Παρακολούθηση μετατροπών με την ετικέτα Pinterest

Βλέπετε αυτό το άρθρο από μια περιοχή όπου δεν είναι διαθέσιμη ακόμα η Ετικέτα Pinterest. Δείτε σε ποιες περιοχές είναι διαθέσιμη η Ετικέτα Pinterest για τους λογαριασμούς Pinterest Business.

Μάθετε περισσότερα

Η ετικέτα Pinterest είναι ένα τμήμα κώδικα που τοποθετείτε στον ιστότοπό σας, για να συγκεντρώνετε χρήσιμες πληροφορίες για μετατροπές και να δημιουργείτε κοινό στο οποίο θα στοχεύετε βάσει των ενεργειών που έχει πραγματοποιήσει στον ιστότοπό σας.

Μάθετε πώς μπορείτε να ρυθμίσετε την ετικέτα Pinterest με αυτόν τον οδηγό. Αν χρησιμοποιείτε την ετικέτα Pinterest, πρέπει να αποκαλύψετε τη χρήση της παρακολούθησης μετατροπών στον ιστότοπό σας, όπως περιγράφεται στα Πρότυπα διαφήμισης.

Αν είστε χρήστης των παρακάτω ιστότοπων, πατήστε στο όνομα για να δείτε τον ειδικό για κάθε ιστότοπο οδηγό:

Παρακολούθηση μετατροπών με την ετικέτα Pinterest

Μπορείτε να ορίσετε ένα συμβάν μετατροπής από μια συγκεκριμένη ενέργεια που πραγματοποιεί κάποιος στον ιστότοπό σας, όπως είναι η εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο σας ή η αγορά ενός προϊόντος. Μπορείτε να λάβετε αναφορές μετατροπών για 9 τύπους δραστηριότητας στον ιστότοπό σας.

  • PageVisit: Καταγραφή προβολών κύριων σελίδων, όπως είναι οι σελίδες προϊόντων και οι σελίδες άρθρων 
  • ViewCategory: Καταγραφή προβολών σελίδων κατηγοριών
  • Search: Καταγραφή αναζητήσεων στον ιστότοπό σας 
  • AddToCart: Καταγραφή της προσθήκης στοιχείων στα καλάθια αγορών
  • Checkout: Καταγραφή ολοκληρωμένων συναλλαγών
  • WatchVideo: Καταγραφή προβολών βίντεο
  • Signup: Καταγραφή εγγραφών για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας
  • Lead: Καταγραφή ενδιαφέροντος για προϊόν ή υπηρεσία
  • Custom: Χρησιμοποιήστε αυτό το όνομα συμβάντος για να παρακολουθείτε ειδικά συμβάντα που θέλετε να συμπεριλάβετε στις αναφορές μετατροπών.

Δείτε τον πλήρη οδηγό εφαρμογής για τον τρόπο ρύθμισης συγκεκριμένων συμβάντων στην ετικέτα Pinterest. Ελέγξτε προσεκτικά ότι ο κώδικας βάσης και ο αντίστοιχος κώδικας συμβάντος βρίσκονται σε κάθε σελίδα όπου θέλετε να παρακολουθείτε μετατροπές και ότι ο κώδικας βάσης ενεργοποιείται πριν από τον κώδικα συμβάντος. Όταν προστεθούν οι κώδικες, αφήστε να περάσουν 5 λεπτά και μετά επιβεβαιώστε στη Διαχείριση μετατροπών ότι οι ετικέτες έχουν εφαρμοστεί σωστά.

Επαλήθευση επισκεψιμότητας

Πατήστε την ετικέτα Pinterest στη διεύθυνση https://ads.pinterest.com/conversion_tags/. Στα αριστερά θα δείτε μια ενότητα για το «Ιστορικό συμβάντων επισήμανσης με ετικέτα». Εδώ θα δείτε όλους τους κώδικες συμβάντων που έχετε προσθέσει με επιτυχία. Δίπλα στον κώδικα συμβάντος θα δείτε πόσες φορές έχει ενεργοποιηθεί η ετικέτα τις τελευταίες 24 ώρες, καθώς και τη χρονική σήμανση της πιο πρόσφατης ενεργοποίησης συμβάντος σε ώρα UTC. Τα δεδομένα στο ιστορικό συμβάντων επισήμανσης με ετικέτα ενημερώνονται κάθε 5 λεπτά.

