Παρακολούθηση διαφήμισης συλλογών

Βλέπετε αυτό το άρθρο από μια περιοχή όπου δεν είναι διαθέσιμες ακόμα οι Διαφημίσεις. Δείτε σε ποιες περιοχές είναι διαθέσιμες οι Διαφημίσεις για τους λογαριασμούς Pinterest Business.

Μάθετε περισσότερα

Μπορείτε να προσθέσετε παρακολούθηση στις διαφημίσεις συλλογών σας για να αναλύσετε την αποτελεσματικότητά τους. Οι παράμετροι παρακολούθησης υποστηρίζονται τόσο για το κύριο δημιουργικό όσο και για τα δευτερεύοντα δημιουργικά των προσαρμοσμένων διαφημίσεων συλλογών που δημιουργήθηκαν μη αυτόματα και των εξατομικευμένων διαφημίσεων συλλογών που δημιουργήθηκαν αυτόματα. Μπορείτε να τις ρυθμίσετε στη Διαχείριση διαφημίσεων και στη μαζική επεξεργασία. 

Αν δεν έχετε δημιουργήσει ακόμα διαφημίσεις συλλογών, προτείνουμε να ξεκινήσετε με τον οδηγό Δημιουργία διαφήμισης συλλογών.

Διαθέσιμες παράμετροι παρακολούθησης και διεύθυνσης URL προορισμού

Δείτε τις παραμέτρους παρακολούθησης και διεύθυνσης URL προορισμού για τις προσαρμοσμένες διαφημίσεις συλλογών που δημιουργήθηκαν μη αυτόματα και τις εξατομικευμένες διαφημίσεις συλλογών που δημιουργήθηκαν αυτόματα.

Ορισμός παραμέτρων παρακολούθησης και διεύθυνσης URL προορισμού
 

Χρειάζεστε ακόμη βοήθεια;
Επικοινωνήστε μαζί μας.