Παρακολούθηση, αναφορά και βελτιστοποίηση καμπανιών αγορών

Φαίνεται ότι δεν είναι διαθέσιμοι ακόμη οι Κατάλογοι στην περιοχή σας. Δείτε σε ποιες περιοχές είναι διαθέσιμοι οι Κατάλογοι στους εταιρικούς λογαριασμούς στο Pinterest.

Μάθετε περισσότερα

Παρακολούθηση των καμπανιών αγορών

Μέσω των διάφορων επιλογών παρακολούθησης που διαθέτουμε (παρακάτω) υποστηρίζουμε τις ενσωματωμένες στον κώδικα διευθύνσεις URL παρακολούθησης κλικ και δυναμικές παραμέτρους. Προς το παρόν, δεν υποστηρίζουμε την παρακολούθηση εμφανίσεων.

Υπάρχουν τρία πεδία που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να προσθέσετε τη δυνατότητα παρακολούθησης στις καμπάνιες αγορών.

Πεδίο Επίπεδο ιεραρχίας Περίπτωση χρήσης
Πεδίο συνδέσμου στην πηγή δεδομένων (τροφοδοσία προϊόντων) Στοιχείο (pin)

Παράμετροι συμβολοσειράς ερωτήματος για συγκεκριμένο προϊόν (παράμετροι UTM) 
**Αυτό, επίσης, θα προστεθεί στα οργανικά pin. Δεν πρέπει να συμπεριληφθούν παράμετροι για συγκεκριμένες διαφημίσεις.

Μέσω της πηγής δεδομένων με χρήση της στήλης ad_link. Χρησιμοποιήστε αυτό το πεδίο για: Στοιχείο (pin)

Διευθύνσεις URL παρακολούθησης κλικ πλήρους ανακατεύθυνσης

Παράμετροι συμβολοσειράς ερωτήματος για καμπάνια διαφημίσεων ή συγκεκριμένο προϊόν 
(παράμετροι UTM)

Στήλη Πρότυπο παρακολούθησης σε επίπεδο ομάδας προϊόντων. Χρησιμοποιήστε αυτό το πεδίο για:  Ομάδα προϊόντων

Διευθύνσεις URL παρακολούθησης κλικ ανακατεύθυνσης εισηγμένες σε σελίδα προορισμού
π.χ. dclk.net?adxe=194&lp={lpurl}

Παράμετροι συμβολοσειράς ερωτήματος για ομάδα προϊόντων 
π.χ. {unescapedlpurl}?key=value&utmsource=Pinterest

 

Αν το πρότυπο παρακολούθησης έχει ρυθμιστεί στη δομή καμπάνιας: για {lpurl} ή {unescapedlpurl},θα χρησιμοποιήσουμε τη σελίδα προορισμού της στήλης ad_link, αν υπάρχει κάποια στην πηγή δεδομένων σας. Αν δεν έχετε διεύθυνση URL ad_link, θα χρησιμοποιήσουμε τη στήλη «link» για τη σελίδα προορισμού.

 

Υποστηριζόμενες δυναμικές παράμετροι για παρακολούθηση καμπάνιας

Για τις διαφημίσεις αγορών υποστηρίζουμε τις παρακάτω δυναμικές παραμέτρους:

 • {product_name}: Όνομα προϊόντος
 • {promoted_product_group_id}: Αναγνωριστικό ομάδας προϊόντων μέσα στη Διαχείριση διαφημίσεων
 • {lpurl}: Αντικαταστάθηκε από τη διεύθυνση URL από το πεδίο «ad_link» ή «link» στην πηγή δεδομένων. Κωδικοποιεί αυτόματα χαρακτήρες.
 • {unescapedlpurl}: Αντικαταστάθηκε από τη διεύθυνση URL από το πεδίο «ad_link» or «link» στην πηγή δεδομένων. Δεν κωδικοποιεί χαρακτήρες.
 • {campaignid}: Αναγνωριστικό καμπάνιας Pinterest
 • {adgroupid}: Αναγνωριστικό ομάδας διαφημίσεων Pinterest
 • {product_partition_id}: Αναγνωριστικό προωθούμενης ομάδας προϊόντων Pinterest
 • {product_id}: Αναγνωριστικό προϊόντος από πηγή δεδομένων
 • {device}: «m» για κινητά, «t» για tablet, «c» για υπολογιστές

Συμπεριλάβετε ένα σύμβολο «?» πριν από την πρώτη παράμετρο διεύθυνσης URL για συμμόρφωση με την τυπική σύνταξη διεύθυνσης URL.

