Παρακολούθηση από τρίτους και δυναμική παρακολούθηση

Μπορείτε να προσθέσετε παρακολούθηση τρίτων στις διαφημίσεις σας, για να παρακολουθείτε τη δραστηριότητά σας στο Pinterest μέσω άλλων πλατφορμών. Για παράδειγμα, μπορείτε να παρακολουθείτε κλικ με διευθύνσεις URL τρίτων, όπως είναι το Google DoubleClick Campaign Manager (DCM) ή το Kenshoo, για να επαληθεύετε τις εμφανίσεις της καμπάνιας και να συγκεντρώνετε δεδομένα αναφορών.

Προσθήκη παρακολούθησης τρίτων στις διαφημίσεις σας

Υποστηρίζουμε την παρακολούθηση εμφανίσεων και δύο τύπους παρακολούθησης κλικ: την παρακολούθηση κλικ ανακατεύθυνσης μεταξύ τομέων και την παράλληλη παρακολούθηση κλικ.

Παρακολούθηση κλικ τρίτων μεταξύ τομέων

Υπάρχουν αρκετοί τρίτοι πάροχοι παρακολούθησης κλικ: Google[Doubleclick], Adobe[DTM], Facebook, Flashtalking κ.λπ. Αυτές οι διευθύνσεις URL ξεκινούν με τον τομέα τρίτου και πραγματοποιούν ανακατεύθυνση στον τομέα και στη σελίδα προορισμού σας. Το πρόγραμμα περιήγησης του χρήστη θα φορτώσει προσωρινά έναν τομέα παρακολούθησης τρίτων πριν από τη φόρτωση της τελικής σελίδας προορισμού σας. Τα συνήθη προβλήματα είναι οι κατεστραμμένοι σύνδεσμοι και τα προβλήματα κωδικοποίησης ποσοστού.

Αυτές οι διευθύνσεις URL βρίσκονται στο πεδίο «Διεύθυνση URL προορισμού διαφήμισης» στη Διαχείριση διαφημίσεων ή στη στήλη της μαζικής επεξεργασίας.

Παράλληλη παρακολούθηση κλικ

Με την παράλληλη παρακολούθηση κλικ, το Pinterest πραγματοποιεί ping μιας διεύθυνσης URL παρακολούθησης κλικ παράλληλα με τη διεύθυνση URL προορισμού της διαφήμισης. Αυτό μειώνει τον χρόνο ανάμεσα στο κλικ του χρήστη στο Pinterest και στη φόρτωση της σελίδας προορισμού του διαφημιστή. Οι διευθύνσεις URL παράλληλης παρακολούθησης κλικ δεν φορτώνονται από το πρόγραμμα περιήγησης του χρήστη και δεν πραγματοποιούν ανακατεύθυνση στην τελική σελίδα προορισμού. Απλώς γίνονται ping για παρακολούθηση συμβάντων.

Οι διευθύνσεις URL παράλληλης παρακολούθησης κλικ βρίσκονται στη στήλη «Διευθύνσεις URL παρακολούθησης τρίτων» της μαζικής επεξεργασίας μαζί με τις διευθύνσεις URL παρακολούθησης εμφανίσεων.

Παρακολούθηση εμφανίσεων

Με την παρακολούθηση εμφανίσεων, μπορείτε να επαληθεύσετε την προβολή των διαφημίσεών σας στο Pinterest. Υποστηρίζουμε τους εξής συνεργάτες παρακολούθησης εμφανίσεων:

 • Doubleclick (DCM)
 • Atlas
 • Sizmek
 • Flashtalking
 • Trueffect
   

Μπορείτε να προσθέσετε συνδέσμους παρακολούθησης εμφανίσεων στις καμπάνιες σας μέσω του πεδίου «Διευθύνσεις URL παρακολούθησης» στη δημιουργία διαφημίσεων. Επιλέξτε «εμφανίσεις» και επικολλήστε τη διεύθυνση URL από τον τρίτο στο πλαίσιο κειμένου.
Για να προσθέσετε διευθύνσεις URL εμφανίσεων μέσω της μαζικής επεξεργασίας, χρησιμοποιήστε τη στήλη «Διευθύνσεις URL παρακολούθησης τρίτων για διαφημίσεις».

Προσθήκη δυναμικών παραμέτρων παρακολούθησης

Μπορείτε να προσθέσετε απευθείας δυναμικές παραμέτρους παρακολούθησης στις δικές σας διευθύνσεις URL ή επιπροσθέτως στις διευθύνσεις URL παρακολούθησης τρίτων. Επίσης, υποστηρίζουμε δυναμικές παραμέτρους παρακολούθησης, οι οποίες επιτρέπουν στους διαφημιστές να συλλέγουν επιπλέον πληροφορίες από το Pinterest για κλικ για λόγους παρακολούθησης της καμπάνιας. Πρόκειται για κείμενο κράτησης θέσης που αρχίζει και τελειώνει με άγκιστρα και μπορεί να προστεθεί σε διευθύνσεις URL.

