Προσθήκη παρακολούθησης από τρίτους και δυναμικής παρακολούθησης στις διαφημίσεις σας

Βλέπετε αυτό το άρθρο από μια περιοχή όπου δεν είναι διαθέσιμη ακόμα η Ετικέτα Pinterest. Δείτε σε ποιες περιοχές είναι διαθέσιμη η Ετικέτα Pinterest για τους λογαριασμούς Pinterest Business.

Μάθετε περισσότερα

Μπορείτε να προσθέσετε παρακολούθηση από τρίτους και δυναμικές παραμέτρους παρακολούθησης στις διαφημίσεις σας.

Με την παρακολούθηση από τρίτους, μπορείτε να παρακολουθείτε τη δραστηριότητά σας στο Pinterest και την απόδοση των διαφημίσεων μέσα από άλλες πλατφόρμες. Για παράδειγμα, μπορείτε να παρακολουθείτε κλικ σε pin με διευθύνσεις URL τρίτων, όπως είναι το Google DoubleClick Campaign Manager (DCM) ή το Kenshoo, για να επαληθεύετε τις προβολές της καμπάνιας και να συγκεντρώνετε δεδομένα αναφορών.

Με τις δυναμικές παραμέτρους παρακολούθησης, μπορείτε να συλλέγετε επιπλέον πληροφορίες για κλικ από το Pinterest για λόγους παρακολούθησης της καμπάνιας. Οι δυναμικές παράμετροι παρακολούθησης μπορούν να προστεθούν απευθείας στις δικές σας διευθύνσεις URL ή επιπροσθέτως στις διευθύνσεις URL παρακολούθησης από τρίτους.

Προσθήκη παρακολούθησης τρίτων στις διαφημίσεις σας

Υποστηρίζουμε τη μέτρηση εμφανίσεων, τη μέτρηση κλικ από τρίτους μεταξύ τομέων και την παράλληλη μέτρηση κλικ.

Προσθήκη μέτρησης εμφανίσεων

Με τη μέτρηση εμφανίσεων, μπορείτε να επαληθεύσετε την προβολή των διαφημίσεών σας στο Pinterest. Υποστηρίζουμε τους εξής συνεργάτες μέτρησης εμφανίσεων:

  • Doubleclick (DCM)
  • Atlas
  • Sizmek
  • Flashtalking
  • Trueffect
     

Προσθήκη μέτρησης κλικ από τρίτους μεταξύ τομέων

Υπάρχουν αρκετοί τρίτοι πάροχοι μέτρησης κλικ, όπως το Google DoubleClick Campaign, το Adobe DTM, το Facebook, το Flashtalking και πολλοί άλλοι. Αυτές οι διευθύνσεις URL ξεκινούν με τον τομέα τρίτου και πραγματοποιούν ανακατεύθυνση στον τομέα και στη σελίδα του προορισμού σας. Το πρόγραμμα περιήγησης του χρήστη θα φορτώσει προσωρινά έναν τομέα παρακολούθησης από τρίτους πριν από τη φόρτωση της τελικής σελίδας του προορισμού σας. Τα συνήθη προβλήματα είναι οι κατεστραμμένοι σύνδεσμοι και τα προβλήματα κωδικοποίησης ποσοστού.

Προσθήκη παράλληλης μέτρησης κλικ

Με την παράλληλη μέτρηση κλικ, το Pinterest πραγματοποιεί ping μιας διεύθυνσης URL μέτρησης κλικ παράλληλα με τη διεύθυνση URL προορισμού της διαφήμισης. Αυτό μειώνει τον χρόνο ανάμεσα στο κλικ ενός χρήστη στο Pinterest και στη φόρτωση της σελίδας προορισμού του διαφημιστή. Οι διευθύνσεις URL παράλληλης μέτρησης κλικ δεν φορτώνονται από το πρόγραμμα περιήγησης του χρήστη και δεν πραγματοποιούν ανακατεύθυνση στην τελική σελίδα προορισμού. Απλώς γίνονται ping για παρακολούθηση συμβάντων.

Προσθήκη δυναμικών παραμέτρων παρακολούθησης

Τα παρακάτω είναι κείμενα κράτησης θέσης δυναμικής παραμέτρου παρακολούθησης που αρχίζουν και τελειώνουν με άγκιστρα και μπορούν να προστεθούν στις διευθύνσεις URL. Μπορείτε να προσθέσετε δυναμικές παραμέτρους παρακολούθησης σε τυπικές διαφημίσεις, παράλληλη μέτρηση κλικ, καμπάνιες αναζήτησης, καμπάνιες αύξησης αγορών και διαφημίσεις συλλογών.

Χρειάζεστε ακόμη βοήθεια;
Επικοινωνήστε μαζί μας.