασία - Κάντε κάποια προεργασία για να βεβαιωθείτε ότι οι κατάλογοι ταιριάζουν και ότι είστε προετοιμασμένοι
  2. Πρόσληψη πηγής δεδομένων - Προβάλλετε τα προϊόντα σας στο Pinterest (καθημερινά)

  3. Δημιουργία ομάδων προϊόντων - Φιλτράρετε και οργανώστε τα pin προϊόντων σας

  4. Προώθηση ομάδων προϊόντων - Δημιουργήστε διαφημίσεις αγορών για να προωθήσετε τα pin προϊόντων σας

  5. Παρακολούθηση, αναφορά και βελτιστοποίηση - Μετρήστε την επιτυχία και κάντε βελτιώσεις

Τι είναι τα pin προϊόντων;

Τα pin προϊόντων είναι εμπλουτισμένα με μεταδεδομένα και μορφοποιημένα έτσι ώστε τα άτομα στο Pinterest να καταλαβαίνουν ότι μπορούν να αγοράσουν τα προϊόντα. Περιέχουν πληροφορίες τιμολόγησης, διαθεσιμότητα, καθώς και τίτλο και περιγραφή προϊόντος.

Σημείωση: Στις ΗΠΑ και στο Ηνωμένο Βασίλειο, αυτή η πληροφορία θα εμφανίζεται μόνο στα pin του προϊόντος σας, εάν το προϊόν σας είναι διαθέσιμο, η τιμή είναι ακριβής και έχουμε ενημερώσει τα δεδομένα τις τελευταίες τρεις ημέρες. 

Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα pin προϊόντων σας ενδέχεται να έχουν ετικέτες. Το pin σας μπορεί να επισημαίνεται ως «Προϊόν με τις περισσότερες πωλήσεις», εάν είναι ένα από τα περισσότερο αγορασμένα αντικείμενα σε διαφορετικούς εμπόρους στην κατηγορία προϊόντων του Pinterest, ή να επισημαίνεται ως «Δημοφιλές» εάν είναι ένα από τα pin προϊόντων με τα περισσότερα κλικ στην κατηγορία προϊόντων του Pinterest. Αυτές οι ετικέτες δεν αναφέρονται στη δραστηριότητα πωλήσεων ενός μεμονωμένου εμπόρου. 

Τα pin προϊόντων στο Pinterest προέρχονται από δύο πηγές:

  • Κατάλογοι: Ένας κλιμακωτός τρόπος για το ανέβασμα μιας πηγής δεδομένων προϊόντων. Τα pin προϊόντων από καταλόγους μπορούν να προστεθούν σε ομάδες προϊόντων και να προωθηθούν ως διαφημίσεις αγορών.
  • Εμπλουτισμένα pin: Αποθηκεύονται στο Pinterest απευθείας από μια σελίδα προϊόντων σε έναν ιστότοπο διαφημιστή (τα μεταδεδομένα από τη σελίδα προϊόντων υποδεικνύουν ότι μπορούν να γίνουν αγορές από το pin). Τα pin προϊόντων από εμπλουτισμένα pin δεν μπορούν να δημιουργούνται σε ομάδες προϊόντων ή να προωθούνται ως διαφημίσεις αγορών. Σημείωση: Τα δεδομένα εμπλουτισμένων pin θα εμφανίζονται μόνο στα pin σας εάν βρίσκεστε στη λίστα εμπόρων μας. Εάν δεν βρίσκεστε στη λίστα, κάντε αίτηση στο Πρόγραμμα επαληθευμένων εμπόρων

Όλα τα pin προϊόντων στο Pinterest μπορούν να κατανέμονται οργανικά, αλλά μόνο τα pin προϊόντων που δημιουργούνται με χρήση καταλόγων μπορούν να προωθούνται ως διαφημίσεις αγορών.

Τι ακολουθεί;

Ανατρέξτε στον οδηγό «Προτού ξεκινήσετε με τους καταλόγους», για να δείτε πώς να προβάλλετε τα προϊόντα σας στο Pinterest.

Χρειάζεστε ακόμη βοήθεια;
Επικοινωνήστε μαζί μας.