Έχετε υπόψη ότι αυτές οι μετρήσεις είναι συνολικές ενεργοποιήσεις ετικετών — κάθε φορά που κάποιος χρήστης φορτώνει τη σελίδα όπου είναι τοποθετημένη η ετικέτα σας, η ετικέτα ενεργοποιείται και μετράται ένα συμβάν. Αυτές οι μετρήσεις δεν αντιπροσωπεύουν απαραίτητα μετατροπές Pinterest, επειδή οι μετατροπές μπορούν να μετρώνται μόνο σε ενεργοποιήσεις ετικετών που πραγματοποιήθηκαν από χρήστες του Pinterest τους οποίους μπορούμε να προσδιορίσουμε βάσει του cookie τους στο Pinterest ή μέσω ενισχυμένης αντιστοίχισης.

Έτσι, αν δεν λαμβάνετε καθημερινά επισκέψεις στις σελίδες όπου έχετε τοποθετήσει την ετικέτα Pinterest, ο αριθμός για τις τελευταίες 24 ώρες μπορεί να είναι 0 για κάποιες ημέρες. Μπορείτε ακόμη να επιβεβαιώσετε την τελευταία φορά που ενεργοποιήθηκε ο κώδικας συμβάντος στην τελευταία στήλη δεξιά.

Ενισχυμένη αντιστοίχιση

Μια προαιρετική προσθήκη στον κώδικα βάσης είναι η πρόσφατα βελτιωμένη λειτουργία Ενισχυμένη αντιστοίχιση: μια επιπλέον παράμετρος κατακερματισμένου email που μπορείτε να προσθέσετε στην ετικέτα Pinterest, η οποία αντιστοιχίζει τα δεδομένα μετατροπής με τον υπεύθυνο χρήστη του Pinterest. Με αυτόν τον τρόπο στέλνετε κατακερματισμένα email στο Pinterest για αντιστοίχιση συμβάντων ιστότοπου όταν δεν υπάρχει cookie. Μετά από αυτό θα μπορείτε να βλέπετε με ακρίβεια περισσότερες μετατροπές στις αναφορές της Διαχείρισης διαφημίσεων. Οι νέες λειτουργίες που βασίζονται σε cookie θα συμπληρώνουν τις δυνατότητες χωρίς cookie της Ενισχυμένης αντιστοίχισης.

Για λόγους προστασίας του απορρήτου, τα email κατακερματίζονται και διαγράφονται εντός 24 ωρών.

Ο οδηγός ενισχυμένης αντιστοίχισης καλύπτει τον τρόπο εφαρμογής της ενισχυμένης αντιστοίχισης, καθώς και τους προβληματισμούς που μπορεί να έχετε για την ασφάλεια και το απόρρητο.

Επιπλέον λειτουργίες προβολής

Πραγματοποιούμε συνεχώς βελτιώσεις στην απόδοση των μετατροπών, ώστε να μπορούμε να παρέχουμε στους διαφημιστές πιο ακριβείς και πρακτικές αναφορές. Αυτό αφορά τη βελτίωση των σημάτων πρώτου μέρους που χρησιμοποιούν μηχανική εκμάθηση. Οι συγκεκριμένες αλλαγές μάς βοηθούν να αναφέρουμε περισσότερες μετατροπές με ακρίβεια και να έχουμε μεγαλύτερες δυνατότητες επίτευξης υψηλότερου αριθμού αναφερόμενων μετατροπών και βελτιωμένου ROAS. Αυτές οι βελτιώσεις περιλαμβάνονται στις αναφορές μετατροπών στη Διαχείριση διαφημίσεων, καθώς και σε προϊόντα μετατροπών, όπως η Αύξηση μετατροπών Pinterest, η Ανάλυση μετατροπών Pinterest, τα Στοιχεία μετατροπών, η Επαναστόχευση και η Βελτιστοποίηση μετατροπής.

Δεσμευόμαστε να βελτιώνουμε συνεχώς τον αλγόριθμο αντιστοίχισης και να κάνουμε πιο συγκεκριμένα τα μοντέλα μας, ώστε να παρέχουμε πιο ακριβή εικόνα των μετατροπών που προκύπτουν από τις καμπάνιες σας. Αν έχετε ερωτήσεις ή προβληματισμούς, απευθυνθείτε στην ομάδα του λογαριασμού σας ή επικοινωνήστε μαζί μας.

Χρειάζεστε ακόμη βοήθεια;
Επικοινωνήστε μαζί μας.