Υποστηριζόμενες δυναμικές παράμετροι για διευθύνσεις URL προορισμού διαφημίσεων:

 • {campaignid}

 • {campaign_name}, {campaignname}

 • {adgroupid}

 • {adgroup_name}, {adgroupname}

 • {keyword}

 • {keyword_id}

 • {creative_id} - το αναγνωριστικό προώθησης pin

 • {adid} - το αναγνωριστικό προώθησης pin

 • {device} - «t», «c» ή «m» για tablet, υπολογιστή ή κινητό

Υποστηριζόμενες δυναμικές παράμετροι για παράλληλη παρακολούθηση κλικ και παρακολούθηση εμφανίσεων (πλευράς διακομιστή):

 • {campaignid}, {campaign_id}

 • {campaign_name}, {campaignname}

 • {adgroupid}, {ad_group_id}

 • {adgroupname}, {ad_group_name}

 • {adid}, {ad_id}, {creativeid}, {creative_id}  - το αναγνωριστικό προώθησης pin

 • {itemid}, {iterm_id} - το αναγνωριστικό στοιχείου της προώθησης pin

 • {insertionid}, {insertion_id} - το αναγνωριστικό εισαγωγής της προώθησης pin

 • {creative_name} - το όνομα προώθησης pin

 • {device} - «t», «c» ή «m» για tablet, υπολογιστή ή κινητό

 • {device_platform} - τύπος κινητής συσκευής, «iOS», «Android» ή κενή συμβολοσειρά

 • {publisher} - «Pinterest» χωρίς δυνατότητα τροποποίησης

 • {timestamp}, {click_timestamp}, 

Για παράδειγμα, μια διεύθυνση URL προορισμού που παρέχεται από μια επιχείρηση λιανικής μπορεί να φαίνεται ως εξής: retailer.com/mens-clothing/?cid={campaignid}. Αν το αναγνωριστικό καμπάνιας Pinterest είναι 1234, αυτή η διεύθυνση URL θα προβληθεί ως retailer.com/mens-clothing/?cid=1234.

Συγκεκριμένες δυναμικές παράμετροι για καμπάνιες αναζήτησης:

 • {keyword} - η συμβολοσειρά λέξης-κλειδιού με κωδικοποίηση ποσοστού (π.χ. running%20shoes) που αντιστοιχεί στη διαφήμιση

 • {keyword_id} - το αναγνωριστικό λέξης-κλειδιού που αντιστοιχεί στη διαφήμιση

Οι μη υποστηριζόμενες δυναμικές παράμετροι θα παραβλέπονται. Για παράδειγμα, αν ο υπεύθυνος λιανικής καταχωρίσει τη διεύθυνση URL retailer.com/mens-clothing/?cid={CAMPAIGN-ID}, θα παραβλέψουμε την παράμετρο παρακολούθησης και θα εμφανίσουμε μόνο τη διεύθυνση URL ως retailer.com/mens-clothing/?cid={CAMPAIGN-ID}.

Συγκεκριμένες δυναμικές παράμετροι για καμπάνιες αύξησης αγορών:

 • {product_partition_id} - αναγνωριστικό ομάδας προϊόντων

 • {product_id} - αναγνωριστικό προϊόντος

 • {lpurl} - Χρησιμοποιείται μόνο στη δομή καμπάνιας και αντικαθίσταται από τη διεύθυνση URL από το πεδίο «adwords_redirect» ή «link» στην τροφοδοσία. * Το {lpurl} θα κωδικοποιείται αυτόματα και θα κωδικοποιεί τους ακόλουθους χαρακτήρες: ?, =, ", #, \t, ' και [space] όταν βρίσκεται σε μια διεύθυνση URL παρακολούθησης ή μετά από αυτήν. ** Όταν βρίσκεται πριν από κάποιο {lpurl} παρακολούθησης δεν θα κωδικοποιείται.

 • {unescapedlpurl} - Δεν κωδικοποιεί τη διεύθυνση URL συνδέσμου ή τυχόν επιπλέον χαρακτήρες μετά τη διεύθυνση URL ανεξαρτήτως τοποθέτησης.

Λάβετε υπόψη ότι η παράμετρος {keyword} δεν υποστηρίζεται για συνδέσμους παρακολούθησης σε κανένα διαφημιστικό pin αγορών.

Χρειάζεστε ακόμη βοήθεια;
Επικοινωνήστε μαζί μας.