Όταν χρησιμοποιείτε πρότυπο παρακολούθησης στη ρύθμιση καμπάνιας, θα πρέπει να συμπληρώνετε και να ελέγχετε την πλήρη διεύθυνση URL πριν από την ενεργοποίηση των καμπανιών σας.

Προτείνουμε τη χρήση {unescapedlpurl} για ανακατευθύνσεις, προκειμένου να αποφεύγετε πιθανά προβλήματα με την κωδικοποίηση.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την παρακολούθηση στο Pinterest, διαβάστε τον οδηγό για την παρακολούθηση τρίτων και τη δυναμική παρακολούθηση.

Αναφορά για διαφημίσεις αγορών

Η αναφορά για διαφημίσεις αγορών είναι διαθέσιμη στη Διαχείριση διαφημίσεων στον στόχο «Πωλήσεις καταλόγου». Οι αναφορές «Καμπάνια» και «Ομάδα διαφημίσεων» παραμένουν οι ίδιες όπως και όλοι οι άλλοι τύποι στόχων. Επιπλέον, διατίθενται δύο μοναδικές αναφορές για καμπάνιες συγκεκριμένων αγορών:

 • Αναφορά ομάδας προϊόντων
 • Αναφορά επιπέδου στοιχείου

Αναφορά ομάδας προϊόντων

Με την αναφορά επιπέδου ομάδας προϊόντων μπορείτε να δείτε την απόδοση κατά ομάδα προϊόντων. Χρησιμοποιήστε τη για να προσδιορίσετε ποιες ομάδες προϊόντων έχουν καλύτερη απόδοση και να λάβετε πιο εύκολα αποφάσεις σχετικά με βελτιστοποιήσεις. Αν μια ομάδα προϊόντων έχει πολύ καλή απόδοση, μπορείτε να την αναλύσετε ως προς τη δική της ομάδα διαφημίσεων, ώστε να ελέγξετε πιο προσεκτικά την προσφορά σας.

Αναφορά επιπέδου στοιχείου

Η αναφορά επιπέδου στοιχείου σάς δίνει ένα επίπεδο βάθους πέρα από την αναφορά επιπέδου ομάδας προϊόντων, παρέχοντάς σας αναφορά για κάθε μεμονωμένο στοιχείο που αποστέλλεται μέσω της τροφοδοσίας. Αυτή η αναφορά είναι διαθέσιμη μόνο ως εξαγωγή. Για να εξαγάγετε μια αναφορά επιπέδου στοιχείου, μεταβείτε στην καρτέλα «Ομάδα προϊόντων» στη Διαχείριση διαφημίσεων.

Βέλτιστες πρακτικές για τη βελτιστοποίηση των διαφημίσεων αγορών

 • Οργανώστε τις καμπάνιες κατά κατηγορίες προϊόντων για εύκολη βελτιστοποίηση και διαχείριση αρνητικών λέξεων-κλειδιών.
 • Μην δημιουργήσετε αναλυτική δομή καμπανιών και ομάδων διαφημίσεων όπου μπορεί να γίνει αραιή κατανομή ημερήσιων προϋπολογισμών.
 • Χρησιμοποιήστε αρνητικές λέξεις-κλειδιά για την ασφάλεια του brand και όχι ως μέσο βελτιστοποίησης που μπορεί να περιορίσει τη διανομή.
 • Ομαδοποιήστε παρόμοιες ομάδες προϊόντων σε μία ομάδα διαφημίσεων, για να αξιοποιήσετε καλύτερα τα μέσα βελτιστοποίησης (προσφορές, προϋπολογισμοί, κατηγορίες κοινού).
 • Αναλύστε τις ομάδες προϊόντων υψηλής απόδοσης στην πάροδο του χρόνου.
Χρειάζεστε ακόμη βοήθεια;
Επικοινωνήστε μαζί μας.